9. อาชีพที่ใช่ ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1 : เบอร์ 1-5 (180 บาท พร้อมส่ง)

The Career Within You : How to Find the Perfect Job for your Personality (1)

ผู้แต่ง : อลิซาเบ็ต เวกลี่ย์ อิงกริด สแต็บ
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เนื้อหา: ชีวิตการทำงานของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนอาจกำลังจะหางาน บางคนกำลังคิดจะเปลี่ยนอาชีพ ส่วนบางคนก็อาจเพิ่งตกงานจึงต้องหางานใหม่ สำหรับหลายๆ คน นี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ เพราะคุณอยากได้ทั้งงานที่ทำด้วยใจรัก มีรายได้อย่างที่ต้องการ และก็อยากอยู่ในองค์กรที่เหมาะกับตัวเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน หากคุณรู้สึกว่า ยังหาอาชีพที่เหมาะกับตัวตนของคุณจริงๆ ไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ คุณจะได้ค้นหาตัวตนแท้จริงของตัวเองจากความรู้คนเก้าแบบ แล้วค่อยดูว่า อาชีพไหนถึงจะเหมาะกับตัวตนแบบคุณ โดยพิจารณาทั้งลักษณะนิสัย พรสวรรค์ และความปรารถนาของคุณประกอบกัน นอกจากนี้ ในท้ายเล่มยังชี้ให้เห็นแนวทางสำหรับในการเข้าสู่ตลาดงานในปัจจุบันอีกด้วย

คำนำผู้แปล

 

 

 

 

 

 

 


หัวข้อในแต่ละบท (จากคนเบอร์ 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • รู้จักตัวเองให้มากขึ้น
 • จุดแข็งที่คนเบอร์ 6 นำมาใช้งาน
  • ความแม่นยำ
  • ความกังขา
  • ความจงรักภักดี
  • คนเบอร์ 6 ที่มีชื่อเสียง
  • การแก้ปัญหา
  • การปกป้อง
  • ไหวพริบ
 • สิ่งที่คนเบอร์ 6 ต้องการในงาน
  • ความแน่นอน
  • การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์
  • สิ่งกระตุ้นที่จำเป็น
  • ความปลอดภัย
  • การสร้างความมั่นใจ
 • อีกด้านหนึ่งของคนเบอร์ 6
 • เรื่องที่อาจสร้างความยุ่งยาก
 • สิ่งที่ต้องพยายามแก้ไข
  • ความกระวนกระวาย
  • ปัญหากับผู้มีอำนาจ
  • ความไม่มั่นใจ
  • ความเจ้าอารมณ์
  • ความโลเล
 • แบบค้นหาอาชีพสำหรับ 6