13. ปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 2 (200 บาท พร้อมส่ง)

Bringing Out The Best in Yourself in Work (2)

ผู้แต่ง : ดร.จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา:

  • การให้ฟีดแบ็คเพื่อปรับพฤติกรรม
  • การสร้างทีมงานสมรรถนะสูง
  • กิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
  • ภาคผนวก Enneagram’s  27 Subtypes