พัฒนาตัวคุณสู่สมดุลด้วย การตั้งทิศ (ลูกศร) และติดปีก – ตอนที่ 2 ศูนย์กาย

การพัฒนาตัวเองของคนศูนย์กาย

คนเบอร์ 8 เบอร์ 9 และเบอร์ 1 ล้วนอยู่ในศูนย์กาย ซึ่งคนกลุ่มนี้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตน แต่มีวิธีที่ไม่เหมือนกันในการควบคุมความโกรธ ที่เป็นอารมณ์หลักของศูนย์กาย

* ตัวอย่างคนมีชื่อเสียงศูนย์กาย จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเอ็นเนียแกรมหลายท่าน

บุคลิกภาพคนเบอร์ต่างๆ ในศูนย์กายที่ตอบสนองต่อความโกรธ

เบอร์ 8 จะแสดงความโกรธที่พุ่งออกมาจากช่องท้องได้ทันที โดยเชื่อว่าเป็นเพียงพลังที่ต้องปลดปล่อยออกไป

เบอร์ 9 จะหลีกเลี่ยงความโกรธทั้งของตัวเองและของผู้อื่น แล้วพยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเพื่อสร้างความกลมกลืนราบรื่น และไม่ยอมถูกใครควบคุม

เบอร์ 1 แสดงความโกรธออกมา ในรูปความหงุดหงิดและไม่พอใจ เชื่อว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีซึ่งต้องควบคุมให้ได้ จึงต้องคอยข่มใจตัวเองและมีระเบียบมาก

จะเห็นได้ว่า แม้คนแต่ละเบอร์อยู่ในศูนย์กายเหมือนกัน ก็จะมีการตอบสนอง เพื่อรับมือกับ ความโกรธ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงมีแนวทางที่แตกต่างกันดังนี้

การพัฒนาตัวเองของคนเบอร์ 8

เข้าควบคุม ผดุงความยุติธรรม การ และการหลีกเลี่ยงความรู้สึกอ่อนไหวหรือการดูเป็นคนอ่อนแอ อาจทำให้คนเบอร์นี้มีความก้าวร้าว ทรหด หรืออาจบ้างานจนถึงกับล้มป่วยหรือรู้สึกอ่อนเพลียอยู่เสมอ ในเวลาเช่นนี้ เขาจะไม่สามารถดูแลตัวเองและเริ่มปิดกั้นตัวเองแม้กับคนที่ห่วงใยเขาที่สุด การเข้าถึงเบอร์ปีก (เจ็ดและเก้า) และเบอร์ลูกศร (ห้าและสอง) อาจช่วยถ่วงดุลลักษณะนิสัยเหล่านี้ได้

ถุงผ้าพัฒนาเบอร์ 8 (คลิ้กรูปเพื่อขยาย)

การพัฒนาด้วยปีก

ใช้ปีก 7 (Lighten up) ปกติคนเบอร์แปดจะมีท่าทางที่จริงจัง ถ้าฝึกการใช้ปีกเบอร์เจ็ดก็จะช่วยให้มีลักษณะเหล่านี้มากขึ้น เช่น ร่าเริง สนุกสนาน รักอิสระ ชอบผจญภัย ชอบทำอะไรใหม่ๆ เพื่อทดลองและความสนุกสนาน เป็นต้น

ใช้ปีก 9 (Learn to be receptive) การใช้ปีกเก้าเพื่อฝึกการเปิดใจ จะช่วยให้มีความสงบ และเป็นกันเองมากขึ้น โต้ตอบน้อยลง ขอความคิดเห็นและรับฟังคนอื่นมากขึ้น เพราะเน้นเรื่องหมู่คณะมากขึ้น

การพัฒนาด้วยลูกศร

ลูกศรไปเบอร์ 5 (Take time out on a regular basis to recharge your energy) คนเบอร์แปดที่เชื่อมโยงกับลูกศรนี้ได้ดีมักใช้ความสันโดษของเบอร์ห้าเพื่อเติมพลังให้ตัวเอง หลังผ่านเหตุการณ์ที่เจ็บปวดหรือเครียดจัด แม้เต่ภายหลังจากใช้พลังมหาศาลเพื่อผลักดันสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น คนที่เชื่อมโยงได้ดีกว่า มักครุ่นคิดทบทวนตัวเองได้มากกว่าคนเบอร์แปดอื่นๆ และอาจชอบทำเรื่องที่ต้องใช้ความคิดเพราะมีความสุขกับการเรียนรู้เป็นหลัก

ลูกศรจากเบอร์ 2 (Acknowledge the best in others) ลูกศรสอง คนเบอร์แปดที่เชื่อมโยงกับลูกศรนี้ได้ดี จะมีบุคลิกที่อบอุ่น ใจกว้าง เปิดใจรับฟัง โดยรวมแล้วมีความอ่อนโยนมากกว่าเบอร์แปดที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับลูกศรนี้ และเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง

 

การพัฒนาตัวเองของคนเบอร์ 9

คนเบอร์ 9 ให้ความสำคัญในการแสวงหาความสบายใจและความกลมกลืน และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เขาจึงคล้อยตามคนอื่น ไม่ค่อยรับรู้ถึงอำนาจของตัวเอง ไม่แสดงความคิดเห็นตรงๆ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการและอยากได้ จึงเริ่มนิ่งเฉย จนถึงขั้นเฉื่อยชา การเข้าถึงปีก (เบอร์แปดและหนึ่ง) และลูกศร (เบอร์หกและสาม) จึงช่วยถ่วงดุลกับลักษณะเหล่านี้ของเบอร์เก้าได้

