Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 14, 21 ก.ค. 67

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา

การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น

สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation
(โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

ตัวตน ตามเอ็นเนียแกรมของคุณนั้น เป็นปฏิกิริยา จากการไม่ยอมรับ ลักษณะบางอย่างในตอนเด็กของคุณ
การมองเห็น แล้วยอมรับ เด็กน้อยและจุดบอดเหล่านั้น จึงเป็นการโอบอุ้นส่วนสำคัญกลับสู่ตัวตน (Integration) ของคุณ
ทำให้คุณไม่ต้องใช้พลังชีวิตอย่างสิ้นเปลือง เพียงเพื่อกดทับจิตแบบเด็กน้อยและจุดบอดเหล่านั้นไว้

แล้วคุณจะรู้สึกเป็นคนที่สมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้ว จึงยอมรับตัวเองได้อย่างที่เป็น  และสามารถปล่อยวางกลไกโต้ตอบอัตโนมัติ ตามเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ  จนทำให้รู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้

นอกจากลักษณะนิสัยตาม Soul-Child แล้ว เราแต่ละคนยังมี จุดบอดอื่นๆ ที่มองไม่เห็น เพราะเราปฏิเสธ จึงต้องใช้พลังชีวิตไปกับการเก็บกดสิ่งนั้นอยู่เสมอ
ตัวอย่างจุดบอดของคนแต่ละเบอร์เอ็นเนียแกรม

Shadows of Each Type

การมองเห็น แล้วยอมรับ เด็กน้อยและจุดบอดต่างๆ ในตัวเรา จึงเป็นการโอบอุ้ม ด้านอื่นๆ ที่สำคัญที่มีกลับสู่ตัวตน (Integration) ของเรา
ทำให้ไม่ต้องใช้พลังไปกับการกดทับจิตแบบเด็กน้อยและจุดบอดเหล่านั้นไว้
แล้วนำพลังชีวิตนี้ ไปใช้กับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ แทน

แล้วคุณจะรู้สึกเป็นคนที่สมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้ว จึงยอมรับตัวเองได้อย่างที่เป็น  และสามารถปล่อยวางกลไกโต้ตอบอัตโนมัติ ตามเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ  จนทำให้รู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้

ประโยชน์สำคัญยิ่งอีกข้อหนึ่งของการโอบอุ้ม จุดบอด คือ เราจะเลิกตัดสินคนอื่นว่า เขาเป็นแบบนั้น
เพราะเมื่อเรายอมรับสิ่งเหล่านั้นแล้ว ก็จะเลิกโยนใส่ (Project) คนอื่น
จึงช่วยลดความขัดแย้ง บาดหมางที่อาจเกิดขึ้นได้

หนังสือประกอบการสัมมนา

รายละเอียด

วันเวลา :   On-site  อาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2567   08.45 – 17.00 น.

Optional Follow-up Session ทาง Zoom  พุธ 31 ก.ค. 20.00 -22.00

ค่าลงทะเบียน :  3,900 บาท

สถานที่    :  The Emearald Rachada

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/SoulChild_14ค่าสัมมนา : รวมหนังสือ โค้ชชิ่งให้ถึงแก่น เอกสารประกอบสัมมนา และถุงผ้าพัฒนาตนเองด้วยปีกและลูกศร  

อ่านบทความ

“Soul Child” เด็กน้อยที่ถูกทอดทิ้ง อยู่ในจิตใต้สำนึกของคนแต่ละเบอร์”

การชำระเงิน

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณา ผู้สำรองที่นั่ง:

1. ชำระเงินก่อนวันสัมมนา อย่างน้อย 4 วัน

2. โอนเงินที่

3. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ line mattanee99 หรือ mattanee2556@gmail.com สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี  081 776 3118 หรือ 02 443 7005

หมายเหตุ หากท่านติดกิจธุระใดๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าก่อนการสัมมนา 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น ทางผู้จัดสัมมนาฯ ขอสงวนสิทธิ์  คิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าสัมมนาที่กำหนดไว้

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
    (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม / MBTI ให้กับองค์กรและ บุคคลต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 15 เล่ม