Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop by Zoom

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ 7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

Read More →

6’s Subtype & Levels of Development Workshop by Zoom

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วหากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ คุณอาจไม่รู้ตัวว่า นี่คือจุดเด่นของ คนเบอร์หก นักปุจฉา

Read More →

Discover Yourself & the Right Careers with the Enneagram by Zoom

สถานการณ์ของคุณเป็นแบบไหน เรียนอยู่หรือเพิ่งจบ แต่นึกไม่ออกว่าจะทำงานอะไรดี เรียนอยู่หรือเพิ่งจบ แต่กังวลว่าจะหางานไม่ได้ กำลังเรียนอยู่ แต่รู้สึกสาขาที่เรียนไม่เหมาะกับตัวเอง ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ เพิ่งตกงาน แต่ไม่รู้จะหางานใหม่แบบไหนดี ฯลฯ

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 02/02/2020

เอ็นเนียแกรมเข้าสู่ประเทศไทยมา 22 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะวงการธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ การศึกษา โค้ชชิ่ง ฯลฯ แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

EG 8’s Subtypes & Levels of Development Workshop, 1 Feb 2020

มาค้นหา “ความจริง” ว่า เบอร์แปด แบบไหน คือคุณ? 8 SP – SURVIVAL ผู้ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ (แต่เอาเปรียบใครหรือเปล่า ไม่ใช่ประเด็น) 8 SO -SOLIDARITY ผู้ปกป้อง ผองเพื่อน (แต่ถ้าเพื่อนล้ำเส้น ต้องมีเคลียร์) 8 121 – POSSESSION ใจขบถ ท้าทาย ปฐพี (ก็แค่ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ)

Read More →

Reinvent Yourself from the Inside-Out

เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะ AI, iot, internet 5 G ฯลฯ ที่ถาโถมเข้ามา จน Disrupt ธุรกิจต่างๆ ที่เคยมีมาจนพังไปหมด กล่าวกันว่า คนทำงานต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้อยู่รอดจาก  Disruption เช่น Reskill การสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆ ที่มาจะให้ได้ดีขึ้น

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 30 Dec 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

Embrace Your Enneagram’s Soul Child & Shadows for Transformation, รุ่น 6 วันที่ 15 ธ.ค. 19

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

Enneagram + MBTI ใช้ควบคู่ พัฒนาตนเองก้าวกระโดด

บทความที่แปลมาก่อนหน้านี้ เอ็นเนียแกรม แตกต่างจาก MBTI อย่างไร อธิบายในแง่ของความแตกต่างทางด้านสิ่งที่วัด ในบทความนี้ ขอเขียนการใช้เครื่องมือ 2 ตัวนี้ ในแง่มุมของการพัฒนาตนเอง  จากประสบการณ์ที่จัดอบรม Enneagram มาตั้งแต่ปี 2546 และ MBTI มาตั้งแต่ปี  2559

Read More →