ถุงผ้านพัฒนาเบอร์ 9 (คลิ้กรูปเพื่อขยาย)

การพัฒนาด้วยปีก

ใช้ ปีก 8 (Step into your personal power) เบอร์เก้าเข้าถึงอำนาจของปีกแปด จะสามารถเข้าไปควบคุมสิ่งต่างๆ มากขึ้น มีพลังและความหนักแน่น โดยยังรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น ถ้ามีปีกแปดที่เข้มแข็งมาก ก็จะบอกความคิดเห็นของตัวเองได้ทันที และตัดสินใจได้รวดเร็วและชัดเจน แม้จะเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงก็ตาม

ใช้ ปีก 1 (Stay on top of your tasks) เบอร์เก้าปีกหนึ่ง จะมีความตั้งใจในงานชิ้นสำคัญมากขึ้น เช่น ใส่ใจในรายละเอียด มีความแม่นยำและตรงต่อเวลามากขึ้น คนเบอร์นี้มักไม่ค่อยมีสมาธิ แต่ถ้ามีปีกหนึ่งก็จะช่วยให้เขาจอจ่อได้ มีความชัดเจน และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ชัดขึ้น

การพัฒนาด้วยลูกศร

เข้าถึงลูกศรที่ไปเบอร์ 6 (Be courageous and assert yourself) คนเบอร์เก้าที่เชื่อมโยงไปยังเบอร์หกได้ดี จะสามารถเข้าใจตัวเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ต่างๆ ดียิ่งขึ้น และมักมีความตั้งอกตั้งใจ และกล้าพูดมากขึ้นด้วย

ลูกศรจากเบอร์ 3 (Focus on results) คนเบอร์เก้าที่เชื่อมโยงไปยังเบอร์สามได้ดี จะจดจ่อกับเป้าหมายและเน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น สองสิ่งนี้จะช่วยให้คุณหยุดทำอะไรเพียงเพื่อความสบายใจสบายกาย แล้วหันมาเน้นการกระทำเพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในชีวิตและหน้าที่การงาน

 

การพัฒนาตัวเองของคนเบอร์ 1

ด้วยความที่มักใฝ่หาความสมบูรณ์แบบและเลี่ยงการทำผิดพลาดทุกประการเท่าที่จะทำได้ พวกเขาจึงเคร่งเครียดและแน่วแน่ ทำงานหนักอย่างไม่หยุดหย่อน และวิจารณ์การทำงานของตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ เมื่อมีคนอื่นพูดหรือกระทำสิ่งที่ขัดกับความชอบหรือความคิดเห็นของเบอร์หนึ่ง พวกเขามักแสดงปฏิกิริยาต่อต้านโดยทันที การทำความเข้าใจปีกของเบอร์หนึ่ง (เบอร์เก้าและเบอร์สอง) และลูกศร (เบอร์สี่และเบอร์เจ็ด) จึงอาจช่วยลดทอนลักษณะดังกล่าวของเบอร์หนึ่งได้

ถุงผ้าพัฒนาคนเบอร์ 1

การพัฒนาด้วยปีก

ใช้ปีก 9 (Learn to relax) เมื่อใช้ปีกเก้า คนเบอร์หนึ่ง จะสามารถผ่อนคลายจากงานโดยไม่ถึงกับต้องลาพักร้อน มีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงน้อยลงในสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย และมีแนวโน้มเปิดรับความคิดเห็นจากผู้อื่นมากกว่าการยึดติดกับการตัดสินของตนเอง หรือคนที่พวกเขาเคารพเป็นที่ตั้ง

ใช้ปีก 2 (Focus more on people) เบอร์หนึ่งปีกสองมักเป็นคนใจกว้าง และใส่ใจผู้คนที่รายรอบโดยสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังพูดคุย และแสดงความหวังดีต่อผู้อื่นบ่อยๆ

การพัฒนาด้วยลูกศร

ลูกศรไปเบอร์ 4 (Become more fluid in your working style) เบอร์หนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะของเบอร์สี่มักใส่ใจประสบการณ์ภายในจิตใจของตนเองมากกว่าเบอร์หนึ่งปกติ จึงเป็นพวกเก็บความรู้สึกและรับรู้ความรู้สึกของตนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ พวกเขายังมีลักษณะคล้ายเบอร์สี่คือมีความคิดเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวและสร้างสรรค์ ซึ่งสื่อออกทางวิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน และความสนใจทางศิลปะแขนงอื่นๆ
ลูกศรเจ็ด:

ลูกศรจากเบอร์ 7 (Explore possibilities) เบอร์หนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะของเบอร์เจ็ดมักยืดหยุ่นกว่าเบอร์หนึ่งปกติ ตัดสินใจฉับพลันตามสัญชาตญาณ มีความคิดริเริ่ม และอารมณ์ดีและสนุกกับชีวิต

เราดูแนวทางพัฒนาด้วยปีกและลูกศร สำหรับคนทั้ง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์หัว เบอร์ 5 6 7 และ ศูนย์กาย เบอร์ 8 9 1 ไปแล้ว
สำหรับตอนหน้า จะเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยปีกและลูกศรของคนในศูนย์สุดท้ายคือ ศูนย์ใจครับ

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: รู้จักคนทั้ง 9 แบบในเอ็นเนียแกรม และตรวจสอบตนเองอย่างคร่าวๆ คลิ้กที่นี่


อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)
MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
– Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
– Certified MBTI Practitioner
– ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
– นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
– แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม