ชี้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยเอ็นเนียแกรม

เป็นที่ปรากฎชัดเจนแล้วว่า ไม่ว่าเราในฐานะปัจเจกหรือองค์กรจะอยู่รอดได้ก็ต้องปรับตัวต่อของการเปลี่ยนแปลง กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การแข่งขันจากต่างประเทศ ฯลฯ มีความรุนแรง เขี่ยวกราก และรวดเร็ว จนถ้าเราจะรอให้เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยมาบริหาร (Change Management) ก็จะไม่น่าจะอยู่รอดได้ เหมือนองค์กรที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อ 10 กว่าปีก่อนกลับเสียสถานะนั้นอย่างน่าตกใจ

หนทางเดียวที่จะอยู่รอดในระยะยาวได้นั้น คือการชี้นำการเปลี่ยนแปลง (Take Charge of Change)  องค์กรธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ จึงต้องมีความยืดหยุ่น รู้จักใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ ต้องควบคุมต้นทุนและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ให้เร็วขึ้น   ทั้งหมดนี้จึงทำให้ ผู้บริหารในทุกระดับต้องสามารถนำการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้ไปสู่ทิศทางที่อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อน

การนำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะ  6 ประการ ดังนี้

 1. เป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (champion of change)
 2. เข้าใจสถานการณ์ ณ ขณะนั้น และพัฒนาความต้องการและสิ่งที่พึงประสงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
 3. กำหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง
 4. บริหารการเปลี่ยนผ่าน : พัฒนาและนำแผนงานการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการไปปฏิบัติให้เกิดผล
 5. ลดแรงต้านที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
 6. ออกแบบองค์กรในอนาคตและทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
คน 9 แบบ ตามชื่อหรือฉายา

ทำความเข้าใจ คนแต่ละไทป์คร่าวๆ ได้ตามลิงค์นี้ https://www.enneagram.co.th/archives/832

วัน เวลา รูปแบบ การสัมมนา

 • วันอังคารที่ 18 ก.ค. 66 เวลา 09.00 – 17.00 ที่โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา (หรือเทียบเท่า)
 • Follow-up Class (ตามความสมัครใจ) วันพฤหัส 27 ก.ค. เวลา 20.00 – 22.15 ทางซูม
 • สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเอ็นเนียแกรม และรู้ไทป์ชัดเจนแล้วเท่านั้น ถ้ายังไม่แน่ใจ เข้าสัมมนาพื้นฐานก่อน
  https://www.enneagram.co.th/archives/3931

รายละเอียดการสมัคร

 • งบลงทุน 3,900 บาท (รวมหนังสือพิชิต 7 Leadership Competencies เล่ม 2 และ Take Charge of Change Training Tool กรณีมีหนังสือแล้ว สามารถเลือกเล่มต่อไปนี้แทนได้ 1 เล่ม อาชีพที่ใช่ เล่ม 1 หรือ 2 ปั้นคนให้เก่งคนเล่ม 1 ไขรหัสใจ 16 ไทป์ หรือปรับให้คลิก คู่ต่างขั้ว
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชี 8 CF 16 Type กสิกรไทย 865 2 08335 9 แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/EG_Chg23

หนังสือประกอบการสัมมนา

พิเศษ รับสิทธิ์ซื้อหนังสือ คู่มือทำงาน คน 9 ไทป์ ใจสำราญ งานสำเร็จในราคาเพียง 320 จากหน้าปก 390 บาท

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 10 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม