INFP’s Self-Actualization Workshop, Sat 14 Dec, 2019

ตั้งแต่เด็กแล้ว  คุณมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะพยายามเมินเฉย แล้วทำตามสิ่งที่คนอื่นนิยมชมชอบแล้ว สุดท้าย คุณรู้สึกได้เองว่า นอกจากจะไม่ได้ทำให้คุณพึงพอใจแม้แต่น้อย ยังทำให้คุณรู้สึกว่า หลอกตัวเองอีกด้วย

Read More →

ENxP’s Self-Actualization Workshop 26 May 2019

ด้านบวกของ ENxP (ENTP, ENFP) คือ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  ความสามารถรอบด้าน  มีพลังมากมายไม่รู้เหนื่อย   แต่ก็เหมือนกับไทป์อื่นๆ   ที่ความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อนำทาง ชีวิต ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรเจิด มากมายในหัว   ตัวอย่างความท้าทายสำคัญ ได้แก่ ขี้เบื่อ เพราะมีไอเดียใหม่ๆ และมองหาสิ่งต่างๆ ที่เป็นไปได้อยู่เสมอ มีโปรเจ็ค มีความฝันต่างๆ มากมาย แต่ละอย่างจึงทำไม่ค่อยจบ ชอบพูดสิ่งที่เป็น concept หรือนามธรรม เกินไป จนคนอื่นไม่เข้าใจ และไม่สนใจที่จะอธิบายให้เข้าใจ อึดอัดกับการทำงานในองค์กรแบบดั้งเดิมที่เน้นขั้นตอนหลายชั้น มีข้อบังคับมากมาย จนไม่ค่อยมีอิสระในการตัดสินใจเอง ฯลฯ

Read More →