MBTI by Zoom รุ่น 5 ค้นหาตัวตน รู้ปมความเครียด ลด Burn Out

ความเครียดสะสม เป็นอาการที่นำไปสู่ Burn Out หรือภาวะหมดไฟสาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือการทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตน อย่างรุนแรง เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นคนไทป์ไหน  ก็มีความเสี่ยงที่จะเครียดแบบนี้ เช่น

Read More →

ไขรหัสใจ ค้นหาตัวตน พัฒนา Empathy ต่อคน 16 ไทป์ ด้วย MBTI

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด แต่น้อยคนนัก ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง จึงยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในตัวคนอื่นที่มีธรรมชาติแตกต่างไป ตัวอย่างของความแตกต่างดังกล่าวได้แก่ บางคนใส่ใจกับโลกภายใน (Introvert)  บางคนใส่ใจกับโลกภายนอก (Extravert) บางคนถนัดข้อมูลที่รับจากสัมผัสทั้ง 5 (Sensing) บางคนชอบมองให้ถึงแบบแผน ความหมายและการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เห็นมากกว่า (Intution) บางคนตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ตรรกะเหตุผล เป็นหลัก  บางคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่น และมุ่งรักษาน้ำใจ และความปรองดอง บางคนใช้ชีวิตโดยวางแผนล่วงหน้า ชอบตัดสินใจให้จบๆ  บางคนรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ จะตัดสินใจเมื่อถึงเวลาใกล้ๆ เท่านั้น  ชอบชีวิตสบายๆ ไม่รีบมากกว่า

Read More →