จุดบอด (Blind spot) ในการสื่อสาร ของคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม

สไตล์เอ็นเนียแกรมของเรา แสดงออกให้เห็นในด้านต่างๆ มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด ความรู้สึก  สไตล์การทำงาน  การสื่อสาร
รวมถึง จุดบอด ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราสื่อสาร หรือพูดคุยกับคนอื่น

จุดบอด (ในการสื่อสาร) อาจเป็นได้ทั้ง

คำพูด น้ำเสียง สไตล์การพูด
สีหน้าท่าทาง ฯลฯ ของเรา ขณะที่พูดคุยกับคนอื่น

แต่ประเด็นสำคัญคือ เราทำ โดยไม่รู้ตัว
เช่น บางคนกระแอมเป็นประจำ  บางคนดึงผมอยู่เสมอ  บางคนสั่นขา  ยืนไขว้ขา
หรือพูดคำว่า  “เอ่อ”  “อ่า”  นับสิบครั้งเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก

คนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรมจะมีจุดบอดเฉพาะตัว
และเราอาจทำสิ่งเหล่านี้ขณะพูดกับคนอื่น  โดยไม่รู้ตัว

แต่ผู้อื่นเห็น และตีความจากสิ่งเหล่านี้
ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารที่สำคัญ
และไม่ได้รับการแก้ไข

ลองทบทวนจุดบอดของคนแต่ละสไตล์ในรุปข้างบน
แล้วดูว่า คุณอาจมีสิ่งเหล่าน้ั้นหรือไม่

ทั้งสไตล์การพูด  ภาษากาย
และจุดบอดต่างๆ
อาจส่งผลให้ การสื่อสารเกิดปัญหา ความเข้าใจผิด
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังได้

 

 

แต่ เป็นเรื่องธรรมดา ที่คุณอ่านแล้ว จะคิดวา ตัวเองไม่เป็น
เพราะ จุดบอด คือสิ่งที่คุณมองไม่เห็น นั่นเอง

ดังนั้น อาจเป็นประโยชน์
ถ้าคุณขอฟีดแบ็ค จากคนที่คุณพูดคุยด้วย
ว่าคุณมีท่าทาง จุดบอด อะไร ที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่า

หรือถ้าไม่สะดวกใจ
คุณอาจลงมือสำรวจตัวเองก่อน

จากสไตล์การสื่อสารตาม Enneagram ของคุณ

ที่มีอยู่ในหนังสือ ปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1

มีตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษาของคนแต่ละสไตล์

ที่แสดงออกสิ่งเหล่านี้ออกมาจริงๆ

 

อย่าปล่อยให้จุดบอดเหล่านี้ เป็นอุปสรรคต่อตัวคุณ
ทั้งความก้าวหน้าในการทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง


ตัวอย่างสไตล์การสื่อสารของคนเบอร์หก

สไตล์การพูด

 

 

 

 

 

 

 

ภาษากาย

 

จุดบอด

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดูรายละเอียดหนังสือเล่มนี้  คลิ้กที่นี่ ครับ)