StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอนที่ 2)

“ทุกคนมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ และชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปได้ไกลสุด ถ้าเราโฟกัสที่การพัฒนาการใช้จุดแข็งของเราให้มากขึ้น  ไม่ใช่พยายามลดจุดอ่อนให้น้อยลง” นี่คือ ปรัชญาพื้นฐานของ Strengthsfinder

Read More →

StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอน 1)

หนังสือ “Now, Discover Your Strengths” เขียนโดย มาร์คัส บัคกิ้งแฮม และโดนัลด์ คลิฟตัน กล่าวว่า ถ้าเรามีสมมติฐานที่ถูกเกี่ยวกับคนที่คุณทำงานด้วย คุณจะบริหารจัดการพวกเขาได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องการคัดเลือก การวัดผล การฝึกอบรมและพัฒนา สมมติฐาน 2 ข้อดังกล่าว ได้แก่ พรสวรรค์ของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์ และยั่งยืน ส่วนที่พัฒนาได้มากที่สุดของแต่ละบุคคลนั้น ก็คือด้านที่เป็นจุดแข็งที่สุดของพวกเขานั่นเอง

Read More →