Enneagram & Gestalt Fusion : ก้าวข้ามตัวตนด้วยจิตวิทยาเกสตัลท์

เอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจนิสัย บุคลิกภาพ หรือตัวตนของเราได้อย่างลึกซึ้ง จากปัจจัยสำคัญจากภายในเช่น แรงขับ แรงจูงใจ ความกลัว ความเชื่อ ฯลฯ แต่ความเข้าใจตัวตนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ประโยชน์สำคัญของการใช้เอ็นเนียแกรม คือเปลี่ยนตัวเองหรือก้าวข้ามตัวตนที่ยึดติดตามไทป์ที่อยู่กับเรามาแต่เด็ก


ประสบการณ์ร่วมกันของคนจำนวนมากหลังจากศึกษาเอ็นเนียแกรมมาระยะหนึ่งคือ ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นจากนิสัยหรือการยึดติดจากไทป์ได้อย่างไร บางคนโชคดีใช้เวลาไม่นานนัก แต่ส่วนมากต้องใช้ัความพยายามและเวลาอย่างมาก

สัมมนานี้จะประยุกต์มุ่งตอบโจทย์นี้โดยตรง โดยใช้ความรู้จิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Pschology) โดยโฟกัสที่การตระหนักรู้ การผสาน สำรวจ และทดลอง เพื่อแก้ไขประเด็นที่ฝังรากลึกแล้วก้าวข้าม การใช้เทคนิคเกสตัลท์ควบคู่กับความรู้เอ็นเนียแกรม จะเปิดพื้นที่สำหรับการค้นพบตัวเองใหม่ๆ การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง

สัมมนานี้จะสำรวจและค้นหากับดักความคิดความเชื่อและนิสัยที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของคนแต่ละไทป์ เพื่อปล่อยวาง คุณจะได้เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสัมพันธ์กับตัวเองและผู้อื่น บ่มเพาะสายสัมพันธ์ และเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณมากยิ่งขึ้น

จากความสับสน สู่ความเป็นเลิศด้วย Gestalt

มาเรียนรู้วิธีผสมผลานภูมิปัญญาแห่งเอ็นเนียแกรมกับพลัังแห่งแห่งการเปลี่ยนแปลงของหลักการ Gestalt เพื่อเข้าถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนของคุณ ดึงศักยภาพในตัวมาใช้ และปูทางสู่การเติบโตและแปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง

นี่เป็นเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองที่คุณรอมานาน

Take full responsibility for your actions, feelings, and thoughts.

รายละเอียดการสัมมนา

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 8.30 -17.00 + ติดตามผลทางซูม 5 มิ.ย 67 20.00-22.00
 • สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา หรือเทียบเท่า
 • ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสัมมนา
 • สมัคร 3 ราคาพ้เศษเพียงคนละ 3,600 ต่อคน

วิธีการสมัคร

 • ชำระค่าลงทะเบียนตามบัญชี ด้านล่าง
 • ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/EGGestalt 
 • ส่งสลิปมาที่ line id: mattanee99, @mbti_eg_zone หรือ mattanee2556@gmail.com
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ข้างต้น หรือ @mbti_eg_zone inbox page : Siam Enneagram หรือโทร 02 443 7005

บัญชีสำหรับการโอนค่าลงทะเบียน


วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 11 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์พัฒนาตนเองพัฒนาอีคิวเอ็นเนียแกรม

Public Training

Tags: Enneagramนพลักษณ์สัมมนาเอ็นเนียแกรม

Public Training