Public Training

19 AUG: Out-Of-The-Box Thinking

ผู้นำแต่ละคน มีกรอบความคิดที่แตกต่างกัน ทำให้จุดแข็ง จุดอ่อน เรื่องที่ให้ความสำคัญ และเรื่องที่มักมองข้ามของผู้นำแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วย เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ผู้นำทุกคนล้วนเชื่อว่ากรอบความคิดเดิมๆ สามารถใช้แก้ปัญหาได้กับทุกเรื่องทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทั้งทางธุรกิจและภายในองค์กรเองไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้ผู้นำต้องเผชิญความท้าทาย จากสถานการณ์หลายด้าน ที่จำเป็นต้องใช้มุมมองที่หลากหลายในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น การวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวทางในการบริหารคน ตลอดจนการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรายวัน การอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ จึงอาจส่งผลให้การแก้ไขสถานการณ์ไม่เกิดประสิทธิภาพ ความรู้เอ็นเนียแกรมจึงทำให้เรามองเห็นกรอบความคิดผู้นำแต่ละแบบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามมาจากกรอบความคิดเหล่านั้น เพื่อให้ผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงหน้า โดยไม่ยึดติดกับสไตล์เอ็นเนียแกรมสไตล์หนึ่งสไตล์ใด จนพบทางตันที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ทันท่วงที (เอ็นเนียแกรมคืออะไร? อ่านที่นี่)   (more…)
Continue Reading

5 AUGUST : 9 Subtype & Nine Levels of Development Workshop

มาค้น “แรงจูงใจในชีวิต” ว่าเบอร์เก้าแบบไหน คือคุณ? APPETITE ผู้เสพ / ทำสิ่งต่างๆ PARTICIPATION ผู้เสียสละเพื่อกลุ่ม FUSION  ผู้หลอมรวมไปกับผู้อื่น (more…)
Continue Reading

15 JULY: Advanced MBTI รุ่น 2- Part 1

เมื่อค้นหาตัวตน และรู้ MBTI ไทป์ ของคุณจาก "หลักสูตร ไขรหัส MBTI " แล้ว ถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาตัวตนของคุณมากขึ้น ด้วยด้วยแนวทางจาก "หลักสูตร Advanced MBTI" นั่นคือ ความเข้าใจแนวคิดเรื่อง Type Dynamic และแนวคิด Cognitive Function ของ คาร์ล ยุง  เพื่อให้ทราบว่าคุณใช้ความถนัดที่เป็นหน้าที่หลัก (Dominant Function) (more…)
Continue Reading

1 JULY: ไขรหัส MBTI (Basic) รุ่น 6 เข้าใจตน เข้าใจคน

การค้นหาตัวตนได้เร็ว จะช่วยให้คุณ มีเวลาที่จะพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากขึ้น การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา จึงเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพ เฉกเช่น เข็มทิศและแผนที่ ที่บอกแนวทางที่ถูกต้องให้คุณไม่หลงทิศหลงทาง ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ พบกับหลักสูตรค้นหาตัวตนคุณ ด้วยความรู้บุคลิกภาพที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้ คือ  MBTI (Myers–Briggs Type Indicator)  (more…)
Continue Reading

17 JUN : 8 Subtype & Nine Levels of Development Workshop

มาค้น “ความจริง” ว่า เบอร์แปด แบบไหน คือคุณ? SURVIVAL ผู้ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ SOLIDARITY ผู้ปกป้อง ผองเพื่อน POSSESSION ใจขบถ ท้าทาย ปฐพี (more…)
Continue Reading

11 JUN : 6 Subtype & Nine Levels of Development Workshop รุ่น 2/2017

ร่วมค้นหาว่า เบอร์ 6 แบบไหนที่ใช่คุณจริงๆ Warmth ผู้อบอุ่น มีน้ำใจ ไม่แพ้คนเบอร์ 2 Duty เน้นหลักการ ใส่ใจหน้าที่ ไม่แพ้ คนเบอร์ 1 Strength & Beauty กล้าหาญ อดทน ตรงไปตรงมา เหมือน คนเบอร์ 8 (more…)
Continue Reading

1 MAY (บ่าย): กิจกรรมต่อยอดเพื่อพัฒนาคนแต่ละลักษณ์ 9 Levels of Development & Self-Mastery

ขอแนะนำกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้คุณได้มีแนวทางพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง หลังรู้ลักษณ์ของตนเอง นั่นคือ กิจกรรม 9 Levels of Development & Self-Mastery ในกิจกรรมนี้ คุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาสุดพิเศษ ได้แก่ (more…)
Continue Reading

6 MAY: ไขรหัส MBTI รุ่น 5 “ความเข้าใจ” เริ่มได้ที่ “ตัวคุณ”

การค้นหาตัวตนได้เร็ว จะช่วยให้คุณ มีเวลาที่จะพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากขึ้น การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา จึงเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพ เฉกเช่น เข็มทิศและแผนที่ ที่บอกแนวทางที่ถูกต้องให้คุณไม่หลงทิศหลงทาง ในวันที่ 6 พ.ค. นี้ พบกับหลักสูตรค้นหาตัวตนคุณ ด้วยความรู้บุคลิกภาพที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้ คือ  MBTI (Myers–Briggs Type Indicator)  (more…)
Continue Reading

13 MAY: ค้นหาลักษณ์ย่อย คนเบอร์ 7 (Subtype Workshop 7)

Workshop นี้จะช่วยให้คุณค้นหาตัวตนในระดับลึกลงไปอีก มาร่วมค้นหาว่า เบอร์ 7 แบบไหนที่ใช่คุณจริงๆ 7-SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7-SC : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7-121 : SUGGESTIBILITY กระตุ้นให้ตัวเองมองคนที่ใกล้ชิดด้วย รวมทั้งความเป็นจริง ในทางบวกจนสุดโต่ง (more…)
Continue Reading

1 MAY (เช้า) : กิจกรรมค้นหาตัวตน The Enneagram for Self-Discovery

กิจกรรมพิเศษสุด ที่ตั้งใจมอบให้แฟนเพจทุกคน (และท่านอื่นๆ ที่ชวนกันมา) เพราะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัส "เอ็นเนียแกรม" หรือ (นพลักษณ์) มากกว่าการอ่านจากตัวหนังสือ และมาเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริงของคนแต่ละเบอร์เพิ่มเติมจากเดิม กิจกรรม The Enneagram for Self-Discovery หรือ  ค้นหาตัวตนที่ใช่คุณด้วยเอ็นเนียแกรม จะช่วยให้ ทุกท่านได้ค้นพบตัวเอง อย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนัก (3 ช.ม.) และทำให้คุณรู้ว่า (more…)
Continue Reading