Get Out of Drama Triagle with the Enneagram, Onsite Workshop

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆ
ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ


แต่แทนที่จะได้ เรามักผิดหวัง มิหนำซ้ำ ยังเกิดความขัดแย้งในรูปแบบซ้ำๆ ตามบทบาทที่เราเล่น หรือที่เรียกว่า Drama Triangle นั่นเอง

บทบาท 3 แบบใน วงจรดราม่า

สาเหตุก่อเกิด Drama Triangle

งานวิจัยพบว่า ผู้คนมากกว่า 70% ล้วนมี Mindset ที่นำไปสู่วงจร Drama นี้ และโต้ตอบต่อสิ่งต่างๆ ตามบทบาท ก่อให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงาน บ้าน ชุมชน ชมรม นิติบุคคล ไม่เว้นแม้แต่มูลนิธิการกุศล วัด โบสถ์ ไม่เลือกศาสนาหรือภูมิประเทศ

สอดคล้องกับเรื่องระดับพัฒนาการของบุคลิกภาพ เอ็นเนียแกรม คนที่อยู่ในระดับพัฒนาการต่ำ (ตัวเลขมากกว่า 5) จะขาดความตระหนักรู้ตัวอย่างมาก และก่อให้เกิดความขัดแย้งในปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ

ขั้น 5 เริ่มเล่นดราม่าโดยไม่รู้ตัว และโทษคนอื่น ขึ้น 6 ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ใช้ Self-Awareness ปรับ Mindset เปลี่ยนบทบาท

ในการก้าวออกจาก Drama Triangle จำเป็นต้องใช้ความตระหนักรู้ตัวถึงความต้องการลึกๆ ของตัวเอง ตามเอ็นเนียแกรม จากนั้นปรับเปลี่ยน Mindset ให้เป็นไปในทางที่พาคุณออกจาก Drama Triangle ได้ดังนี้

 • เปลี่ยน Victim เป็น Creator
 • เปลี่ยน Rescuer เป็น Coach
 • เปลี่ยน Persecutor เป็น Challenger
สามบทบาทที่ควรใช้แทน เพื่อก้าวออกจาก Drama Triangle

สิ่งที่จะได้จากการส้มมนา

 • เรียนรู้ที่มาของการแสดงบทบาทต่างๆ ใน drama triangle
 • สำรวจพฤติกรรมตาม drama triangle ที่แสดงออกในชีวิตจริง
 • สำรวจความต้องการที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออกตามบทบาท
 • เรียนรู้วิธีปรับ Mindset เพื่อก้าวข้าม Drama Triangle
 • ฝึกแสดงออก ในแบบที่ก้าวข้าม Drama Triangle
 • ฯลฯ

รายละเอียดการสัมมนา และการสมัคร

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 17.00
 • สถานที่ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
 • ติดตามผลทาง Zoom (เข้าหรือไม่ก็ได้) วันอังคาร 21 ก.พ. 20.00 – 22.15
 • งบลงทุน 3,800 บาท + Vat 266 รวม 4,066 รวมเอกสาร อาหารบุฟเฟนานาชาติ (ํFood Exchange) ชา กาแฟ ของว่างเช้าบ่าย สามารถใช้ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566
 • ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/Drama_0223
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีธนาคาร

วิทยากร : อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD และวิทยากรหลัก  บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner, Fairfax,Virginia, USA, ปี 2010
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
 • (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม, MBTI ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 10 เล่ม  MBTI 3 เล่ม