Lead Others to Self-Mastery with the Enneagram (นำคนสู่ความเป็นเลิศแห่งตน ด้วยเอ็นเนียแกรม)

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร

Self-Mastery (ความเป็นเลิศแห่งตน) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า  ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นโอกาสอันดี ที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง

ความเป็นเลิศแห่งตน ไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองเท่านั้น
แต่คือ การหมั่นทบทวนตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ของตนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาตนเอง ให้สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของตนที่มีได้

ความเป็นเลิศแห่งตน ประกอบด้วยทักษะ  6 ด้าน ดังต่อไปนี้

 1. มีความตระหนักรู้ตนเองอย่างลึกซึ้ง
 2. ตอบสนองต่อฟีดแบ็กอย่างจริงจัง
 3. แสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง และ มีแรงจูงใจในตนเอง
 4. บริหารจัดการตนเอง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 5. มีความซื่อสัตย์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส่วนตัว
 6. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

 

 

 

สัมมนานี้ จะชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทั้ง 6 สำหรับผู้นำแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม อย่างเป็นรูปธรรม

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำความรู้จักคน 9 แบบย่อๆ ได้ใน The Enneagram in a Nutshell)

(ทำความรู้จักปัญหาของลูกน้อง 9 แบบ ได้ใน  ลูกน้อง 9 สไตล์ที่ทำให้นายต้องกลุ้มใจ)

หัวข้อการสัมมนา

 • ทบทวนสไตล์เอ็นเนียแกรมทั้ง 9
 • ประเมินระดับความเป็นเลิศแห่งตน ของตัวเอง
 • สำรวจกระบวนทัศน์ความเป็นผู้นำ (Leadership Paradigm)
 • Leadership Profiles เรียนรู้ประสบกาณ์ผู้นำ จากตัวอย่างผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
 • วางแผนพัฒนาความเป็นผู้นำของตัวเอง และความเป็นเลิศแห่งตัวตน

 

(ดูภาพบรรยากาศการสัมมนา ได้ที่นี่)

หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมเอ็นเนียแกรมพื้นฐานมาก่อน  หรือเข้าสัมมนา คน 9 แบบ ทำงานให้เเข้ากัน วันที่  5 มี.ค.

เอกสารประกอบการส้มมนา และ รายละเอียดการสัมมนา

วัน เวลา วันพุธที่ 6 มี.ค. 2562   8.45 – 16.40

สถานที่     : โรงแรม บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5 (์BTS นานา)

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/LeadOther 

งบลงทุน :  5,000 บาท/ท่าน*   ไม่รวม VAT

สมัคร 3 ท่านและโอนภายใน 19 ก.พ. เหลือ 4,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)

 

 

 

งบลงทุนรวม

 1. หนังสือ พิชิต 7 Leadership Competecies ด้วย เอ็นเนียแกรม  เล่ม 1
 2. หนังสือ ทำทีมให้เวิร์ค
 3. Enneagram Leadership Tool
 4. เอกสารประกอบการสัมมนาอื่นๆ
 5. อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 เบรค

 

Download Brochure ฉบับ Pdf

ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชีด้านล่าง

 2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ mattanee2556@gmail.com สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี 02 443 7005,  081 776 3118 หรือ ทางline ID  mattanee99

 

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 650 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม