Blog

เริ่มต้นค้นหาสไตล์ เริ่มต้นพัฒนาตนเอง

ฉบับที่แล้ว เกริ่นนำถึงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาพนักงานไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้ นั่นคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องคนอย่างแท้จริง ครั้งนี้ ผมจึงขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ทำไมจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ถ้าเราไม่เข้าใจคนอย่างลึกซึ้งถึงที่มาของพฤติกรรม (more…)
Continue Reading

การพัฒนาคน ต้องรู้และเข้าใจเรื่องคนเสียก่อน

ขึ้นต้น บทความด้วยคำถามนี้ ไม่ได้เพื่อชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นปีแต่อย่างใดครับ เพียงแต่อยากให้ผู้อ่านที่อยู่ในวงการพัฒนาบุคลากรโดยตรง และผู้บริหารที่มีบทบาทเกี่ยวข้องได้ฉุกคิด ถึงความจริงที่ว่า... (more…)
Continue Reading

The Enneagram in a Nutshell

เคยสังเกตไหมครับ ว่าหลายๆ คนมักคาดหวังว่า คนอื่นจะต้อง คิด ทำ หรือ เชื่ออย่างที่เราคิด เมื่อไม่ได้ดังใจ ก็หงุดหงิด อารมณ์เสีย ทั้งๆ ที่ก็รู้แก่ใจว่าคนรอบตัวที่เรารู้จักนั้น มีความแตกต่างจากตัวเอง นั่นเป็นเพราะ เราไม่รู้ชัดเจนยังไงล่ะครับ ว่าแต่ละคนเป็นแบบไหน และต่างจากเราตรงไหนบ้าง (more…)
Continue Reading