Enneagram + MBTI ใช้ควบคู่ พัฒนาตนเองก้าวกระโดด

บทความที่แปลมาก่อนหน้านี้ เอ็นเนียแกรม แตกต่างจาก MBTI อย่างไร อธิบายในแง่ของความแตกต่างทางด้านสิ่งที่วัด
ในบทความนี้ ขอเขียนการใช้เครื่องมือ 2 ตัวนี้ ในแง่มุมของการพัฒนาตนเอง  จากประสบการณ์ที่จัดอบรม Enneagram มาตั้งแต่ปี 2546 และ MBTI มาตั้งแต่ปี  2559

ต้นปี 2561 ผมเคยนำเสนอบทความชื่อ  Road Map for  Inner Work

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยใช้เครื่องมือคู่นี้  และได้ริเริ่มจัดคอส Advanced MBTI ในชื่อ Self Actualization Workshop ในแบบเข้มข้น คือ เฉพาะเจาะจงสำหรับคนแต่ละไทป์ ในเวลา 1 วัน

ได้จัดมาครบแทบทุกไทป์  และหลายๆ ไทป์ จัดมาแล้ว 2 รุ่น
ได้ข้อสรุปจากผู้เข้าสัมมนา มากมายหลายคนว่า
เป็นไปตามโมเดลนี้ อย่างแท้จริง

ขอสรุปแนวคิดของโมเดลนี้ดังนี้

เกราะและอาวุธป้องกันตัว จาก ไทป์ เอ็นเนียแกรม
บุคลิภภาพตาม เอ็นเนียแกรม ของเราเกิดจากกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางจิตใจ ในวัยเด็ก จนกลายมาเป็น เกราะป้องกันตัว (Defensive Self)
นอกจากนี้ คนละเบอร์เอ็นเนียแรกม ยังใช้กลไกป้องกันตัวเองทางจิตวิทยา (Defense Mechanism) ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นหลัก โดยไม่รู้ตัวด้วย (อ่านบทความเรื่องนี้)

เมื่อเราไม่รู้ตัว เราจึงแสดงพฤติกรรมตามแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจตามเบอร์เอ็นเนียแกรม
เปรีบบเหมือนกับการสวมเกราะ สาดใส่อาวุธ สู่คนอื่น  จนเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้ง ความบาดหมาง หรือระยะห่างระหว่างเรากับอีกฝ่าย
หรือที่เห็นงายๆ คือ จุดอ่อนที่เป็นไปตามเบอร์เอ็นเนียแกรมนั่นเอง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆ คน ทั้งกับคนใกล็ชิดที่บ้าน และคนในที่ทำงาน ใช่หรือไม่

การเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจ นี้ เพื่อรู้เท่าทัน แล้วพยายามไม่ให้ถูกขับดันอีกต่อไป
เปรียบเหมือน เพื่อถอดเกราะป้องกันตัว  วางอาวุธ ที่ทำร้าย และสร้างความบาดหมางนั้นลง

มิฉะนั้น เราก็จะใช้ “อาวุธ” ประจำเบอร์ แสดงออกเป็นอาการโต้ตอบอัตโนมัติ (Automatic Reaction) ในรูปแบบเดิมๆ

 

ศักยภาพที่แท้จริง (Cognitive Functions) จาก MBTI type

Cognitive Functions เปรียบเหมือน กระดูกสันหลังของ คนแต่ละไทป์ตาม MBTI ที่มีความลึกซึ้งและประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง มากกว่าคำอธิบายพฤติกรรมของแต่ละไทป์

Cognition Functions อธิบายถึงการทำงานของจิตใจด้านการรับรู้ (Perceptual) และประเมิน (Evaluative) ข้อมูล ซึ่งเราใช้ทำความเข้าใจโลก และนำทางชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ  เป็นที่มาของไอเดีย ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม
เราแต่ละคนใช้ Cognition Functions ของเรา เพื่อสร้างความรู้สึกของตัวตน สร้างความหมายของสิ่งต่างๆ ในชีวิต และมองเห็นภาพในอนาคต
ดังนั้น  คนส่วนมากไม่ค่อยรู้จักวิธีการใช้ ผลก็คือ อธิบายความเป็นตัวตนไม่ค่อยได้ รู้สึกใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหมาย และยากที่จะเห็นวิสัยทัศน์ของตัวเอง

คนแต่ละไทป์จะมี Cognitive Functions ที่สำคัญ 4 ตัว ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ให้ได้อย่างไม่บกพร่อง ถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การเรียนรู้ Cognitive Funcitons คือ การทำความเข้าใจว่า CF 4 ตัวของเราทำงานอย่างไหน จะต้องประสานงานกันอย่างไร และจะมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร เพื่อให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งชีวิตด้านใน (inner world) และด้านนอก (outer world)

จึงทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่มีตามธรรมชาติหรือ ตาม MBTI ของเรา ได้อย่างเต็มที่

ตัวอย่าง CF ของ INFJ และ INTJ

 

 

โดยสรุป การพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด ด้วย Enneagram + MBTI คือ

ปล่อยวางการยึดติดตัวตนตาม Enneagram และพัฒนาศักยภาพของตัวตนตาม MBTI
ฟังดูเหมือนยุ่งยากซับซ้อน

แต่สัมมนาของเรา จะทำให้การใช้โมเดลนี้ ง่ายและได้ผลในเวลารวดเร็ว

ติดตาม หลักสูตรสัมมนาได้ใน เวป https://www.enneagram.co.th/services/public-training
หรือเพจ FB : Siam Enneagram ,  MBTI by Wajasit

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02 443 7005
สยามเอ็นเนียแกรม ผู้นำแห่งการใช้ความรู้บุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาตนเอง

 


ผู้เขียน :  วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
– Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
– Certified MBTI Practitioner
– ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
– นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม & MBTI ให้กับองค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปมากกว่า 700 รุ่น
– แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม,  MBTI รวม 14 เล่ม