14. ปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1 (180 บาท พร้อมส่ง)

Bringing Out The Best in Yourself in Work (1)

ผู้แต่ง : ดร.จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานชั้นเลิศจากประสบการณ์งานฝึกอบรมและงานพัฒนาองค์กรของ ดร.จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Apple Computer, Whirlpool, Disney, Hewlett Packard, Sun Microsystems, Time Warner, Genentech ฯลฯ

โดยให้แนวทางขจัดปัญหาในการสื่อสาร ฝึกจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

คำนำผู้แปล

ตัวอย่างหนังสือ บทนำ
Pan Kon Introduction