MBTI # 43 – เพิ่ม Empathy เมื่อรู้มุมมองที่แตกต่างกันของคน ทาง Zoom

คนเรามีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

แต่น้อยคนนัก จะเข้าใจอย่างเป็นระบบและชัดเจนว่า ต่างกันอย่างไร

ทำให้การเข้าอกเข้าใจกัน (Empathy) เป็นเรื่องยาก และต้องฝึกฝนเรียนรู้
โชคดีที่ หากเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันของคน จะช่วยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Empathy โดยเร็วและได้ผลมาก

ตัวอย่างความแตกต่างที่อธิบายด้วยความถนัดตาม MBTI

Extrovert vs Introvert
 • คนอินโทรเวิร์ท ชอบอยู่ในโลกภายในของตัวเอง ต้องใช้เวลาครุ่นคิด ทบทวน และตัดสินใจมากกว่า คนเอ็กโทรเวิร์ท การพบปะผู้คน หรือต้องทำอะไรหลายอย่างมากเกินไป จะทำให้เหนื่อย หมดแรง และเครียดได้โดยง่าย
 • คนเอ็กโทรเวิร์ท ชอบออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก ชอบแสดงออก เน้นการลงมือทำ พูดหรือทำก่อน ถึงจะสรุปความคิดที่ชัดเจนได้ ถ้าต้องอยู่คนเดียวนานๆ อย่างช่วงกักตัวที่ผ่านมา อาจทำให้เฉา หมดพลัง เครียด และอาจซึมเศร้าได้
Sensor VS Intuitive
 • คนแบบ Sensor ขอบเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง ชัดเจน จับต้องได้ ใส่ใจในรายละเอียด เน้นการปฏิบัติ
 • คนแบบ Intuitive ชอบเรื่องที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี นามธรรม เพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ เน้นภาพรวม มากกว่ารายละเอียด
Thinker VS Feeler
 • คนแบบ Thinker เน้นการใช้ความคิด ข้อมูล ตรรกะเหตุผล ในการใช้ชีวิต ประเมินและตัดสินใจเรื่องต่างๆ
 • คนแบบ Feeler เน้นการรักษาความรู้สึกที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มากกว่าจะใช้เริ่องตรรกะ เหตุผล
 • ฯลฯ
จากความแตกต่างเหล่านี้ เกิดเป็นบุคลิกภาพที่เรียกว่า MBTI 16 แบบ จัดแบ่งได้ 4 กลุ่มดังภาพ

สิ่งที่จะได้จากการสัมมนา

 • ทำแบบทดสอบหาไทป์ แล้วมาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริง และตรวจสอบยืนยันให้ได้ไทป์ที่ถูกต้อง
 • เรียนรู้ความหมายของแต่ละความถนัด เข้าใจมุมมองคนคนที่ใช้ความถนัดนั้น ทำให้เกิด Empathy กับคนที่แตกต่างจากตัวเอง ไม่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งนั้น
 • มองเห็นจุดอ่อน หรือด้านที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน และลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์
 • รู้วิธีปรับตัว และสื่อสาร ให้เข้ากับคนไทป์ต่างๆ
 • เรียนรู้ Cognitive Functions เบื้องต้น ทำให้รู้เห็นศักยภาพของตัวเอง และนำมาใช้
 • มีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสุข ทำงานได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • ฯลฯ

รายละเอียด และการสมัคร

 • วัน เวลา: เสาร์ 8 และอาทิตย์ 9 พ.ค. 64, 19.30 – 22.30
 • รูปแบบ :  เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Interactive) ผ่านโปรแกรม Zoom
 • แถม Follow Up Class : คืนวันพุธ 19 พ.ค 20.00 -22.00 ทาง Zoom
 • ลงทะเบียนออนไลน์: http://bit.ly/MBTI_43
 • ค่าสัมมนา :  2,800 บาท (รวมทำแบบทดสอบ และหนังสือ ไขรหัสใจ 16 Types มูลค่า 240 บาท)
 • พิเศษ : สมัคร 3 คน ลดเหลือ 2,500 บาทต่อคน
 • โอนเงินเข้าบัญชี้ดานล่าง ส่งสลิป / สอบถามเพิ่มเติม ที่ line id : Mattanee99 หรือ inbox page : MBTI by Wajast หรือ 081 776 3118

This image has an empty alt attribute; its file name is 8CF-Bank-AC.png
ฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา มูลค่า 240 บาท ผลงานแปลของวิทยากร

 รายละเอียดสำหรับการออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ชื่อ บริษัท 8 ซีเอฟ 16 ไทป์ จำกัด
 • ที่อยู่ 102/192 หมู่ที่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   11140
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  012 5556 01690 8  สำนักงานใหญ่

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 800 รุ่น เฉพาะ MBTI และ Advanecd MBTI มากกว่า 50 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม