Basic Enneagram Workshop by Zoom # 6 : Self-Awareness & Empathy

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้

 • ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น
 • มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน
 • รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง
 • มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง
 • ฯลฯ

เอ็นเนียแกรม (Enneagram) คืออะไร

 • ความรู้จิตวิทยาที่แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 9 แบบ โดยใช้ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น แรงจูงใจ ความคิด ความเชื่อ Mindset ความปรารถนา ฯลฯ
 • มีความลึกซึ้ง และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า การแบ่งคนหยาบๆ ตามชื่อสัตว์ ตามสี ตามธาตุ ฯลฯ อธิบายพฤติกรรมคนเราได้แม่นยำมากกว่า พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ
 • สามารถประยุกต์ใช้กับด้านต่างๆ ของชีวิตได้จริง เช่น การทำงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสื่อสาร การพัฒนาตนเอง การเลี้ยงลูก ฯลฯ
 • มีเนื้อหาสาระ เป็นหนังสือให้อ่านประกอบมากมาย ไม่รู้จบ
 • ฯลฯ

คน 9 แบบตามเอ็นเนียแกรม ตามชื่อหรือฉายา

ทำความเข้าใจ คนแต่ละไทป์คร่าวๆ ได้ตามลิงค์นี้ https://www.enneagram.co.th/archives/832

เนื้อหาครอบคลุม

 • ค้นหาไทป์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าร่วม
 • ทำความเข้าใจคนแต่ละไทป์ ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แรงจูงใจ กรอบความคิด จุดแข็ง จุดอ่อน ศูนย์ปัญญา ปีกและ ลูกศร และ แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • สำรวจไทป์ย่อยของผู้เข้าสัมมนาเบื้องต้น

วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา

 • 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ เท่ากับสัมมนาปกติ 1 วันเต็ม ทางโปรแกรม ซูม ออนไลน์
 • วันที่ 19 และ 26 ก.ค. 2020 เวลา 9.30 -12.30
 • รูปแบบ ทำแบบทดสอบ สนทนาแลกเปลี่ยน ฯลฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือปั้นคนให้เก่งคน และ Enneagram Workbook มูลค่า่ 500 บาท

รายละเอียดการสมัคร

 • งบลงทุน 2,900 บาท สมัคร 3 ที่ลดเหลือ 2,400 บาท (รวมหนังสือประกอบ)
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/EG_Z6

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม