Make Your Life More Meaningful from Your True Self

การวิ่งไล่หาความสุข ไม่ได้ทำให้เราเป็นสุขอย่างที่คิด
ตัวอย่างที่สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างน่าตกใจ และมีให้เห็นไม่น้อยคือ
คนที่มีพร้อมทุกอย่าง กลับฆ่าตัวตาย ให้เป็นข่าวบ่อยๆ

เอมิลี สมิท ได้ค้นคว้า ศึกษา และวิจัยเรื่องนี้และพบว่า

สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า ความสุข คือ การมีความหมายในชีวิต
และสรุปไว้ว่า 4  เรื่อง (Pillars) นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตคนเรามีความหมายได้ *

1. Belonging (ความรู้สึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม)
2. Purpose  (จุดมุ่งหมาย)
3. Storytelling (การเล่าที่มา เรื่องราวของตัวเองได้)
4. Transcendence (การก้าวข้ามตัวตน)

อะไรทำให้ชีวิตมีความหมาย

ชีวิตมีสิ่งที่สำคัญ ยิ่งกว่า ความสุข

โพสต์โดย Making Life More Meaningful เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

สัมมนานี้ เราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวตนของเรา 2 ระบบ คือ เอ็นเนียแกรม และ MBTI  มาทำให้แนวคิด 4 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ ด้วยตัวคุณ เพื่อเพิ่มความหมายในการดำรงของชีวิตของคุณ

 

* หนังสือฉบับแปล “อะไรทำให้ชวิตคนเรามีความหมาย” OMG Book

เอ็นเนียแกรม คืออะไร

เอ็นเนียแกรม คือ ความรู่บุคลิกภาพ ที่แบ่งคนเป็น 9 แบบ แต่ละแบบเปรียบเหมือนกันเกราะป้องกันตัวของเรา  ที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็ก  เพื่อใช้รับมือกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต จนเป็นที่มาของจุดแข็ง จุดอ่อน แรงจูงใจ กรอบความคิด ความเชื่อ ฯลฯ หรือองค์ประกอบที่สำคัญของตัวตนของเรานั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

MBTI คืออะไร

MBTI คือบุคลิกภาพ 16 แบบที่เกิดจากความถนัดในด้านต่างๆ ของเราที่มีมาแต่กำเนิด  เช่น อินโทรเวิร์ท/เอ็กโทรเวิร์ท   Sensing/Intuition, Thinking/Feeling และ Judging/Perceiving

บุคลิกแบบ MBTI บอกให้รู้ถึงที่มาของการได้พลังของเรา  วิธีการรับข้อมูล การตัดสินใจ และไลฟ์สไตล์  ในระดับลึก MBTI ช่วยให้รู้ถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเราอย่างเป็นรูปธรรม


 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม Enneagram & MBTI ได้ใน

Road Map for Inner Work

หัวข้อการสัมมนาโดยย่อ

 • สำรวจ และทำความเข้าใจ สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย 4 เรื่อง Belonging, Purpose, Storytelling, Transcendence
 • ค้นหาตัวตนเอ็นเนียแกรม  ทำความเข้าใจ Passion ความคิดความเชื่อ พรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน การพัฒนาตนเองตามตัวตน
 • ค้นหาตัวตน MBTI ทำความเข้าใจความถนัด 4 คู่  Cognitive Functions หลักที่ใช้พัฒนาเป้าหมายในชีวิต ฯลฯ
 • ประยุกต์ใช้ ตัวตน Enneagram & MBTI กับ การสร้างความหมายของชีวิต ทั้ง 4 เรื่องนั้น

นำสัมมนาโดย อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช ผู้มีประสบการณ์ตรง ของการใช้ความรู้จากตัวตน มาปรับเปลี่ยนชีวิตตนเอง จากที่เคยทำงานในแวดวงบัญชีการเงิน  มาเผยแพร่ความรู้พัฒนาตนเองจนเป็นที่แพร่หลาย ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา (ดูประวัติและผลงานคร่าวๆ ด้านล่าง)


รายละเอียดอื่นๆ  

หนังสือประกอบการสัมมนา

วันสัมมน:  09.00  วันที่ 14 เมษายน  – 12.30  วันที่ 16 เมษายน  2562 (วันหยุดสงกรานต์   3 วัน 2 คืน)

สถานที่    :  สามพราน ริเวอร์ไซต์  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     แผนที่      : คลิกที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์: bit.ly/4PMeaning

ค่าสัมมนา :  Early Bird 20,000 บาท (รวมหนังสือ 4 เล่มและเอกสารอื่นๆ  อาหาร ที่พัก  พักเดี่ยวเพิ่มค่าห้อง  2,600 บาท)  ลงทะเบียนและโอนเงิน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562
24,000 บาท ลงทะเบียนและโอนเงิน หลังวันที่     10 มีนาคม 2562

รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ที่  ผู้เข้าร่วม ไม่ต้องรู้เรื่อง ennegaram หรือ MBTI มาก่อน

การชำระเงิน

1 QR Code หรือ โอนเงินเข้าบัญชีตามรูป

 

 

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ line id : mattanee99  หรือ mattanee2556@gmail.com,
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ line id ข้างต้น หรือ 02 443 7005, 081-776-3118
หรือ inbox fb : Siam Enneagram

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 9 เล่ม  MBTI  3 เล่ม