Onsite Workshop: Embrace Your Soul Child & Shadows with the Enneagram, รุ่น 13, 24 มี.ค. 67

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →

ดีลกับคน 9 ไทป์ให้ได้ดีล (Dealing with 9 Types of People Effectively with the Enneagram) รุ่น 9

“เหนื่อยกับงานไม่มากเท่าเหนื่อยกับคน” เป็นคำที่อยู่ในใจของคนทำงานแทบทุกคน ทุกระดับคำถามสำคัญคือ มีวิธีการอย่างไร ถึงจะเหนื่อยน้อยลง แต่ที่ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนคือ อะไรคือสาเหตุของปัญหา

Read More →

ค้นหาตัวเองใน 4 ชั่วโมง ด้วยเอ็นเนียแกรม (799 THB)

สัมมนาที่ คุณไม่ควรพลาด ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ เป็นคอร์สเริ่มต้น สำหรับทุกคน ที่ไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยช่วยให้คุณค้นพบตัวตนลึกๆ ของตัวเอง ตามบุคลิกภาพ เอ็นเนียแกรม (นพลักษณ์) ซึ่งเป็นสุดยอดความรู้ที่ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น คำตอบสุดท้ายของการค้นพบตัวเอง (Self-Discovery) และ การเข้าใจคนอื่น (Empathy)

Read More →

Get out of Drama Triangle with the Enneagram, by Zoom รุ่นที่ 15

เราทุกคนมีความต้องการทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกันหลายอย่างตั้งแต่เด็ก เราไม่ได้รับการส่งเสริมให้ บอกความต้องการเหล่านั้นออกมาตรงๆผลก็คือ ทุกคนต้องเล่นบทบาทต่างๆ ใน Drama Triangle โดยหวังว่า จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างอ้อมๆ

Read More →

Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop by Zoom

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า…เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ?เพื่อค้นหาแนวทาง ที่จะเพิ่มพลังชีวิต เพื่อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

Read More →

6’s Subtype & Levels of Development Workshop, 26 Mar 23

เมื่อเทียบกับคนส่วนมากแล้ว หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ คุณอาจไม่รู้ตัวว่า นี่คือจุดเด่นของ คนเบอร์หก นักปุจฉา

Read More →

Enneagram Workshop : นพลักษณ์พื้นฐาน ค้นหาลักษณ์และลักษณ์ย่อย ตระหนักรู้ และเข้าใจผู้อื่น (Zoom)

สิ่งที่จะได้จากสัมมนานี้ ตระหนักรู้ตัวให้มากขึ้น ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และผลกระทบที่มีต่อคนอื่น มองเห็นตัวเองอย่างที่คนอื่นมอง เห็นจุดแข็งเพื่อนำมาใช้ เห็นจุดอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไข เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น (Increased Empathy) ลดการตัดสิน ยอมรับความแตกต่าง ลดอคติที่เป็นธรรมชาติของทุกคน รู้วิธีสื่อสาร ปรับตัว ให้เข้ากับคนอื่น อย่างได้ผล เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง มีแนวทางพัฒนาตนเองที่ตอบโจทย์ รู้เป้าหมายในชีวิตที่ใช่สำหรับตนเอง ฯลฯ

Read More →