Other Services

Services อื่นๆ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

การหาสไตล์เอ็นเนียแกรม

เป็นการยากที่จะค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรมของตนเองจากการทำแบบทดสอบ หรืออ่านหนังสือ เพราะสิ่งที่กำหนดสไตล์ของแต่ละคนมักอยู่ในปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่รู้ตัว เช่น ความคิด ความเชื่อ แรงจูงใจจากภายใน ฯลฯ บริการ Enneagram Typing ของเราจึงช่วยตอบโจทย์ข้อนี้ เราใช้กระบวนการสัมภาษณ์ (Typing Interview) ควบคู่กับการประเมินสไตล์ในรูปแบบต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญด้านเอ็นเนียแกรมมามาก 10 ปี  บริการนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีเวลาที่จะเข้าสัมมนา นอกจากจะได้ทราบสไตล์ของตนเองแล้ว ยังได้แนวทางในการพัฒนาตนเองด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถสานต่อด้วยบริการ Executive Coaching ของเราเพิ่มเติม

โค้ชชิ่ง ด้วยเอ็นเนียแกรม

โค้ชชิ่งได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นเครื่องมือชั้นนำในการพัฒนาบุคคล ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว  เหตุผลสำคัญคือ โค้ชชิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่จำเป็นของแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง  ผู้ที่เป็นโค้ชจึงหันมาใช้เอ็นเนียแกรมขึ้นเรื่อยๆ

การใช้เอ็นเนียแกรมในการโค้ชชิ่งจะยิ่งส่งผลการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะโค้ชสามารถค้นหาประเด็นสำหรับการโค้ชชิ่งได้โดยเร็ว  ช่วยให้โค้ชชี่พัฒนาตนเองด้วยตัวเองได้อย่างมาก และมีแนวทางในการพัฒนาที่เจาะจงตามบุคลิกภาพของโค้ชชี่   จึงส่งผลให้เกิดผลจากการโค้ชชิ่งที่รวดเร็ว ลึกซึ้งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างประเด็นในการโค้ชชิ่งของคนแต่ละเบอร์

 • เบอร์หนึ่ง  เคร่งเครียด เจ้าระเบียบ  ยึดติดความสมบูรณ์แบบ
 • เบอร์สอง  ใจอ่อน ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวมากไป
 • เบอร์สาม  ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่น  ยุ่งกับงานตลอด
 • เบอร์สี่  อารมณ์อ่อนไหวมาก  รู้สึกไปเองว่าถูกตำหนิ
 • เบอร์ห้า  ห่างเหิน  ไม่ค่อยรับรู้ความรู้สึกของคนอื่น
 • เบอร์หก  มองสิ่งต่างๆ ในทางลบ  กังวลอยู่เสมอ  คิดมากเกินไป
 • เบอร์เจ็ด  จดจ่อได้ไม่นาน  ขาดระเบียบ  เสนอไอเดียมากมายเกินไป
 • เบอร์แปด  ใจร้อน และตรงไปตรงมาเกินไป  มั่นใจในตนเองมากไป
 • เบอร์เก้า  อ้อมค้อม ไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

360-Degree Feedback คือ การประเมินตนเองจากรอบด้าน โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลอื่นที่ทำงานด้วย เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน  ลูกน้อง เพื่อให้ได้ฟีดแบ็คที่สะท้อนให้เห็นตัวเองจากบุคคลอื่น 


ประโยชน์
บทสรุปจากการประเมิน 360 องศานี้จะช่วยผู้รับการประเมินให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง (awareness) เพิ่มขึ้น  ข้อสรุปจากงานวิจัยต่างๆ ระบุว่า การใช้ 360-degree feedback ช่วยพัฒนา employee performance เพราะ ทำให้พนักงานได้มองเห็นมุมมองที่ต่างกัน ในผลการปฏิบัติงานของพวกเขาเอง

7 Leadership Competencies
เราให้บริการประเมิน 360 องศาโดยใช้ Leadership Competencies ที่สำคัญสำหรับผู้นำทุกระดับ 7 ประการดังนี้

 • ผลักดันงานให้สำเร็จ (Drive for result)
 • มุ่งมั่นเอาชนะตนเอง (Strive for self-Mastery)
 • รอบรู้ธุรกิจ คิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ (Know the Business : Think and Act Strategically)
 • สื่อสารเป็นเลิศ (Become an Excellent Communication)
 • นำทีมสมรรถนะสูง (Lead High-Performing Teams)
 • ตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด (Make Optimal Decision)
 • นำการเปลี่ยนแปลง (Take chance of change)

นอกจากนี้ เรายังสามารถออกแบบการประเมินให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้


Leadership Competencies Development

หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว เราขอเสนอแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม และ โค้ชชิ่งผู้บริหารด้วยเอ็นเนียแกรม