8. อาชีพที่ใช่ ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 2 : เบอร์ 6-9 (180 บาท พร้อมส่ง)

The Career Within You : How to Find the Perfect Job for your Personality (2)

ผู้แต่ง : อลิซาเบ็ต เวกลี่ย์ อิงกริด สแต็บ
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: ชีวิตการทำงานของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนอาจกำลังจะหางาน บางคนกำลังคิดจะเปลี่ยนอาชีพ ส่วนบางคนก็อาจเพิ่งตกงานจึงต้องหางานใหม่ สำหรับหลายๆ คน นี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ เพราะคุณอยากได้ทั้งงานที่ทำด้วยใจรัก มีรายได้อย่างที่ต้องการ และก็อยากอยู่ในองค์กรที่เหมาะกับตัวเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน หากคุณรู้สึกว่า ยังหาอาชีพที่เหมาะกับตัวตนของคุณจริงๆ ไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ คุณจะได้ค้นหาตัวตนแท้จริงของตัวเองจากความรู้คนเก้าแบบ แล้วค่อยดูว่า อาชีพไหนถึงจะเหมาะกับตัวตนแบบคุณ โดยพิจารณาทั้งลักษณะนิสัย พรสวรรค์ และความปรารถนาของคุณประกอบกัน นอกจากนี้ ในท้ายเล่มยังชี้ให้เห็นแนวทางสำหรับในการเข้าสู่ตลาดงานในปัจจุบันอีกด้วย

 

แรงจูงใจ คนเบอร์ 6

ห้องทำงาน คนเบอร์ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจ คนเบอร์ 7

ห้องทำงาน คนเบอร์ 7

แรงจูงใจ คนเบอร์ 8

ห้องทำงาน คนเบอร์ 8

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจ คนเบอร์ 9

 

 

ห้องทำงาน คนเบอร์ 9