1. ปรับให้คลิก คู่ต่างขั้ว – อย่าปล่อยให้ความต่าง พรากเราจากกัน (200 บาท, พร้อมส่ง)

Opposites Attract : How to Use the Secrets of Personality Types to Create a Love That Lasts ผู้แต่ง : เรนนี  บารอน  ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช  เนื้อหา : (คำนำผู้แปล) สำนวนที่แพร่หลายมานาน Opposites attract หมายถึง ความแตกต่างอย่างตรงข้าม มีแรงดึงดูดหรือเสน่ห์ต่อกัน  จริงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน และเป็นความแตกต่างในเรื่องอะไร หนังสือเล่มนี้อธิบายความแตกต่างทางบุคลิกภาพพื้นฐาน 4 ด้าน ที่เรียกว่า ความถนัด 4 คู่   ในช่วงแรก ความแตกต่างนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น และดึงดูดให้แต่ละฝ่ายสนใจกันและกัน  แต่เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าต่างฝ่ายไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความแตกต่างเหล่านี้  มันก็อาจกลายเป็นความร้าวฉาน […]

Read More →