Defense Mechanism by Enneagram via Zoom – รู้ทัน กลไกป้องกันตนเอง เพื่อปล่อยวาง

กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)  เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่เราใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปกป้องจิตใจให้อยู่รอดหน้าที่สำคัญของมันคือ ทำให้เราไม่ต้องรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งยากที่จะยอมรับได้ในวัยเด็ก

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 30 Dec 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 24 Nov 19

เอ็นเนียแกรม (นพลักษณ์) เข้าสู่ประเทศไทยมา 20 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน

Read More →

Handle Your Enneagram Conflict Issues & Blind Spots, 18 Aug 2019

เมื่อคุณค้นพบเบอร์ตัวเองในการสัมมนา เอ็นเนียแกรม ครั้งแรก คุณย่อมตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ที่มีหรือเคยมีนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณอย่างมาก สัมมนานี้ เราจะใช้เวลาสำรวจปัญหาสำคัญ 2 ด้านในชีวิตของคนเรา คือ ความขัดแย้ง และการสื่อสาร

Read More →

ISFP & INFP Self-Actualization Workshop, 7 Jul 2019

มีคนบอกคุณว่า เข้าถึงยาก ไม่เข้าใจคุณ ไม่รู้คิดอะไร อ่านใจไม่ออก แต่ในใจคุณรู้สึก เปี่ยมล้มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก มีชีวิตชีวาอย่างมาก บางครั้งก็อยากเอ่ยปากทักทาย ยืนมือออกไปช่วยเหลือคน แต่ในใจ ก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคนอีก  ตีกันเองข้างใน บางครั้ง กำลังรู้สึกสุขใจอยู่ดีๆ  แต่เมื่อได้ยินเรื่องไม่ดี ใจก็ดิ่งลงสู่ก้นเหวได้เหมือนกัน ฯลฯ

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 18 May

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีผู้จัดหลักสูตร ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

ไขรหัสใจ รุ่น 18 ค้นหาตัวตน เข้าใจความแตกต่าง พัฒนาความสัมพันธ์ ด้วย MBTI

ทำไมคนเราถึงมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์  ไม่ใช่แค่กับคนรักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับลูก พี่น้อง เพื่อน และเพื่อนร่วมงานด้วย  สาเหตุสำคัญไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างชายหญิง วัยหรือรุ่นคน  เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ แต่เป็นความแตกต่างตามบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน คุยกันไม่รู้เรื่อง จนไปถึงความขัดแย้ง

Read More →