Expand Your Leadership Mindset with the Enneagram, 20 Nov 2019

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร

 • ทุกคนเติบโตมาพร้อมกับประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมเป็น กรอบความคิด (Mindset) และบุคลิกภาพที่ตามมา ทำให้เรามองสิ่งต่างๆ และแสดงออกตามการมองโลกจาก Mindset ของเรา
 • เราพัฒนาทักษะ นิสัย ความชอบส่วนตัว ที่สอดคล้องกับ Mindset นั้น จนเกิดเป็นจุดแข็ง ค่านิยม และพาเราประสบความสำเร็จในการทำงานระดับหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เรายึดติดกับ Mindset ของเรามากขี้น
 • แต่เมื่อมาเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร  หากยังไม่ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ให้ยืดหยุ่น และกว้างไกลขึ้น ย่อมทำให้เราทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ อาจตัดสินใจผิดพลาดบ่อยๆ หรือเกิดความขัดแย้งกับผู้ที่มี Mindset แตกต่างกันเป็นประจำ
 • เอ็นเนียแกรม (Enneagram) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตระหนักใน Minset ที่คับแคบที่เราแต่ละคนยึดติดโดยไม่รู้ตัว  และให้แนวทางในการปรับเปลี่่ยนให้ยืดหยุ่น และกว้างไกลขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง มากกว่าเครื่องมือใดๆ

ตัวอย่างของ Mindset และปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมาเป็นผู้นำ

 • สไตล์หนึ่ง ที่มี Mindset ที่เน้นหลักการ ความถูกต้อง  ก็จะจุกจิกจู้จี้ วิพากษ์วิจารณ์ ยึดถือตัวเองเป็นความถูกต้อง ไม่รับฟังใคร
 • สไตล์หก   ที่มี Mindset ที่เน้นความปลอยภัย มั่่นคง ลดความเสี่ยง  ก็จะตัดสินใจช้า เพราะกังวล ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ระแวง ไว้ใจคนยาก และขาดความคิดสร้างสรรค์
 • สไตล์แปด ที่มี Mindset ที่เน้นความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา ก็อาจทำให้ลูกน้องเกรงกลัว กดดัน และ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นได้
 • ฯลฯ

หลักสูตรนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึง Mindset ที่ยึดติดของตน และกลายเป็นที่มาของอุปสรรคในการเป็นผู้นำ
และเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน ขยายกรอบความคิด ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้รอบด้านมากขึ้น
โดยเริ่มต้นจากบุคลิกพื้นฐานและปรับขยาย Mindsets ด้วยบุคลิกที่เชื่อมต่อกัน (ดูรูป เอ็นเนียแกรม ด้านล่าง)

 

(ทำความรู้จักคน 9 แบบย่อๆ ได้ใน The Enneagram in a Nutshell)

(ทำความรู้จักปัญหาของลูกน้อง 9 แบบ ได้ใน  ลูกน้อง 9 สไตล์ที่ทำให้นายต้องกลุ้มใจ)

หัวข้อการสัมมนา

 • แนะนำ เอ็นเนียแกรม
 • ค้นหาตัวเอง และทำความเข้าใจคน 9 แบบ
 • สำรวจ Mindset แรงจูงใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ของคนแต่ละแบบ
 • แนวทางในการปรับเปลี่่ยน mindset ให้กว้างและยืดหยุ่นขึ้น
 • วางแผนพัฒนาตนเอง ด้วยการปรับ Mindset และพฤติกรรมผู้นำ

 

(ดูภาพบรรยากาศการสัมมนา ได้ที่นี่)

เอกสารประกอบการส้มมนา และ รายละเอียดการสัมมนา

วัน เวลา วันพุธที่  20 พ.ย. 2562   8.45 – 17.30

สถานที่     : Grand Sukhumvit Hotel ซอย 4 (BTS นานา)

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/EG_Mindset  

งบลงทุน :  6,000 บาท/ท่าน*   ไม่รวม VAT

สมัคร 3 ท่านและโอนภายใน  8 พ.ย. เหลือ 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)

 

 

 

 

 

งบลงทุนนี้รวม

 1. หนังสือปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1 และ 2
 2. หนังสือพิชิต 7 Leadership Competencies ด้วย เอ็นเนียแกรม เล่ม 1 และ 2
 3. Enneagram Workbook, Enneagram Leadership Tool, Enneagram Communication Tool
 4. เอกสารประกอบการสัมมนาอื่นๆ รวมทั้ง แนวทางในการทำงาน ร่วมกับคนแต่ละสไตล์
 5. อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 เบรค
 6. ถุงผ้าพัฒนาตนเอง ตามสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าสัมมนา

 


ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชีด้านล่าง

 2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ mattanee2556@gmail.com, line id: mattanee99 หรือ
  สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี 081 776 3118,  02 443 7005

  วิทยากร

  อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
   (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม