คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม รุ่น 3 วันที่ 5 มี.ค. 19

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร

 • เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้
 • เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
 • องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง

 1. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กร ซึ่งเกิดจากความไว้วางใจ ความเคารพและการสื่อสารกันอย่างเปิดใจ
 2. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร
 3. มีการบริหารงานที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหา เป็นต้น
 4. มีระบบและขั้นตอนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. ให้ความสำคัญกับการเติบโตและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี

หลักสูตร เอ็นเนียแกรม ของเราช่วย องค์กรของท่านได้อย่างมาก ในข้อ 1 2 และ 3 ข้างต้น

สัมมนานี้จะช่วยให้เรามองเห็นจุดแข็ง ศักยภาพ จุดอ่อน ของคนในแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรและทีมงานของท่าน เพื่อให้เข้าอกเข้าใจ และรู้วิธีที่จะบริหาร สร้างแรงจูงใจ ตลอดจนปรับตัวเข้าหากัน

คน 9 แบบที่อาจมีอยู่ในทีมงานของคุณ

(ทำความรู้จักคน 9 แบบย่อๆ ได้ใน The Enneagram in a Nutshell)

(ทำความรู้จักปัญหาของลูกน้อง 9 แบบ ได้ใน  ลูกน้อง 9 สไตล์ที่ทำให้นายต้องกลุ้มใจ)

หัวข้อการสัมมนา
คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน   

 • แนะนำ เอ็นเนียแกรม
 • ค้นหาตัวเอง และทำความเข้าใจคน 9 แบบ
 • สำรวจแรงจูงใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ของคนแต่ละแบบ
 • สำรวจจุดอ่อนของคนแต่ละแบบ
 • การทำงานให้เข้ากับคนแต่ละแบบ

 

(ดูภาพบรรยากาศการสัมมนา ได้ที่นี่)

เอกสารประกอบการส้มมนา และ รายละเอียดการสัมมนา

วัน เวลา วันอังคารที่  5 มี.ค. 2562   8.45 – 16.40

สถานที่     : โรงแรม บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5 (์BTS นานา)

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/EG1901  

งบลงทุน :  5,000 บาท/ท่าน*   ไม่รวม VAT

สมัคร 3 ท่านและโอนภายใน 19 ก.พ. เหลือ 4,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)

 

 

 

งบลงทุนรวม

 1. หนังสือปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 1
 2. หนังสือปั้นคนให้เก่งคน เล่ม 2
 3. Enneagram Workbook,
 4. เอกสารประกอบการสัมมนาอื่นๆ
 5. อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 เบรค
 6. ถุงผ้าพัฒนาตนเอง ตามสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าสัมมนา

 


ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชีด้านล่าง

 2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ mattanee2556@gmail.com สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี  081 776 3118 หรือ ทางline ID  mattanee99

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ฉบับ pdf เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 650 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม