16-17 MAY: Giving Constructive Feedback with the Enneagram

“คุณเป็นคนหนึ่งปล่อยให้ลูกน้องทำงาน โดยไม่มีการให้ Feedback หรือไม่

หรือ ถ้าคุณบอกว่า ให้ Feedback อยู่เสมอ คำถาม คือ ผลการทำงานของลูกน้องดีขึ้นไหม?

การไม่เคยให้ Feedback หรือ การให้ Feedback แล้วก็ตาม หากยังพบเห็นว่า งานหรือพฤติกรรมที่มีปัญหายังคงมีอยู่เหมือนเดิม นั่นหมายความว่า การให้ Feedback นั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพในทางปฎิบัติ

ทั้งนี้เป็นเพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ Feedback จึงหลีกเลี่ยงที่จะให้ Feedback ที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกน้องจะเสียใจ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น หรืออาจไม่รู้วิธีที่เหมาะสม ทำให้เกิดการต่อต้าน และลูกน้องไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงงาน หรือ พฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น จึงเป็นสาเหตุสำคํญที่ทำให้งานหรือพฤติกรรมที่มีปัญหายังคงมีอยู่เหมือนเดิม

การให้ Feedback  อันที่จริงไม่ใช่การบอกความคิดเห็นส่วนตัว หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมักก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากอีกฝ่ายหนึ่ง วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ จึงเน้นความหมายของ Feedback  และวิธีการให้ Feedback ที่เหมาะสม โดยใช้โมเดลการให้ Feedback ที่มีโครงสร้างอย่างเฉพาะเจาะจง ประยุกต์ให้เข้ากับ “เอ็นเนียแกรม” หรือ “นพลักษณ์” ซึ่งเป็นองค์ความรู้เรื่องคนที่มีแรงจูงใจแตกต่างกัน 9 แบบ  ผู้เข้าสัมมนาจึงได้ฝึกป้องกันข้อผิดพลาดในการให้ Feedback กับผู้อื่นที่มักเกิดจากสไตล์เอ็นเนียแกรมของตนเอง และเรียนรู้ที่จะปรับวิธีการให้ Feedback ให้เข้ากับผู้รับแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรมที่ต่างจากคุณ

 

 

เอ็นเนียแกรมคืออะไร?

 

รายละเอียด 

วันสัมมนา : 16 – 17 พ.ค. 2560

เวลา         : 8.30 – 17.00 น.

สถานที่     : โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5 สถานีรถไฟฟ้า นานา แผนที่ คลิ้กที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์:  https://goo.gl/MoSdMu (คลิ้กที่นี่)

ค่าสัมมนา : 9,200 บาท*   ไม่รวม VAT

 

 

Workshop Agenda

วันแรก (เสริมสร้างอีคิว เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเอ็นเนียแกรม)
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน และกิจกรรมอุ่นเครื่อง
09.00 – 10.15 แนะนำตัวและกิจกรรมประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรม
10.30 – 12.00 ทำความรู้จักคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 กรอบความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจของคนแต่ละสไตล์
14.45 – 17.00 ปัญหาในการทำงานเป็นทีมของคนแต่ละสไตล์และแนวทางแก้ไข
วันที่สอง (ให้ฟีดแบ็คเพื่อพัฒนาผลงานลูกน้อง)
08.30 – 09.00 ทบทวนเนื้อหาวันแรก และตอบคำถาม
09.00 – 10.15 สำรวจข้อผิดพลาดในการให้ฟีดแบ็คของคนแต่ละสไตล์
10.15 – 12.00 เรียนรู้หลักการให้ฟีดแบ็คพื้นฐาน และฝึกใช้หลักการนี้
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 สำรวจวิธีปรับคำพูดในฟีดแบ็คให้เหมาะกับคนแต่ละสไตล์
14.45 – 16.00 ฝึกให้ฟีดแบ็คกับลูกน้องแต่ละสไตล์
16.00 – 16.30 แนวทางในการพัฒนาตนเองของคนแต่ละสไตล์
16.30 – 17.00 ถามตอบ และปิดการสัมมนา


การชำระเงิน

อัตราค่าสัมมนา
 รายละเอียด อัตราปกติ อัตราองค์กร  (3 ท่านขึ้นไป)
ราคา (ต่อท่าน) 9,200 8,280
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 644 579.6
รวม 9,844 8,859.6
กรณี มีหัก 3% 276 248.4
รวมจ่ายสุทธิ 9,568 8,611

**กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันสัมมนา หากไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย กรุณาจ่ายเต็มจำนวน**

อัตราค่าสัมมนารวม

 1. หนังสือเรียน
 2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค

ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชี Siam Enneagram Consulting Limited

– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.มหาไชย เลขที่ 037 2 34904 2

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา บางใหญ่ เลขที่ 268 1 23426 4

– ธนาคาร ธนชาติ สาขา บางใหญ่ เลขที่ 045 2 03322 7

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ aniruth@enneagram.co.th สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรุธ 081 590 6364
หรือ fax 02 443 6865 (เช็ค fax สอบถามที่ 02 443 7005, 089 142 8571)

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม