Public Training

Lead Others with Self-Mastery & the Enneagram (นำคนสู่ความเป็นเลิศแห่งตน)

ที่มาและความจำเป็นของหลักสุตร Self-Mastery (ความเป็นเลิศแห่งตน) หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า  ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นโอกาสอันดี ที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง (more…)
Continue Reading

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน ด้วยเอ็นเนียแกรม

ที่มาและความจำเป็นของหลักสุตร
 • เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้
 • เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
 • องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง
(more…)
Continue Reading

Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ 7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

(more…)

Continue Reading

6’s Subtypes & Levels of Development Workshop รุ่น 3 / 2018

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ (more…)
Continue Reading

ปรับให้คลิก คู่ต่างขั้ว – อย่าปล่อยให้ความแตกต่าง สร้างปัญหาความสัมพันธ์

Opposites attract ทำให้เราสนใจคนที่มีความแตกต่างกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่เมื่อช่วงแห่งความตื่นเต้นหลงใหลผ่านพ้นไป ความแตกต่างนั้น อาจกลายเป็นที่มาของการไม่เข้าใจกัน พูดกันไม่รู้เรื่อง ตัดสินตำหนิกัน ฯลฯ และอาจลงเองที่ความขัดแย้ง (more…)
Continue Reading

INTJ’s Self-Actualization Workshop

หนึ่งในไทป์ที่รับรู้สิ่งต่างๆ ด้วย Ni (introverted Intuitive) ฟังค์ชั่น  ซึ่งกว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน โชคร้ายกว่านั้นคือ  หลายคนไม่ได้รับรู้ลักษณะการรับรู้ในเชิงนามธรรม สัญลักษณ์ หรือความหมาย แบบนี้  โอกาสที่จะได้ฝึกฝน จึงน้อยลงอีก (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 16 ปลดล๊อกความเครียดจากตัวตน

งานเยอะ เงินน้อย พักผ่อนไม่พอ ฯลฯ อาจเป็นสาเหตุแห่งความเครียดทั่วไป แก้ไขได้ไม่ยาก แต่สาเหตุแห่งความเครียดจากตัวตน แก้ไขยากกว่า เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร และจะแก้อย่างไร
 • บางคนเครียด เมื่ออยู่ในที่ซึ่งไร้ระเบียบ สถานการณ์ที่คาดการณ์อะไรไม่ได้ ได้รับงานมาโดยไม่รู้แผนการหรือทิศทาง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ฯลฯ
 • บางคนเครียดเพราะหยุดทำงานไม่ได้ จนเหนื่อยเกินไป  ต้องอยู่กับความขัดแย้งหรือถูกตำหนิ  ไม่ได้รับการชื่นชมจากคนอื่น ต้องทำงานให้ทันเดดไลน์ที่กระชั้น  ต้องทำงานที่ต้องใช้แนวคิดที่เป็นนามธรรมมากๆ
 • บางคนเครียดเพราะต้องทำตัวตามกฎระเบียบมากไป  ทำสิ่งที่ขัดกับหลักการของตัวเอง  ต้องเข้าสังคมมากไป ต้องพูดคุยไร้สาระ  ไม่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้
 • บางคนเครียดเพราะถูกแฟนควบคุมมากเกินไป  ต้องรับมือกับอารมณ์ของคน ทำงานที่ไม่ท้าทายมากพอ
 • บางคนเครียดเพราะต้องทำงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด ทำแบบเดิมซ้ำๆ  ต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่ได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับคนอื่น
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

ค้นหาตัวเอง ค้นพบอาชีพที่ใช่ ด้วย เอ็นเนียแกรม

เหตุผล ที่คุณควรมาสัมมนานี้
 • อยากเข้าใจ รู้จักตัวตนส่วนลึกของคุณจริงๆ
 • อยากเปลี่ยนงาน แต่ไม่รู้ว่า ตัวเองถนัดอะไร
 • ตามหา Passion มานาน แต่ไม่เจอสักที
 • ทำงานสายเดิมมานาน  อยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
 • รู้สึกว่า ตัวเองมีศักยภาพในตัวบางอย่าง แต่ไม่รู้คืออะไร จะนำมาใช้อย่างไร
 • กำลังจะลาออกจากงานเดิม  อยากเห็นแนวทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่ใช่ตัวตน
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

INFJ’s Self-Actualization Workshop

คุณเป็นแบบนี้หรือไม่
 • สุดไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ค่อยมีกลางๆ
 • ไม่หยุดยั้งการแสวงหา ไม่พึงพอใจกับอะไรง่ายๆ
 • ต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างมาก
 • เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัว
 • สัมผัสถึงด้านมืดในตัวคนได้ไวเหมือนตาเห็น
 • เหมือนใช้ชีวิตอยู่ใน โลกคู่ขนานเดจาวู คือ โลกแห่งวัตถุที่เวลาเดินเป็นเส้นตรง และโลกแห่งสัญลักษณ์ ไร้กรอบเวลา
(more…)
Continue Reading

Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop, 23 Sep 18

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า...เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ?
 • Castle ผู้สถิตอยู่ในปราสาทส่วนตัว
 • Totem ผู้แสวงหาคู่สนทนาที่คู่ควร
 • Confidence  ผู้ใฝ่หาคนโรแมนติค
(more…)
Continue Reading