ดีลกับคน 9 ไทป์ให้ได้ดีล (Dealing with 9 Types of People Effectively with the Enneagram) รุ่น 9

“เหนื่อยกับงานไม่มากเท่าเหนื่อยกับคน”
เป็นคำที่อยู่ในใจของคนทำงานแทบทุกคน ทุกระดับ
คำถามสำคัญคือ มีวิธีการอย่างไร ถึงจะเหนื่อยน้อยลง

แต่ที่ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนคือ อะไรคือสาเหตุของปัญหา


สัมมนานี้จะทำให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า เพราะคนเรามีความแตกต่างกันอย่างมาก

เริ่มจาก Mindset แรงจูงใจ ความเชื่อ ค่านิยม

ไปจนถึงสไตล์การทำงาน การสื่อสาร จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นความขัดแย้ง ฯลฯ
การทำงานร่วมกันให้ราบรื่น การโน้มน้าวให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การเจรจาต่อรองให้ได้ผล การปิดการขายให้ได้ ฯลฯ จึงต้องเริ่มจากความเข้าใจในความแตกต่างนี้ และรู้วิธีดีลหรือรับมือที่แตกต่างกันไปแต่ละคน
พูดง่ายๆ ไม่มีสูตรสำเร็จที่จะใช้ได้กับทุกคน
แต่ต้องรู้ว่า จะใช้สูตรไหนกับคนแต่ละไทป์ ถึงจะได้ผลที่สุด (Done Deal)


9 Types' Names

หัวข้อการสัมมนา

 • ความเป็นมาและแนะนำความรู้คน 9 ไทป์
 • ค้นหา และทำความรู้จักคน 9 ไทป์จากตัวผู้ร่วมสัมมนา
 • Mindset แรงจูงใจ กลยุทธ์ สไตล์การสื่อสาร จุดแข็ง จุดอ่อน ฯลฯ ของคนแต่ละไทป์
 • วิธีทำงาน สื่อสาร จูงใจ คนแต่ละไทป์ให้ประสบความสำเร็จ
 • แนวทางการพัฒนาตนเองของแต่ละไทป์
 • ฯลฯ

วัน เวลา รูปแบบ สถานที่ การสัมมนา

 • วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 66 เวลา 08.15 – 17.00
 • เป็นเวิร์คชอพเอ็นเนียแกรมพื้นฐาน + ใช้งาน ค้นหาไทป์ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจจากประสบการณ์จริงของคนไทป์ต่างๆ
 • โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20
 • แลกเปลี่ยน ติดตามผลการนำไปใช้ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom คืนวันอังคาร 26 ธ.ค. 66 เวลา 20.00 – 22.15

หนังสือและ workbook ที่ใช้ประกอบการสัมมนา

รายละเอียดการสมัคร

 • งบลงทุน 4,600 บาท + VAT 322 รวม 4,922 (รวมเอกสาร หนังสือ และถุงผ้าพัฒนาตนเองตามไทป์ มูลค่ารวม 1,000 บาท)
 • ชำระค่าลงทะเบียนบัญชีด้านล่าง
 • แล้ว ลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/Dealing.9
 • ส่งสลิปมาที่ line id: mattanee99 หรือ mattanee2556@gmail.com
 • สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ข้างต้น หรือโทร คุณนี 081 776 3118,  02 443 7005

กรณีนิติบุคคล หักภาษี 3% จากค่าบริการ ชำระสุทธิต่อคน 4,784 บาทต่อที่

รายละเอียดสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี

บริษัทสยามเอ็นเนียแกรมคอนซัลติ้งจำกัด (สำนักงานใหญ่)

102/192 หมู่ 6 ถนนบางคูลัด-วัดพระเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่

จังหวัดนนทบุรี   11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 5547 149500


วิทยากร อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม/MBTI ให้กับองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆ มากกว่า 1,200 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม 10 เล่ม  MBTI  3 เล่ม

ดูหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ Public Training