Public Training

Out-of-the-Box Thinking Using the Enneagram

หลายคนเคยอ่าน เคยเข้าใจเรื่อง "การคิดนอกกล่อง" (Out-of-the-box Thinking) แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถนำแนวคิดนี้ไป ใช้ในชีวิตจริงได้ เรื่องนี้ก็เหมือนกับแนวคิดที่ดี หรือทฤษฎีอื่นๆ ที่มีความยากในการปฏิบัติ สาเหตุสำคัญคือ  เราย้งมองไม่เห็นว่า "กล่อง" ของเราที่เรามักใช้อ้างอิง หรือเป็นกรอบในการคิดนั้น มีลักษณะอย่างไร เราจึงมักคิดว่า เราไม่ได้คิดในกล่องเลย (more…)
Continue Reading

ค้นหาลักษณ์ย่อย และระดับการพัฒนาตนเอง สำหรับ ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ (คนเบอร์ 1)


ลึกลงไป ในตัวคนที่มีบุคลิกแบบ Perfectionist หรือ ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ คือ ความหงุดหงิดต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ ซึ่งเป็นที่มาของ การขาดความยืดหยุ่น  ความจู่จี้ เจ้าระเบียบ การคาดหวังที่สูง การยึดถือความคิดของตัวเองว่าถูกต้อง การมองอะไรเป็นขาวหรือดำเท่าน้้น  การเก็บกดอารมณ์ จนอาจก่อให้เกิดอาการตึงเครียดตามร่างกาย หรืออาจเป็นโรคแบบ ไซโคโซมาติค ฯลฯ ความหงุดหงิด ซึ่งมีที่มาจากความโกรธที่ถูกควบคุมหรือเก็บกดนี้ ยังแสดงออกเป็น Subtype (บุคลิกย่อย)  3 แบบที่แตกต่างกัน ดังนี้
  • Worry   มีความวิตกกังวลอยู่บ่อยๆ ว่า สิ่งต่างๆ ยังไม่ดีพอ ไม่สมบูรณ์แบบพอ
  • Non-Adaptability เชื่อมั่นในความถูกต้องของหลักการ ความคิด ฯลฯ ของตนมากไป จนยากที่จะปรับตัว
  • Zeal  ต้องการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามความคิดของตน ที่เชื่อว่าถูกต้อง
(more…)
Continue Reading

Loving More, Loving Better with the Enneagram

"ถ้ารู้จักเอ็นเนียแกรมก่อนหน้า ตอนนั้น เราก็คงไม่ต้องหย่าจากกัน" นี่คือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆ จากปากคำของคนที่เคยหย่าร้าง แล้วมารู้จักเอ็นเนียแกรมทีหลัง เอ็นเนียแกรม สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตคู่ ในด้านที่สำคัญดังนี้
  • Acceptance ยอมรับ ลักษณะนิสัย หรือความเป็นตัวตน อย่างที่แต่ละฝ่ายเป็น โดยไม่ตัดสินว่า ไม่ดี หรือพยายามแก้ไข
  • Appreciation  เห็นค่าหรือประโยชน์ของนิสัยของอีกฝ่ายเหล่านั้น 
  • Assertive Communication รู้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจในความต้องการของกันและกันมากขึ้น
(more…)
Continue Reading

6’s Subtypes & Nine Levels of Development Workshop

ลึกลงไป ความกลัวคือ พื้นอารมณ์ ที่คอยขับดัน พฤติกรรมของคนเบอร์หก ทุกคน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความกลัวนี้ แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขี้สงสัยมากกว่าคนทั่วไป  กังวล คิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ ไม่ค่อยไว้ใจใคร หรืออะไร  คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน  มองภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางร้าย ฯลฯ คนเบอร์หก หลายคนรู้สึกถีงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ จนรู้สีกกดดัน และเครียดอยู่เสมอ แต่บางคนก็ไม่รู้ตัว และคิดว่า ตนเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความรอบคอย หรือระมัดระวังมากกว่าคนอื่นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ คนเบอร์หกยังแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท Subtype ใหญ่ๆ ดังนี้ ซึ่งการสัมมนานี้จะทำให้คุณแยกแยะได้ว่า คุณเป็นแบบไหน และจะคลี่คลายจากความกลัวอย่างไร มาทำความเข้าใจ และร่วมค้นหาว่า เบอร์ 6 แบบไหนที่ใช่คุณจริงๆ
  • Warmth ผู้อบอุ่น มีน้ำใจ ไม่แพ้คนเบอร์ 2
  • Duty เน้นหลักการ อุทิศตนต่อหน้าที่ ไม่แพ้ คนเบอร์ 1
  • Strength & Beauty กล้าหาญ รักความยุติธรรม ตรงไปตรงมา เหมือน คนเบอร์ 8
(more…)
Continue Reading

Webminar – ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรม Enneagram 101

สัมมนาทางออนไลน์ จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับผู้บริหาร/คนทำงาน/ ผู้ที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาคอสสัมมนาปกติได้ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์    เวลา  20.30 -  22.00 วันเสาร์ที่   3  มีนาคม       เวลา  20.30 -  22.00 (more…)
Continue Reading

Create High-Performing Team with the Enneagram

สัมมนานี้ มุ่งเน้นที่การค้นหา และความเข้าใจคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม ที่พบในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจ และเป็นพื้นฐานในการปรับตัวเข้าหากัน รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของทีมงานที่สำคัญ  ดังนี้ (more…)
Continue Reading

Defense Mechanism Workshop – ตระหนักรู้ แล้วปล่อยวาง

กลไกป้องกันทางจิตวิทยา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัย เพื่อปกป้องจิตใจอันเปราะบางในวัยเด็ก เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก หรือไม่รู้ตัว ปัญหาคือ เรายังใช้กลไกป้องกันฯ นี้ แม้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทำให้เราไม่ได้มองเห็นปัญหา และสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ทำให้ปัญหาที่แท้จริง ไม่ได้รับการแก้ไข (more…)
Continue Reading

Team Synergy with the MBTi

จุดประสงค์ของการทำงานเป็นทีมคือ นำความคิด มุมมอง ทักษะ ความสามารถ ฯลฯ ที่หลากหลายมาประสานกันเป็นพลังทีม (Synergy) ซึ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ของทีม ที่มากกว่า ผลงานของแต่ละคนรวมกัน แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ ทีมงานจำเป็นต้องเข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างกันของคนในทีมเสียก่อน มิฉะนั้น ความแตกต่างของคนอาจนำมาซึ่งความขัดแย้ง และการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 11 (25 มี.ค. 18)

คนเราต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตกับการทำงาน การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน ย่อมหมายถึงความสุขในชีวิตที่มากขึ้น น่าเสียดายที่น้อยคนที่จะทำได้เช่นนั้น เพราะไม่รู้ว่า ตัวตนแท้จริงของตนเป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่า งานที่เหมาะกับตัวเองคืออะไร สัมมนานี้ จะช่วยตอบโจทย์นี้ คุณจะรู้ว่า ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีศักยภาพตรงไหนที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้ และจะต้องดึงมาใช้ อย่างไร ในงานแบบไหนได้ รวมทั้ง จะออกแบบเส้นทางชีวิตที่ให้ความสุขกับคุณจริงๆ อย่างไร ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 11 ทำให้คุณมองเห็นตัวตนแท้จริง ตามธรรมชาติของตัวคุณ (more…)
Continue Reading

Find your Level of Development & Self Mastery to Up-Level Yourself

ค้นหาระดับพัฒนา และ ระดับเอาชนะตนเอง ของคุณ เพื่อ อัพเลเวล

(more…)
Continue Reading