Onsite Workshop: ไขรหัสใจ MBTI เพิ่มพลัง Empathy ต่อตัวเองและผู้อื่น

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

ผลจากการไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตมากมายไม่น้อย เช่น

 • รู้สึกแปลกแยก ไม่เหมือนคนอื่น จนอาจนึกว่าตัวเองผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
 • เปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่น พยายามทำตามคนอื่น โดยละเลยตัวตนแท้จริงของตัวเอง
 • รู้สึกดีไม่พอ จนเสีย self-esteem รู้สึกด้อยค่า จนอาจเกลียดตัวเอง และซึมเศร้า
 • ไม่ได้พัฒนาจุดแข็งที่มีในตัวตนของตัวเอง จนขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง
 • ไม่เข้าใจความแตกต่างของคน เกิดปัญหาในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับคนอื่น เพราะขาดความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ต่อผู้อื่น
 • ฯลฯ

MBTI คือความรู้ที่อธิบายตัวตนตามธรรมชาติของเรา 16 ไทป์

ซึ่งเกิดจากคู่ความถนัด 4 คู่ คือ Introvert/Extrovert, Sensing/iNtuition, Thinking/Feeling และ Judging/ Perceiving ดังภาพ

16 Types จัดตาม 4 กลุ่มตามบุคลิกภายนอกที่แสดงให้เห็น
16 ไทป์จัดกลุ่มตามพื้นอารมณ์ หรือค่านิยมร่วมกัน

สิ่งที่จะได้จากการสัมมนา

 • ทำแบบทดสอบหาไทป์ แล้วมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริง เพื่อค้นหา และยืนยันให้ได้ไทป์ที่ถูกต้อง
 • เมื่อรู้ไทป์ตัวเองแล้ว จะเกิดความตระหนักรู้ตัว มองเห็นพรสวรรค์ จุดแข็งที่มี จุดอ่อนที่พัฒนาได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับตัวเอง
 • เกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ที่มีบุคลิกแตกต่างจากตนเอง ยอมรับในความแตกต่าง ไม่ตัดสินคนอื่นในทางลบ
 • รู้วิธีปรับตัว และสื่อสาร ให้เข้ากับคนไทป์ต่างๆ
 • เรียนรู้ Cognitive Functions เบื้องต้น ทำให้รู้เห็นศักยภาพของตัวเอง และนำมาใช้
 • มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุข ทำงานได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • ฯลฯ

วันเวลา รูปแบบการสัมมนา

 • วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2567 เวลา 08.30 – 17.00 ที่ The Emerald Rachada หรือเท่ียบเท่า
 • Optional Session ติดตามผล ถามตอบ วันอังคาร 5 มี.ค. 2567 เวลา 20.00 – 22.00 ทาง Zoom
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ บรรยายทำความเข้าใจ กิจกรรมเพื่อหาไทป์ สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ฯลฯ
 • หนังสือประกอบการสัมมนา ไขรหัสใจ 16 Types มูลค่า 240 บาท ผลงานแปลของวิทยากร

รายละเอียดการสมัคร

 • ค่าสัมนา 4,700 ต่อคน รวมค่าทำแบบทดสอบ Cogitive Function-based Type Summary Report หนังสือไขรหัสใจ พิเศษ สมัคร 3 คนเป็นต้นไป ลดเหลือคนละ 4,500
 • ชำระโดยโอนเข้าบัญชีด้านล่าง
 • แล้วลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/MBTI.71 หรือโทรมาถ้าไม่สะดวก
 • ส่งสลิป / สอบถามเพิ่มเติม ที่ line id : Mattanee99 หรือ inbox page : MBTI by Wajast หรือ 081 776 3118

ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีนิติบุคคล)
บริษัท 8 ซีเอฟ 16 ไทป์ จำกัด 

102/192 หมู่ที่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  012 5556 01690 8  สำนักงานใหญ่

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น เฉพาะ MBTI และ Advanecd MBTI มากกว่า 80 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 10 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

Download หนังสือเรียนเชิญอบรม สำหรับหน่วยงานราชการ คลิก


ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Public Training