Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 9

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา

การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น

สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation
(โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

ตัวตน ตามเอ็นเนียแกรมของเรานั้น เป็นปฏิกิริยา จากการไม่ยอมรับ ลักษณะบางอย่างในตอนเด็ก ดังตัวอย่างตามภาพนอกจากลักษณะนิสัยตาม Soul-Child แล้ว เราแต่ละคนยังมี จุดบอดอื่นๆ ที่มองไม่เห็น เพราะเราปฏิเสธ จึงต้องใช้พลังชีวิตไปกับการเก็บกดสิ่งนั้นอยู่เสมอ
ตัวอย่างจุดบอดของคนแต่ละเบอร์เอ็นเนียแกรม

Shadows of Each Type

การมองเห็น แล้วยอมรับ เด็กน้อยและจุดบอดต่างๆ ในตัวเรา จึงเป็นการโอบอุ้ม ด้านอื่นๆ ที่สำคัญที่มีกลับสู่ตัวตน (Integration) ของเรา
ทำให้ไม่ต้องใช้พลังชีวิตอย่างสิ้นเปลือง เพียงเพื่อกดทับจิตแบบเด็กน้อยและจุดบอดเหล่านั้นไว้
แล้วคุณจะรู้สึกเป็นคนที่สมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้ว จึงยอมรับตัวเองได้อย่างที่เป็น  และสามารถปล่อยวางกลไกโต้ตอบอัตโนมัติ ตามเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ  จนทำให้รู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้


ประโยชน์สำคัญยิ่งอีกข้อหนึ่งของการโอบอุ้ม จุดบอด คือ เราจะเลิกตัดสินคนอื่นว่า เขาเป็นแบบนั้น
เพราะเมื่อเรายอมรับสิ่งเหล่านั้นแล้ว ก็จะเลิกโยนใส่ (Project) คนอื่น
จึงช่วยลดความขัดแย้ง บาดหมางที่อาจเกิดขึ้นได้


หนังสือประกอบการสัมมนา

รายละเอียด

 • วัน เวลา : 14 & 15 พ.ค. 65, 19.30 – 22.30
 • ติดตามผล : พุธ 25 พ.ค. 65 20.00 – 22.30
 • รูปแบบ : สัมมนาแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนพูดคุย ทาง Zoom
 • ลงทะเบียนออนไลน์: http://bit.ly/SC_0522
 • ค่าสัมมนา :  2,700 บาท (รวมหนังสือ โค้ชชิ่งให้ถึงแก่น มูลค่า 300 บาท เอกสารประกอบการอบรม และถุงผ้าพัฒนาตนเองตามไทป์เอ็นเนียแกรม)
ตัวอย่างถุงผ้าพัฒนาตนเอง สำหรับ คนเบอร์ 6

การชำระเงิน

1 โอนเงิน เข้าบัญชี ตามภาพ

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ line id : mattanee99  หรือ mattanee2556@gmail.com,
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ line id ข้างต้น หรือ 02 443 7005, 081-776-3118
หรือ inbox fb : Siam Enneagram

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม