ทำทีม(ผู้บริหาร) ให้เวิร์ค ลด 5 จุดบอดสำคัญด้วย เอ็นเนียแกรม, 25 กันยา 2019

ความจำเป็นของหลักสูตร :

ทีมเวิร์คของความได้เปรียบที่แท้จริงในการแข่งขัน  เพราะมันเป็นสิ่งที่มีพลังมาก แต่ก็พบได้ยากเหลือเกิน

สัมมนานี้ จะทำให้เรื่องที่ทำได้ยากเช่นนี้ เป็นไปได้โดยไม่ยากนัก

 

จุดบอด 5 ประการของทีม ที่เป็นอุปสรรคของทีมเวิร์ค และอาการ


จุดบอดที่ 1  ขาดความเชื่อใจกัน

คนในทีมเวิร์คที่ดี จะไว้เนื้อเชื่อใจกันซึ่งกันและกัน อย่างมากในระดับอารมณ์ความรู้สึกได้เลย
พวกเขาจึงสบายใจที่จะเปิดเผยจุดอ่อน ความผิดพลาด ความกลัว หรือพฤติกรรมต่างๆ
ทีมที่สุดยอดจะสามารถเปิดเผยเรื่องอ่อนไหวเหล่านี่้ต่อกันโดยไม่ปิดบัง

 

 

 

จุดบอดที่ 2  กลัวความขัดแย้ง

ทีมที่เชื่อใจกันใจ จะไม่กลัวที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ต่อประเด็นปัญหา และการตัดสินใจที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  ถ้าไม่เห็นด้วย ก็จะไม่ลังเลที่จะบอกออกมา  กล้าตั้งคำถามท้าทายกัน เพื่อให้ได้ความจริง คำตอบ และการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

 

 

 

จุดบอดที่ 3 ไม่ผูกมัดตัวเอง
ทีมที่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้ง จะสามารถ “ได้ใจกัน (buy-in)” เมื่อตัดสินใจกันแล้วในเรื่องที่สำคัญ  แม้บางคนจะไม่ได้เห็นด้วยในตอนแรก   ทั้งนี้เพราะได้หยิบยกทุกไอเดียและความคิดเห็นมาถกเถียง พิจารณากันแล้ว

 

 

 

จุดบอดที่ 4 ไม่ตักเตือนตรวจสอบกัน


ทีมที่ผูกมัดกับการตัดสินใจหรือวิธีการทำงานแล้ว จะไม่ลังเลที่จะบอกให้คนอื่นในทีมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ตกลงกันแล้ว  พวกเขาไม่ต้องคอยให้หัวหน้าทีมเป็นคนตรวจสอบคนเดียว แต่จะคอยตักเตือนกันและกันให้มีสำนึกรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

จุดบอดที่ 5 ไม่ใส่ใจในผลลัพธ์

ทีมที่เชื่อใจกัน กล้าขัดแย้งเห็นต่าง ผูกมัดตัวเองกับการตัดสินใจ และคอยตักเตือนกัน มักจะปล่อยวางเรื่องส่วนตัว เพื่อที่จะโฟกัสกับประโยชน์สูงสุดของทีม
พวกเขาจะไม่ปล่อยให้สิ่งยวนใจต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ของแผนก ความก้าวหน้าของตัวเอง หรืออีโก้ที่ใหญ่โต มาอยู่เหนือผลลัพธ์ขององค์กรที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของทีม

 

 

 


แนวคิดที่เข้าใจได้ไม่ยากเหล่านี้ ในทางปฏิบัติอาจทำได้ยากพอสมควร
สัมมนา นี้จะแนะนำการประยุกต์ใช้ความรู้ทางบุคลิกภาพ enneagram ที่พิสูจน์มาแล้วว่า  สามารถทำให้แนวคิดการสร้างทีมเวิร์คนี้ สู่ภาคปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยจะสำรวจปัจจัยทางบุคลิกภาพของคนแบบต่างๆ ที่ส่งเสริม หรืออาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้แนวคิดนี้ให้ได้ง่ายขึ้น

คน 9 แบบที่อาจมีอยู่ในทีมงานของคุณ

(ทำความรู้จักคน 9 แบบย่อๆ ได้ใน The Enneagram in a Nutshell)

(ดูวิดีโอ แนะนำโมเดล 5 จุดบอดของทีมเวิร์ค คลิกที่ภาพ)

 

หัวข้อการสัมมนา
ทำทีม(ผู้บริหาร) ให้เวิร์ค ลด 5 จุดบอดสำคัญ

 • ทบทวน เอ็นเนียแกรมแต่ละแบบ
 • แนะนำ โมเดลสร้างทีมเวิร์ค ด้วยการลด 5 จุดบอดสำคัญ
 • ทำความเข้าใจ จุดบอดแต่ละตัว และแนวทางในการลดจุดบอดเหล่านั้นสำหรับคนแต่ละบุคลิกภาพ
 • ทำแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวม

 

(ดูภาพบรรยากาศการสัมมนา ได้ที่นี่)

เอกสารประกอบการส้มมนา และ รายละเอียดการสัมมนา

วัน เวลา วันพุธที่  25 ก.ย. 2562   8.45 – 17.00

สถานที่     : โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท  (์BTS นานา)

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/EG_5dys  

งบลงทุน :  5,200 บาท/ท่าน*   ไม่รวม VAT

สมัคร 3 ท่านและโอนภายใน 18 ก.ย. เหลือ 4,600 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)

 

 

งบลงทุนรวม

 1. หนังสือ ทำทีมให้เวิร์ค (แปลจาก The 5 Dysfunctions of a Team ฉบับมังงะ)
 2. Enneagram Leadership Tool
 3. Ennegram Conflict Tool
 4. เอกสารประกอบการสัมมนา
 5. อาหารกลางวันบุฟเฟ่ นานาชาิต และอาหารว่าง 2 เบรค
 6. ถุงผ้าพัฒนาตนเอง ตามสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าสัมมนา

 


ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชีด้านล่าง

 2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ mattanee2556@gmail.com สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี  081 776 3118 หรือ ทางline ID  mattanee99

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 650 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม