16. โค้ชชิ่งให้ถึงแก่น ด้วยเอ็นเนียแกรม (300 บาท พร้อมส่ง)

Briniging Out the Best in Everyone You Coach

ผู้แต่ง : ดร.จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: ทุกวันนี้ การให้พนักงานทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น มีความสำคัญยิ่งกว่าสมัยใด แต่คุณจะมีวิธีใดในการดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมาใช้ ในเมื่อทุกคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน คุณจะสร้างแผนการพัฒนาซึ่งปรับให้เหมาะกับแต่ละคนอย่างไร คำตอบคือ “เอ็นเนียแกรม” ความรู้ทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้คนเราได้เกิดความตระหนักรู้ในตัวเอง และรู้วิธีที่จะติดต่อพูดคุยกับผู้อื่น     หนังสือ “โค้ชชิ่ง ให้ถึงแก่น ด้วยเอ็นเนียแกรม” เล่มนี้ เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดในการใช้ความรู้นี้กับการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งภายในเล่มได้ให้แนวทาง 8 ขั้นตอนในการทำโค้ชชิ่งให้ประสบความสำเร็จ ให้คำอธิบายแบบแผนทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของคนเก้าแบบ รวมทั้งวิธีในการประยุกต์ขั้นตอนเหล่านั้นกับคนแต่ละแบบ การโค้ชชิ่งด้วยเอ็นเนียแกรม จะดึงศักยภาพของทุกคนมาใช้เพื่อผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน

คลิ้กดูหน้าคำนำ สารบัญ และตัวอย่างเนื้อหา