Road Map for Inner Work

นับเป็นเรื่องดี ที่ปัจจุบัน คนเริ่มตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
มีหนังสือ โค้ช วิทยากร หลักสูตรต่างๆ มากมาย ฯลฯ

ให้เลือกเอาหลากลาย มากมาย

สัมมนา เอ็นเนียแกรม ผู้บริหารสูงสุดของ Kbank ปี 2551

ผมเองทำงานเป็นวิทยากรมากว่า 10 ปี

โดยเน้น หลักสูตร In-house สำหรับองค์กร เป็นหลัก

เพราะปัญหามากมายของการทำงานร่วมกันในองค์กร
อย่างที่หลายคนรู้เห็นจากประสบการณ์ส่วนตัว

จนมา สองสามปีก่อนหน้านี้  อยากนำความรู้ส่วนที่ลงลึกกว่าเรื่องการทำงาน
นั่นคือ การปรับเปลี่ยนด้านในของตัวเอง (inner work, transformation)

จึงเริ่มเปิดตัว ทำสัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไปในวันเสาร์ – อาทิตย์

แค่ช่วงสั้นๆ นี้  ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก
หลายคน นำความรู้ที่ได้ไปใช้เปลี่ยนแปลงตัวเอง

จนชีวิตมีความสุข สงบ  สังเกตได้จากหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส กว่าเดิมมาก

สัมมนา Enneagram Soulchild Workshop รุ่น 1 2017

สิ่งนี้เป็น รางวัลต่อใจ ที่มีค่ามากกว่าอะไร

ขอถือโอกาสวันหยุดปีใหม่นี้  เสนอแนวทางสำหรับผู้ที่ สนใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เริ่มจากด้านใน ที่เป็นความคิด จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ
อย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Inner work หรือ self-transformation

สรุปได้จากประสบการณ์ตรงว่า
การพัฒนาตนเอง จะต้องเริ่มจากด้านในก่อน
และการจะเข้าใจด้านในของเรา ซึ่งมีความเฉพาะตัว แตกต่างจากคนอื่น

จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่อธิบาย ตัวเราได้จริง

ความรู้ที่ว่านี้คือ Enneagram และ MBTI ซึ่งเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพ

หรือความรู้ที่อธิบายความเป็นตัวตนของเรา 2 อย่าง
ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปทั่วโลก ณ เวลานี้

ตัวตน ตาม เอ็นเนียแกรม คือ เกราะป้องกันตัว ตัวตน ตาม MBTI คือ ตัวตนตามธรรมชาติของเรา

เอ็นเนียแกรม  แบ่งคนเป็น 9 แบบ แต่ละแบบเปรียบได้เหมือนกันเกราะป้องกันตัวของเรา  ที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็ก  เพื่อใช้รับมือกับความรู้สึกเชิงลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความเสียใจ ความเจ็บปวด ความเหงา ความรู้สึกถูกทอดทิ้ง  ฯลฯ  จนกลายเป็นตัวตนที่ยึดติดมาตลอด

การเข้าใจ เบอร์เอ็นเนียแกรมของเรา ก็เพื่อที่จะถอดเกราะที่เป็นกำแพงระหว่างเรากับผู้อื่น ที่สร้างปัญหาทั้งเล็กและใหญ่และเพื่อจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ตรงหน้า

ความถนัด 4 คู่

MBTI 16 ไทป์

ส่วน MBTI แบ่งคนออกออกตามคู่ความถนัดของเรา 4 คู่ ที่เป็นมาแต่เกิด

ทั้งหมดจึงมี 16 ไทป์ ตัวตนหรือไทป์ตาม MBTI ของเรา จึงเป็นตัวตนตามธรรมชาติที่แท้จริงของเรา

สาระสำคัญของ MBTI จริงๆ เป็นเรื่องการใช้ศักยภาพของสมองของเรา ที่เรียกว่า Cognitive Functions 4 ด้านที่สำคัญ ที่เป็นแก่นของไทป์ MBTI ของเรา (Dominant, Auxiliary, Tertiary, Inferior)

การพัฒนาตนเองด้วย เรื่องนี้ คือการพัฒนาศักยภาพของเราที่มีมาแต่เกิดนั้นเอง


โดยสรุป ความรู้เกี่ยวกับตัวตนทั้ง 2 เรื่องนี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างลึกซึ้ง

โดยเรา เรียนรู้ เอ็นเนียแกรม เพื่อปล่อยวาง ตัวตนที่เป็นเกราะป้องกัน  ที่ทำให้เราไม่สามารถเติบโดออกนอกเกราะได้

เรียนรู้ MBTI เพื่อ ดึงและพัฒนา ศักยภาพตามตามตนแท้จริงของเรา เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น


นอกจากนี้  การศีกษา 2 เรื่องนี้ ยังให้ประโยชน์มหาศาลในอีกด้าน
คือ ความเข้าอกเข้าใจคนอื่นๆ ที่เป็นคนต่างไทป์จากคุณ

ทำให้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ได้ ทั้งในชีวิตครอบครัว และสังคมการทำงาน

เชิญชวน พัฒนาตนเองกัน ด้วย Enneagram & MBTI

เห็นผลภายใน 2 -3 ปี ตาม Road Map ที่เราจะนำเสนอในบล๊อกถัดไปครับ

3-Year Roadmap for Inner Work with Enneagram and MBTI


อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
– Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
– Certified MBTI Practitioner
– ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
– นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 600 รุ่น
– แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม,  MBTI รวม 14 เล่ม