Public Training

MBTI รุ่น 13 – รู้จักตัวตน ก้าวข้าม Burnout จากงาน และ ความสัมพันธ์

หลายคน ฝืนทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตนอย่างรุนแรง นานจน รู้สึกเครียดเรื้อรัง  กังวล  อ่อนเพลียระเหี่ยใจ  นอนไม่ค่อยหลับ เช่น เป็นเอ็ดโทรเวิร์ต แต่ทำงานคนเดียวในห้องแล็บ  หรือวิเคราะห์ข้อมูลในห้องอยู่เงียบๆ เป็นอินโทรเวิร์ททีต้องออกไปติดต่อพบปะ คนมากหน้าหลายตา ทุกวัน (more…)
Continue Reading

Subtype 2 & Nine Levels of Development Workshop

มาค้นหาตัวเอง ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ว่า... เบอร์สอง แบบไหน ที่ใช่คุณ?
  • Privilege เพราะเราน่ารัก จึงมีสิทธิ์พิเศษ 
  • Ambition เราคอยสนับสนุนผู้อื่นให้ได้ดี
  • Aggression & Seduction  เราผู้สามารถ ชนะใจใครก็ตาม ที่หมายปอง
(more…)
Continue Reading

Loving More, Loving Better with the Enneagram

"ถ้ารู้จักเรื่องนี้มาก่อน  ตอนนั้น เราก็คงไม่ต้องเลิกกัน" นี่คือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆ จากปากคำของคนที่เคยเลิกลา หรือหย่าร้าง แล้วมารู้จักเอ็นเนียแกรมทีหลัง เอ็นเนียแกรม สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตคู่ ในด้านที่สำคัญดังนี้
  • Acceptance ยอมรับ ลักษณะนิสัย หรือความเป็นตัวตน อย่างที่แต่ละฝ่ายเป็น โดยไม่ตัดสินว่า ไม่ดี หรือพยายามแก้ไข
  • Appreciation  เห็นค่าหรือประโยชน์ของนิสัยของอีกฝ่ายเหล่านั้น 
  • Assertive Communication รู้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจในความต้องการของกันและกันมากขึ้น
(more…)
Continue Reading

Find your Level of Development & Self Mastery to Up-Level Yourself

ค้นหาระดับพัฒนา และ ระดับเอาชนะตนเอง ของคุณ เพื่อ อัพเลเวล

(more…)
Continue Reading

Special MBTI Workshop for Type 6 of the Enneagram

เอ็นเนียแกรม คืก เกราะป้องกันตัว ที่เราใช้อย่างยึดติดมาตั้งแต่ตอนเด็ก เมื่อรู้เบอร์แล้ว ควรฝึกที่จะค่อยๆ ปล่อยวางเกราะนี้ (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 12 เข้าใจตัวเองและคนอื่นให้ลึกซึ้งมากขึ้น

คนเราต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตกับการทำงาน การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน ย่อมหมายถึงความสุขในชีวิตที่มากขึ้น น่าเสียดายที่น้อยคนที่จะทำได้เช่นนั้น เพราะไม่รู้ว่า ตัวตนแท้จริงของตนเป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่า งานที่เหมาะกับตัวเองคืออะไร สัมมนานี้ จะช่วยตอบโจทย์นี้ คุณจะรู้ว่า ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีศักยภาพตรงไหนที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้ และจะต้องดึงมาใช้ อย่างไร ในงานแบบไหนได้ รวมทั้ง จะออกแบบเส้นทางชีวิตที่ให้ความสุขกับคุณจริงๆ อย่างไร ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 12 ทำให้คุณมองเห็นตัวตนแท้จริง ตามธรรมชาติของตัวคุณ (more…)
Continue Reading

เลี้ยงลูกให้ถูกทาง ตามตัวตนแท้จริง ด้วยนพลักษณ์

"ลูกไม้หล่นไม่ใกลต้น" เป็นคำพังเพยที่อธิบายถึงลักษณะนิสัย ท่าทาง ฯลฯ บางอย่าง  ที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูก แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่า เราจะมีบุคลิกภาพหรือตัวตน เหมือนกับพ่อแม่ของเรา ลองดูตัวอย่างจากตัวเองก็ได้  เราแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯบางอย่าง ที่แตกต่างอย่างมากจากพ่อแม่ อีกทัังไม่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกันด้วย นั่นเป็นเพราะคนเรา เกิดมาพร้อมกับตัวตนตามธรรมชาติเฉพาะตัว ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่หรือการเลี้ยงดูแต่อย่างใด ความรู้นพลักษณ์ คนเก้าแบบ อธิบายถึงตัวตน ทั้ง 9 แบบนี้ได้อย่างชัดเจน และแม่นยำ ดูตัวอย่างเด็กทั้ง 9 ตัวตน และนิสัยที่ชัดเจนจากภาพนี้ (more…)
Continue Reading

ค้นหาตัวเอง ใน 3 ชั่วโมงด้วย เอ็นเนียแกรม

สัมมนาที่ คุณไม่ควรพลาด ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ (more…)
Continue Reading

Out-of-the-Box Thinking Using the Enneagram

หลายคนเคยอ่าน เคยเข้าใจเรื่อง "การคิดนอกกล่อง" (Out-of-the-box Thinking) แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถนำแนวคิดนี้ไป ใช้ในชีวิตจริงได้ เรื่องนี้ก็เหมือนกับแนวคิดที่ดี หรือทฤษฎีอื่นๆ ที่มีความยากในการปฏิบัติ สาเหตุสำคัญคือ  เราย้งมองไม่เห็นว่า "กล่อง" ของเราที่เรามักใช้อ้างอิง หรือเป็นกรอบในการคิดนั้น มีลักษณะอย่างไร เราจึงมักคิดว่า เราไม่ได้คิดในกล่องเลย (more…)
Continue Reading

ปล่อยวางตัวตนแห่งทุกข์ (ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ) เพื่อความสุข สงบเย็นในชีวิต


ลึกลงไป ในตัวคนที่มีบุคลิกแบบ Perfectionist หรือ ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ คือ ความหงุดหงิดต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ ซึ่งเป็นที่มาของ การขาดความยืดหยุ่น  ความจู้จี้ เจ้าระเบียบ การคาดหวังที่สูง การยึดถือความคิดของตัวเองว่าถูกต้อง การมองอะไรเป็นขาวหรือดำเท่าน้้น  การเก็บกดอารมณ์ จนอาจก่อให้เกิดอาการตึงเครียดตามร่างกาย หรืออาจเป็นโรคแบบ ไซโคโซมาติค ฯลฯ (more…)
Continue Reading