Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom รุ่น 17 โปรไฟใหม้

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

Read More →

9’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

9 กลัวอยู่โดดเดี่ยว เขามองตัวเองว่า เป็นคนเรียบง่าย ไม่เรื่องมาก แต่คนอื่นอาจรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอนาทรร้อนใจหรือไม่ค่อยสนใจอะไร เขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสงบสุข  แต่ปัญหาจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ยอมมองมุมอื่นที่ขัดกับอุดมคติหรือความเชื่อนี้ แล้วก็หวังว่าปัญหาความยุ่งยากนั้นจะคลี่คลายไปเอง

Read More →

ชี้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยเอ็นเนียแกรม

เป็นที่ปรากฎชัดเจนแล้วว่า ไม่ว่าเราในฐานะปัจเจกหรือองค์กรจะอยู่รอดได้ก็ต้องปรับตัวต่อของการเปลี่ยนแปลง กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การแข่งขันจากต่างประเทศ ฯลฯ มีความรุนแรง เขี่ยวกราก และรวดเร็ว จนถ้าเราจะรอให้เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยมาบริหาร (Change Management) ก็จะไม่น่าจะอยู่รอดได้ เหมือนองค์กรที่เคยมีชื่อเสียงเมื่อ 10 กว่าปีก่อนกลับเสียสถานะนั้นอย่างน่าตกใจ

Read More →

Discover Your EG Type & Subtype by Zoom : Boost Your Self-Awareness & Empathy

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้ ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง ฯลฯ

Read More →

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, Webminar

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้้นออกมาตรงๆ ผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle ด้วยความหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom # 4 : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →

Enneagram Workshop by Zoom : Discover Your Enneagram Type & Subtype

จุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ เอ็นเนียแกรม คือการค้นพบไทป์เอ็นเนียแกรมของตนเอง พร้อมๆ ไปกับทำความเข้าใจคนไทป์อื่น สิ่งที่ได้จากการค้นพบไทป์ตัวเอง คือ การตระหนักรู้ตัว ทั้งจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อได้เปรียบ และเป็นประโยชน์ และจุดอ่อนที่ต้องลดให้น้อยลง

Read More →