Archive

Up-coming Enneagram & MBTI Workshops (by Zoom)

สัมมนา เอ็นเนียแกรม MBTI หรืออื่นๆ เร็วๆ นี้ (more…)
CONTINUE READING

Enneagram 101 Plus Workshop (ทาง Zoom) : ค้นหาตัวตน เพื่อสู่การตื่นรู้ สำหรับผู้เริ่มต้น

ถ้าคุณอยากหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้ ทำไม ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง ทั้งๆ ที่พยายามค้นหาตัวเองแล้ว ทำไมทั้งที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่คุณก็ยังเป็นแบบที่เป็นอยู่ ยังทำสิ่งต่างๆ ในแบบของคุณ ยังมักแสดงออกในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งส่งผลเสียโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่บ่อยๆ ทำไมอ่านหนังสือหรือพยายามพัฒนาตัวเองแล้ว แต่ก็ยังทำผิดในรูปแบบซ้ำๆ บ่อยๆ พยายามรักษาความสัมพันธ์ พยายามปรับตัวแล้ว แต่ก็ยังมีความขัดแย้ง ไม่ราบรื่นอยู่เสมอ พยายามก้าวข้ามจุดอ่อน ความกลัว…
CONTINUE READING

ENTP CF Development Workshop by Zoom

ENTP มีพรสรรค์ในการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  มีความสามารถรอบด้าน  และมีพลังมากมายไม่รู้เหนื่อย  แต่ก็เหมือนกับไทป์อื่นๆ ที่มีความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อนำทางชีวิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรเจิดของตัวเอง (more…)
CONTINUE READING

Enneagram & Gestalt Fusion : ก้าวข้ามตัวตนด้วยจิตวิทยาเกสตัลท์

เอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจนิสัย บุคลิกภาพ หรือตัวตนของเราได้อย่างลึกซึ้ง จากปัจจัยสำคัญจากภายในเช่น แรงขับ แรงจูงใจ ความกลัว ความเชื่อ ฯลฯ แต่ความเข้าใจตัวตนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ประโยชน์สำคัญของการใช้เอ็นเนียแกรม คือเปลี่ยนตัวเองหรือก้าวข้ามตัวตนที่ยึดติดตามไทป์ที่อยู่กับเรามาแต่เด็ก (more…)
CONTINUE READING

INTJ Cognitive Function Development Workshop by Zoom

คุณรู้เคล็ดลับในการพัฒนา Ni (เห็นอนาคตอย่างแจ่มชัด) ของคุณหรือยัง Ni (introverted Intuitive) คือฟังค์ชั่นหลักของ INTJแต่กว่ากว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานานโชคร้ายคือ  หลายคนไม่ได้ถูกเลี้ยงดู หรือให้การศึกษา ที่จะเข้าใจเรื่องนี้โอกาสที่จะได้ฝึกฝนการใช้ฟังค์ชั่นนี้ จึงน้อยลงอีก (more…)
CONTINUE READING