19 AUG: Out-Of-The-Box Thinking

ผู้นำแต่ละคน มีกรอบความคิดที่แตกต่างกัน ทำให้จุดแข็ง จุดอ่อน เรื่องที่ให้ความสำคัญ และเรื่องที่มักมองข้ามของผู้นำแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วย เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ผู้นำทุกคนล้วนเชื่อว่ากรอบความคิดเดิมๆ สามารถใช้แก้ปัญหาได้กับทุกเรื่องทุกสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทั้งทางธุรกิจและภายในองค์กรเองไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้ผู้นำต้องเผชิญความท้าทาย จากสถานการณ์หลายด้าน ที่จำเป็นต้องใช้มุมมองที่หลากหลายในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น การวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แนวทางในการบริหารคน ตลอดจนการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรายวัน

การอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ จึงอาจส่งผลให้การแก้ไขสถานการณ์ไม่เกิดประสิทธิภาพ

ความรู้เอ็นเนียแกรมจึงทำให้เรามองเห็นกรอบความคิดผู้นำแต่ละแบบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามมาจากกรอบความคิดเหล่านั้น เพื่อให้ผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงหน้า โดยไม่ยึดติดกับสไตล์เอ็นเนียแกรมสไตล์หนึ่งสไตล์ใด จนพบทางตันที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ทันท่วงที

(เอ็นเนียแกรมคืออะไร? อ่านที่นี่)

 

รายละเอียด

วันสัมมนา : 19 ส.ค. 2560

เวลา         : 8.30 – 17.00 น.

สถานที่     : โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5 สถานีรถไฟฟ้า นานา แผนที่ คลิ้กที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์:  https://goo.gl/5qAjiC (คลิ้กที่นี่)

ค่าสัมมนา : 5,000 บาท/ท่าน*   ไม่รวม VAT

 

Workshop Agenda

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน และกิจกรรมอุ่นเครื่อง
09.00 – 10.15 แนะนำตัวและกิจกรรมประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรม
10.30 – 12.00 ทำความรู้จักคนแต่ละสไตล์เอ็นเนียแกรม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 สำรวจกรอบความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจของคนแต่ละสไตล์
14.45 – 15.30 เทคนิคการคิดนอกกรอบ (Reframing) + ก้าวข้ามกรอบความคิดตามเอ็นเนียแกรม
15.00 – 17.00 ฝึกปฏิบัติ คิดนอกกรอบปัญหาที่เผชิญอยู่


การชำระเงิน

อัตราค่าสัมมนา
 รายละเอียด อัตราปกติ อัตราองค์กร  (3 ท่านขึ้นไป)  ส่วนลด 10 %
ราคา (ต่อท่าน) 5,000 4,500
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 315
รวม 5,350 4,815
กรณี มีหัก 3% 150 135
รวมจ่ายสุทธิ  5,200 4,680

**กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันสัมมนา หากไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย กรุณาจ่ายเต็มจำนวน**

อัตราค่าสัมมนารวม

 1. หนังสือเรียน
 2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 เบรค

ขั้นตอนการชำระค่าสัมมนา

 1. โอนเงินที่ บัญชีด้านล่าง

 2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ aniruth@enneagram.co.th สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรุธ 065 558 7573

หรือ fax 02 443 6865 (เช็ค fax สอบถามที่ 02 443 7005, 089 142 8571)

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

 • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
 • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
 • Certified MBTI Practitioner
 • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
  (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
 • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 500 รุ่น
 • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม