ค้นหาตัวตน จุดแข็ง และอาชีพที่ใช่ ด้วยเอ็นเนียแกรม (ราคาของขวัญ วันสงกรานต์ เพียง 1,450)

ในตลาดงานปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การหาเส้นทางอาชีพที่ให้ความพึงพอใจและเหมาะสมกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น

แนวทางค้นหาอาชีพแบบดั้งเดิม (หรือการไม่มีแนวทางอะไรเลย) มักไม่สามารถตอบโจทย์ของปัจเจกได้เท่าที่ควร

ปัจจัยสำคัญเช่นบุคลิกภาพ จุดแข็งแรงจูงใจ และค่านิยมหลักของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพ และความสำเร็จในอาชีพโดยรวม ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา เพราะการขาดองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริง

สัมมนานี้ ประยุกต์ใช้ เอ็นเนียแกรม ความรู้เรื่องตัวตนพื้นฐานซึ่งใช้งานได้จริง มาแก้ปัญหาสำคัญยิ่งนี้

เอ็นเนียแกรม (Enneagram) คืออะไร

เอ็นเนียแกรมคือ เครื่องมือหรือความรู้จิตวิทยาบุคลิกภาพ ที่อธิบายพฤติกรรมของคนเราที่แตกต่างกัน 9 แบบ ได้อย่างแม่นยำและมีความหมาย ท้้งนี้เพราะเอ็นเนียแกรมไม่เพียงแต่ให้เราตระหนักรู้ตัวถึงนิสัย พรสวรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน เท่านั้น แต่ชี้ให้เราเห็นถึง แรงจูงใจ Mindset ความรู้สึกนึกคิด วิธีการมองโลก แรงขับ ฯลฯ ที่เป็นที่มาของนิสัยต่างๆ ของคนทั้ง 9 แบบรวมทั้งตัวเรา จึงช่วยให้เราเกิดความตระหนักรู้ตัว และมีความเข้าอกเข้าใจ (empathy) คนแบบอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง
เอ็นเนียแกรม ช่วยให้เราพัฒนาและปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองจากรากเหง้า หรือจากระดับตัวตนที่แท้จริง คือในระดับ Mindset แรงจูงใจ หรือความเชื่อ จึงส่งผลที่ยั่งยืนกว่าการพยายามปรับพฤติกรรมแบบผิวเผิน

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ นี่คือสัมมนาสำหรับคุณ

 • เรียนอยู่หรือเพิ่งจบ แต่นึกไม่ออกว่าจะทำงานอะไรดี
 • กำลังเรียนอยู่ แต่รู้สึกสาขาที่เรียนไม่เหมาะกับตัวเอง
 • ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ
 • ว่างงาน และไม่รู้จะหางานใหม่แบบไหนดี
 • อยากเข้าใจ รู้จักตัวตนส่วนลึกของคุณจริงๆ
 • อยากเปลี่ยนงาน แต่ไม่รู้ว่า ตัวเองถนัดอะไร
 • ตามหา Passion มานาน แต่ไม่เจอสักที
 • ทำงานสายเดิมมานาน  อยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
 • รู้สึกว่า ตัวเองมีศักยภาพในตัวบางอย่าง แต่ไม่รู้คืออะไร จะนำมาใช้อย่างไร
 • กำลังจะลาออกจากงานเดิม  อยากเห็นแนวทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่ใช่ตัวตน
 • ฯลฯ

หลายคนพยายามค้นหา passion ของตัวเอง เพื่อจะได้รู้ว่า เหมาะกับงานอะไร
แต่สำหรับคนจำนวน 99 % หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

เพราะ Passion ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมาแต่เกิด
แต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเอง จากเรื่องที่คุณทำได้ดี จนกลายเป็นความถนัด ความชอบ แล้วจึงเป็น Passion

และการสร้าง Passion ดังกล่าว มีจุดเริ่มจากที่มองเห็นพรสวรรค์ จุดแข็งที่สำคัญของคุณ

การค้นพบตัวตนเอ็นเนียแกรม ช่วยให้คุณมองเห็นได้ไม่ยากการค้นพบ ตัวตนแท้จริง ด้วยเอ็นเนียแกรม -> มองเห็นพรสวรรค์ / รู้จุดแข็ง / แรงจูงใจ / เรื่องที่ถนัดหรือไม่ถนัด  -> มองเห็นงานที่ต้องใช้แข็งเหล่านั้น -> ทำงานนั้นได้ดี -> เกิด Passion  -> ทุ่มเทก้บงานที่ชอบนั้น  -> ประสบความสำเร็จ -> ยิ่งรู้สึกงานที่ทำมีความหมาย ->มีความสุข และรู้สึกเติมเต็มในชีวิต


รายละเอียดการสัมมนาและการสมัคร

 • วันและเวลา: คืนวันเสาร์ 13 และ วันจันทร์ 15 เมษายน 2567 เวลา 19.00 – 22.00 ทางซูม
 • ค่าลงทะเบียน: เพียง 1,450 บาท พร้อมหนังสือที่ใช้ในการค้นหาตัวตนและอาชีพ 2 เล่ม มูลค่า 360 บาท
 • วิธีลงทะเบียน: บ.ช. วาจาสิทธิ์ SCB 407 892 4258 แล้วลงทะเบียน  https://bit.ly/EGCR_24
 • ส่งสลิปโอนเงิน: @mbti_eg_zone
 • สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ข้างต้น หรือ inbox FB: Siam Enneagram หรือโทร 081 776 3118

 • วิทยากร อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA
 • MD, Siam Enneagram Consulting Ltd
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี ก่อนมาเป็นวิทยากรอาชีพ เต็มตัว
 • (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม, MBTI ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 11 เล่ม  MBTI 3 เล่ม