Road Map for Inner Work

นับเป็นเรื่องดี ที่ปัจจุบัน คนเริ่มตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
มีหนังสือ โค้ช วิทยากร หลักสูตรต่างๆ มากมาย ฯลฯ

ทั้งแนวปลุกใจ ตั้งเป้า เรียนเทคนิค สู่ความรวย  ร้อยล้าน

แนวปลดล๊อก ไขปม สะกดจิตบำบัด ฯลฯ
ให้เลือกเอาหลากลาย มากมาย

สัมมนา เอ็นเนียแกรม ผู้บริหารสูงสุดของ Kbank ปี 2551

 

ผมเองทำงานเป็นวิทยากรมากว่า 10 ปี

โดยเน้น หลักสูตร In-house สำหรับองค์กร เป็นหลัก

เพราะปัญหามากมายของการทำงานร่วมกันในองค์กร
อย่างที่หลายคนรู้เห็นจากประสบการณ์ส่วนตัว

 

 

จนมา สองสามปีก่อนหน้านี้  อยากนำความรู้ส่วนที่ลงลึกกว่าเรื่องการทำงาน
นั่นคือ การปรับเปลี่ยนด้านในของตัวเอง (inner work, transformation)

จึงเริ่มเปิดตัว ทำสัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไปในวันเสาร์ – อาทิตย์

แค่ช่วงสั้นๆ นี้  ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก
หลายคน นำความรู้ที่ได้ไปใช้เปลี่ยนแปลงตัวเอง

จนชีวิตมีความสุข สงบ  สังเกตได้จากหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส กว่าเดิมมาก

สัมมนา Enneagram Soulchild Workshop รุ่น 1 2017

สิ่งนี้เป็น รางวัลต่อใจ ที่มีค่ามากกว่าอะไร

ขอถือโอกาสวันหยุดปีใหม่นี้  เสนอแนวทางสำหรับผู้ที่ สนใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เริ่มจากด้านใน ที่เป็นความคิด จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ
อย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Inner work หรือ self-transformation

สรุปได้จากประสบการณ์ตรงว่า
การพัฒนาตนเอง จะต้องเริ่มจากด้านในก่อน
และการจะเข้าใจด้านในของเรา ซึ่งมีความเฉพาะตัว แตกต่างจากคนอื่น

จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่อธิบาย ตัวเราได้จริง

ความรู้ที่ว่านี้คือ Enneagram และ MBTI ซึ่งเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพ

หรือความรู้ที่อธิบายความเป็นตัวตนของเรา 2 อย่าง
ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปทั่วโลก ณ เวลานี้

ตัวตน ตาม เอ็นเนียแกรม คือ เกราะป้องกันตัว ตัวตน ตาม MBTI คือ ตัวตนตามธรรมชาติของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอ็นเนียแกรม  แบ่งคนเป็น 9 แบบ แต่ละแบบเปรียบได้เหมือนกันเกราะป้องกันตัวของเรา  ที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็ก  เพื่อใช้รับมือกับความรู้สึกเชิงลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความเหงา ความรู้สึกถูกทอดทิ้ง  ฯลฯ  จนกลายเป็นตัวตนที่ยึดติดมาตลอด

การเข้าใจ เบอร์เอ็นเนียแกรมของเรา ก็เพื่อที่จะถอดเกราะที่เป็นกำแพงระหว่างเรากับผู้อื่น ที่สร้างปัญหาทั้งเล็กและใหญ่และเพื่อจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ตรงหน้า

 

ความถนัด 4 คู่

MBTI 16 ไทป์

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วน MBTI แบ่งคนออกออกตามคู่ความถนัดของเรา 4 คู่ ที่เป็นมาแต่เกิด

ทั้งหมดจึงมี 16 ไทป์ ตัวตนหรือไทป์ตาม MBTI ของเรา จึงเป็นตัวตนตามธรรมชาติที่แท้จริงของเรา

สาระสำคัญของ MBTI จริงๆ เป็นเรื่องการใช้ศักยภาพของสมองของเรา ที่เรียกว่า Cognitive Functions 4 ด้านที่สำคัญ ที่เป็นแก่นของไทป์ MBTI ของเรา (Dominant, Auxiliary, Tertiary, Inferior)

การพัฒนาตนเองด้วย เรื่องนี้ คือการพัฒนาศักยภาพของเราที่มีมาแต่เกิดนั้นเอง


โดยสรุป ความรู้เกี่ยวกับตัวตนทั้ง 2 เรื่องนี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้ง

โดยเรา เรียนรู้ เอ็นเนียแกรม เพื่อปล่อยวาง ตัวตนที่เป็นเกราะป้องกัน  ที่ทำให้เราไม่สามารถเติบโดออกนอกเกราะได้

เรียนรู้ MBTI เพื่อ ดึงและพัฒนา ศักยภาพตามตามตนแท้จริงของเรา เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น


นอกจากนี้  การศีกษา 2 เรื่องนี้ ยังให้ประโยชน์มหาศาลในอีกด้าน
คือ ความเข้าอกเข้าใจคนอื่นๆ ที่เป็นคนต่างไทป์จากคุณ

ทำให้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ได้ ทั้งในชีวิตครอบครัว และสังคมการทำงาน

เชิญชวน พัฒนาตนเองกัน ด้วย Enneagram & MBTI

เห็นผลภายใน 2 -3 ปี ตาม Road Map ที่เราจะนำเสนอในบล๊อกถัดไปครับ

3-Year Roadmap for Inner Work with Enneagram and MBTI


อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
– Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
– Certified MBTI Practitioner
– ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
– นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
– แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม,  MBTI รวม 14 เล่ม