MBTI by Zoom รุ่น 5 ค้นหาตัวตน รู้ปมความเครียด ลด Burn Out

ความเครียดสะสม เป็นอาการที่นำไปสู่ Burn Out หรือภาวะหมดไฟสาเหตุหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจคือการทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตน อย่างรุนแรง เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นคนไทป์ไหน  ก็มีความเสี่ยงที่จะเครียดแบบนี้ เช่น

Read More →