Enneagram Workshop : นพลักษณ์พื้นฐาน ค้นหาลักษณ์และลักษณ์ย่อย ตระหนักรู้ และเข้าใจผู้อื่น (Zoom)

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้

 • ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น
 • มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น (Increased Empathy) ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน
 • รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง
 • มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง
 • ฯลฯ

เอ็นเนียแกรม (Enneagram) คืออะไร

 • ความรู้จิตวิทยาที่แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 9 แบบ โดยใช้ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น แรงจูงใจ ความคิด ความเชื่อ Mindset ความปรารถนา ฯลฯ
 • มีความลึกซึ้ง และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า การแบ่งคนหยาบๆ ตามชื่อสัตว์ ตามสี ตามธาตุ ฯลฯ อธิบายพฤติกรรมคนเราได้แม่นยำมากกว่า พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ
 • สามารถประยุกต์ใช้กับด้านต่างๆ ของชีวิตได้จริง เช่น การทำงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสื่อสาร การพัฒนาตนเอง การเลี้ยงลูก ฯลฯ
 • มีเนื้อหาสาระ มีหนังสือให้ค้นคว้าเพิ่มเติมมากมาย เชื่อมโยงต่อยอดกับเรื่องที่แต่ละคนสนใจ ไม่รู้จบ
 • ฯลฯ

คน 9 แบบ ตามชื่อหรือฉายา

ทำความเข้าใจ คนแต่ละไทป์คร่าวๆ ได้ตามลิงค์นี้ https://www.enneagram.co.th/archives/832


เนื้อหาครอบคลุม

 • ค้นหาไทป์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าร่วม
 • ทำความเข้าใจคนแต่ละไทป์ ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แรงจูงใจ กรอบความคิด จุดแข็ง จุดอ่อน ศูนย์ปัญญา ปีกและ ลูกศร และ แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • สำรวจไทป์ย่อยของผู้เข้าสัมมนาเบื้องต้น

วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา

 • เสาร์ 27 อาทิตย์ 28 ส.ค. 65 เวลา 19.30 – 22.30
 • Follow-up Class (ตามความสมัครใจ) วันอังคาร 6 ก.ย. เวลา 20.00 – 22.30
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญ สนทนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้ค้นพบไทป์และ Subtype ของตนเอง ฯลฯ
 • ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เรียนที่ไหนก็ได้ที่มี Wifi, PC หรือ Tablet

เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือปั้นคนให้เก่งคน และ Enneagram Workbook มูลค่า 500 บาท

พิเศษ รับสิทธิ์ซื้อหนังสือ คู่มือทำงาน คน 9 ไทป์ ใจสำราญ งานสำเร็จในราคาเพียง 300 จากหน้าปก 390 บาท


รายละเอียดการสมัคร

 • งบลงทุน 2,900 บาท สมัคร 3 ที่ลดเหลือ 2,600 บาท (รวมหนังสือประกอบ 3 เล่ม มูลค่า 500 บาท) พิเศษเพิ่มอีก 300 บาทรวม 3,200 บาท รับหนังสือเอ็นเนียแกรมเล่มใหม่ คู่มือทำงาน คน 9 ไทป์ ราคาหน้าปก 390 บาท
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/EG_0822


วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม