Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 14, 21 ก.ค. 67

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

Embrace Your Enneagram’s Soul Child & Shadows for Transformation

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้นเนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

“Soul Child” เด็กน้อยที่ถูกทอดทิ้ง อยู่ในจิตใต้สำนึกของคนแต่ละเบอร์

คุณเป็นแบบนี้บ้างหรือไม่? รู้ว่ามีงานหรือเรื่องที่ต้องทำ แต่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อย จนบางครั้งเผลอลืมไปเลย รู้ตัวว่าต้องลดน้ำหนัก หรือออกกำลังกาย แต่กลับชอบกินขนม ของหวาน จุบจิบ หรืองีบหลับในเวลาว่าง รู้และตั้งใจจะยื่นภาษีแต่เนิ่นๆ แต่ไม่รู้ยังไง กว่าจะยื่นได้ก็วันสุดท้ายเสียแล้ว ฯลฯ จนเหมือนกับว่า สิ่งที่เราทำจริงๆ ช่างต่างจากสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำ จะทำ หรือควรทำ

Read More →