Basic Enneagram Workshop (Zoom # 8 : Rebalance Yourself from the Inside-Out)

ปัญหา ความอึดอัด คับข้อง ไม่พึงพอใจ ฯลฯ ต่างๆ มีที่มาจากการ เสียสมดุล
 • บางคนบ้างาน ระเบียบจัด จริงจังกับชีวิตมากไป จนเคร่งเครียด ปวดตัว ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ ลืมด้านที่รื่นรมณ์ สนุกสนาน ฯลฯ
 • บางคนอยู่ในโลกของตัวเอง ไม่สนใจโลกภายนอก ไม่สนใจผู้คน หรือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับใครเลย
 • บางคนนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ แล้วมาน้อยใจ และระเบิดความโกรธเป็นครั้งคราว
 • และก็มีบางคน เน้นบันเทิง เล่นสนุก หาเรื่องตื่นเต้น ไม่ยอมโตเป็นผุ้ใหญ่ อย่างที่เรียกว่า เป็น Peterpan Syndome
 • การเสียสมดุลนี้ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ จนกลายเป็นความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกันด้วย
 • ฯลฯ

ตัวอย่างจากการเสียสมดุลเหล่านี้ สร้างความเสียหาย และแก้ไขได้ยากกว่าเรื่อง Work-Life Balance หลายเท่านัก
และต้นตอที่แท้จริง มาจากรูปแบบของตัวตนลึกๆ ภายในของแต่ละคนนั่นเอง
ตัวตน 9 แบบ ตามเอ็นเนียแกรม
ทำความเข้าใจ คนแต่ละไทป์คร่าวๆ ได้ที่ https://www.enneagram.co.th/archives/832
สัมมนา เอ็นเนียแกรม Rebalance Yourself from the Inside-Out จะช่วยคุณดังต่อไปนี้
 • รู้จักตัวตนที่ยึดติดของตัวเอง ซึ่งเป็นที่มาของความไม่สมดุล ต่างๆ ในชีวิต
 • มองเห็นทางปรับสมดุลในชีวิต จากปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ Mindset แรงจูงใจ ฯลฯ
 • มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น (Increased Empathy) ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน
 • รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง
 • มีชีวิตที่มีความสุข และรู้สึกเติมเต็มมากขึ้น หลังจากปรับสมดุลแห่งตัวตนแล้ว

เนื้อหาครอบคลุม

 • ค้นหาไทป์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าร่วม
 • ทำความเข้าใจคนแต่ละไทป์ ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แรงจูงใจ กรอบความคิด จุดแข็ง จุดอ่อน ศูนย์ปัญญา ปีกและ ลูกศร และ แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • สำรวจแนวทางปรับความเชื่อ Mindset เพื่อปรับสมดุลในตัวตน
 • รู้แนวทางปรับตัวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดีขึ้น
 • สำรวจไทป์ย่อยของผู้เข้าสัมมนาเบื้องต้น

วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา

 • เรียนทั้งหมด 2 ครั้ง วันเสาร์ 30 และอาทิตย์ 31 ม.ค. เวลา 9.30 – 12.30 (เวลาเช้า)
 • Follow-up Class (ตามความสมัครใจ) วันพุธที่ 10 ก.พ. เวลา 20.00 -22.00
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญ สนทนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้ค้นพบไทป์และ Subtype ของตนเอง ฯลฯ
 • ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เรียนที่ไหนก็ได้ที่มี Wifi, PC หรือ Tablet
เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือปั้นคนให้เก่งคน และ Enneagram Workbook มูลค่า่ 500 บาท

รายละเอียดการสมัคร

 • งบลงทุน 2,900 บาท สมัคร 3 ที่ลดเหลือ 2,600 บาท (รวมหนังสือประกอบ 3 เล่ม มูลค่า 500 บาท)
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/EG_0121

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม