7-8 NOV: Coaching For Positive Change with The Enneagram

หากคุณเป็นผู้นำในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ย่อมต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมที่นำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม และบรรลุเป้าหมายงานที่วางไว้ แต่จะเป็นอย่างไร หากพนักงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ กลับถูกปิดกั้นด้วย Mindset บางอย่าง จนทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง?

โค้ชชิ่ง (Coaching) คือ เครื่องมือทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล ทั้งในแง่ ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ หรือ แม้แต่การทำงานในองค์กรก็ตาม

อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญสู่การบรรลุผลลัพธ์ในโค้ชชิ่ง หรือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น อยู่ที่โค้ชสามารถสร้างการสนทนา และสะท้อนให้โค้ชชี่ เกิด “การตระหนักรู้ตัว” (Awareness) ได้ดีเพียงใด ความเข้าใจในมุมมองของโค้ชชี่ และแก่นแท้แรงจูงใจของคน จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โค้ชชิ่งนั้นๆ เกิดผลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

เอ็นเนียแกรม จึงเป็นเสมือนแผนที่บ่งบอกโครงสร้างบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และกรอบความคิดของคนที่แตกต่างกันถึง 9 แบบได้อย่างแม่นยำ และช่วยให้โค้ชทุกท่านมองเห็นมุมมองของโค้ชชี่ได้อย่างเข้าใจ จึงสามารถสร้างบทสนทนาที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น และมองเห็นอุปสรรคระหว่างโค้ชชิ่ง เช่น กลไกการป้องกันตัวเอง (Psychological Defense Mechanism) ที่โค้ชชี่ใช้โดยไม่รู้ตัว

นอกจากนี้ เอ็นเนียแกรมยังช่วยให้การปรับแต่งกิจกรรมการพัฒนาตนเองตรงกับความต้องการของคนแต่ละสไตล์มากยิ่งกว่าเดิม  ดังนั้น จึงช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโค้ชชี่ของคุณก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ตัวอย่าง: หากโค้ชชี่ของคุณเป็นคนเบอร์หนึ่งที่แรงจูงใจเขาคือ มาตรฐานสูงลิบลิ่ว และสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ คุณจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย หากมุ่งโค้ชให้เขามีความสมบูรณ์แบบหนักมากขึ้นกว่าเดิม

หากคุณคือโค้ช เอ็นเนียแกรมยังช่วยให้คุณมองเห็นสไตล์ของตัวเอง และตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดดั้งเดิมของคุณ หรือแม้แต่กับดักทางความคิด ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างโค้ชชิ่ง จึงช่วยให้โค้ชทุกคนทุกสไตล์ สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดและพัฒนาศักยภาพในการโค้ชของตนได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง:โค้ชเบอร์หนึ่งที่แรงจูงใจเขาคือ มาตรฐาน คุณภาพ และความสมบูรณ์แบบ อาจมัวกังวลกับแนวทางที่ตนเองคิดว่า “ถูกต้อง” และเผลอโน้มน้าวให้โค้ชชี่ทำ “สิ่งควรต้องทำ” ในความคิดของโค้ชโดยไม่รู้ตัว หรืออาจรู้สึกกังวลว่าผลการโค้ชอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตนเองวางไว้ในเบื้องต้นมากจนเกินไป

ดังนั้น หลักสูตร Coaching For Positive Change with The Enneagram จึงเหมาะสำหรับผู้นำในองค์กรทุกท่าน ที่ต้องการเริ่มต้นฝึกทักษะโค้ชชิ่ง หรือแม้แต่ โค้ชมืออาชีพผ่านการอบรมโค้ชมาแล้ว เพราะเนื้อหาเอ็นเนียแกรม จะช่วยให้ทั้งโค้ชชี่ และโค้ช สามารถพัฒนาศักยภาพในตัวเองด้วยความเข้าใจเรื่องคนอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

(เอ็นเนียแกรมคืออะไร? อ่านที่นี่)

 

รายละเอียด

วันสัมมนา : 7-8 พ.ย. 2560

เวลา         : 8.30 – 17.00 น.

สถานที่     : โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5 สถานีรถไฟฟ้า นานา

ลงทะเบียนออนไลน์: https://goo.gl/Tw31mV คลิ้กที่นี่

ค่าสัมมนา : 12,000 บาท/ท่าน*   (2วัน) ไม่รวม VAT
* มีประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร

 

 

Workshop Agenda

Pre-work: ประเมิน Self-Mastery ของโค้ชก่อนการเรียน

Day 1

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน และกิจกรรมอุ่นเครื่อง
09.00 – 10.15 แนะนำตัวและกิจกรรมประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรม
10.30 – 12.00 ทำความรู้จักคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 สำรวจกรอบความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจของคนแต่ละสไตล์
14.45 – 15.30 ปัญหาและอุปสรรคของคนแต่ละสไตล์
15.00 – 17.00 สำรวจประเด็นที่ต้องพัฒนา

Day 2

08.30 – 09.00 ทบทวนเนื้อหาวันแรก
09.00 – 10.15

 

ระดับการเอาชนะตัวเอง (Self-Mastery) ของคนแต่ละสไตล์

 • Self-Mastery ของโค้ช
 • Self-Mastery ของโค้ชชี่
10.30 – 12.00

 

Introduction to Coaching

ประเด็นการโค้ชของคนแต่ละเบอร์ (Coaching Issue)

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30

 

 

 

Coaching Model for Change: Short-term Coaching

 • สูตรการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • การตั้งเป้าหมาย
 • การกำหนดความต้องการ วิสัยทัศน์
 • การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
14.45 – 15.45   ฝึกปฏิบัติ (Short-term Coaching Practice)
15.45 – 17.00

 

การแก้ไขถึงกรอบความคิด และ defense mechanism คนแต่ละเบอร์

การแก้ไขอุปสรรคในการโค้ชและการพัฒนา

 Download โบชัวร์ PDF

การชำระเงิน

อัตราค่าสัมมนา
 รายละเอียด อัตราปกติ อัตราองค์กร  (3 ท่านขึ้นไป)  ลด 10 % ต่อท่าน
ราคา (ต่อท่าน) 12,000 10,800
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  840  756
รวม 12,840  11,556
กรณี มีหัก 3%  360 324
รวมจ่ายสุทธิ  12,480 11,232

**กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันสัมมนา หากไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย กรุณาจ่ายเต็มจำนวน**

อัตราค่าสัมมนารวม

 1. หนังสือเรียน
 2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค

ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชีด้านล่าง

2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ aniruth@enneagram.co.th สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรุธ 065 558 7573
หรือ fax 02 443 6865 (เช็ค fax สอบถามที่ 02 443 7005, 089 142 8571)

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม