Onsite Workshop : Defense Mechanism & Type Development with Wings & Arrow (Chinese New Year’s Gift)

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)

ซิกมันด์ ฟรอยด์ ได้อธิบายว่า คนเราทุกคนไม่อาจหลีกหนีความกังวลและความเครียดต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการเป็นไปทางกาย ความคับข้องใจ (Frustrations) ความขัดแย้ง (Conflict) สิ่งสะเทือนขวัญ (Treats) จึงพยายามที่จะหาวิธีผ่อนคลายจากสภาวะนี้ ด้วยการใช้ “กลไกป้องกันจิตใจ” หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นกลไกในระดับจิตใต้สำนึก เพื่อเป็นการปฏิเสธ หรือปิดบังอำพรางความเป็นจริงที่เราไม่อาจยอมรับมันได้โดยง่าย

สำหรับเอ็นเนียแกรมเอง เกอดจีฟ ก็ได้อธิบายถึงภาวะที่คนซ่อนลักษณะที่ไม่ดีของตนไว้ในจิตใจ ซึ่งเขาเรียกมันว่า “กันชน” (Psychological Buffer) เช่นกัน และในเวลาต่อมา ก็พบว่าสไตล์ของคนทั้ง 9 เบอร์ ก็มีความสัมพันธ์ การใช้กลไกป้องกันตัวเองดังนี้

EG Types’ core Defense Mechanism

การพัฒนาตนเองด้วยปีกและลูกศร (Development Strech with Wings & Arrows)

ในรูปเอ็นเนียแกรม สองไทป์ที่ติดอยู่กับแต่ละไทป์เรียกว่าปีก เช่น ไทป์ 8 และไทป์ 1เป็นไทป์ปีกของไทป์ 9
สองไทป์ที่เชื่อมโยงด้วยลูกศรกับแต่ละไทป์เรียกว่าไทป์ลูกศร เช่น ไทป์ 3 และ 6 เป็นไทป์ลูกศรของไทป์ 9

Wings & Arrows of Type 9

แนวทางหนึ่งในการพัฒนาตนเอง คือการฝึกคุณลักษณะที่ดีของไทป์ปีกและลูกศรของไทป์เรา ซึ่งจะช่วยให้เรามีมุมมองต่อโลก ชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ฯลฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก แทนที่มุมมองแคบๆ ตามไทป์เรามุมมองเดียวเท่านั้น
สิ่งนี้นอกจากจะสร้างสมดุลให้กับตัวเองแล้ว ในระยะยาวยังช่วยให้เราลดการยึดติดตัวตนคับแคบ จนสามารถปล่อยวางแรงขับ และความยึดมั่นถือมั่นตามไทป์ของเราอีกด้วย

สัมมนานี้จะมาสำรวจแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยปีกและลูกศรจากหนังสือเอ็นเนียแกรม 2 เล่มคือ โค้ชชิ่งให้ถีงแก่น ด้วยเอ็นเนียแกรม (เขียนโดย ดร. จินเจอร์) และ The Enneagram Guide to Waking Up (เขียนโดย ดร. เบียทริช ผู้เชียน คู่มือทำงาน คน 9 ไทป์ bit.ly/Ninetypes )

ค่าลงทะเบียนราคาของขวัญตรุษจีน เพียง 888 บาท แถมหนังสือ โค้ชชิ่งให้ถึงแก่น มูลค่า 300 บาท และถุงผ้าพัฒนาตนเองและแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยปีกและลูกศรตามไทป์

รายละเอียดและการสมัคร

 • สำหรับผู้ที่เคยเข้าอบรมและรู้ไทป์ชัดเจนแล้ว จะไม่มีเวลาสำหรับการหาไทป์
 • วันสัมมนา: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
 • เวลา         : 13.30 – 17.00 น.
 • สถานที่ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25
 • รูปแบบ :  บรรยาย สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มใหญ๋ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ค่าลงทะเบียน 888 บาท รวมหนังสือ โค้ชชิ่งให้ถึงแก่นด้วยเอ็นเนียแกรม 300 บาท และถุงผ้าพัฒนาตนเองตามไทป์
 • โอนเงิน แล้วลงทะเบียนเลย (บช ด้านล่าง)
 • ลงทะเบียน: http://bit.ly/DM_Wing_Arrow
 • Follow-up Session (ติตตามผล เลือกเข้าหรือไม่เข้าได้) คืนวันอังคารที่ 14 กุมภา 66 เวลา 20.00- 22.00 ทาง Zoom


วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม