Public Training

13 MAY: ค้นหาลักษณ์ย่อย คนเบอร์ 7 (Subtype Workshop 7)

Workshop นี้จะช่วยให้คุณค้นหาตัวตนในระดับลึกลงไปอีก มาร่วมค้นหาว่า เบอร์ 7 แบบไหนที่ใช่คุณจริงๆ 7-SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7-SC : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7-121 : SUGGESTIBILITY กระตุ้นให้ตัวเองมองคนที่ใกล้ชิดด้วย รวมทั้งความเป็นจริง ในทางบวกจนสุดโต่ง (more…)
Continue Reading

1 MAY (เช้า) : กิจกรรมค้นหาตัวตน The Enneagram for Self-Discovery

กิจกรรมพิเศษสุด ที่ตั้งใจมอบให้แฟนเพจทุกคน (และท่านอื่นๆ ที่ชวนกันมา) เพราะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัส "เอ็นเนียแกรม" หรือ (นพลักษณ์) มากกว่าการอ่านจากตัวหนังสือ และมาเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริงของคนแต่ละเบอร์เพิ่มเติมจากเดิม กิจกรรม The Enneagram for Self-Discovery หรือ  ค้นหาตัวตนที่ใช่คุณด้วยเอ็นเนียแกรม จะช่วยให้ ทุกท่านได้ค้นพบตัวเอง อย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนัก (3 ช.ม.) และทำให้คุณรู้ว่า (more…)
Continue Reading

Passion จริงๆ แล้วอยู่ที่ไหน หาอย่างไร? พบคำตอบที่นี่

"หางานที่คุณรัก แล้วคุณจะไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิต"

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่รู้สึกว่าการมุ่งค้นหา "ความปรารถนาอย่างแรงกล้า" ในชีวิต (Passion) และตัวตนของตัวคุณเอง อย่างที่เขาว่ากัน แล้วพบว่า มันช่างหายากหาเย็นเสียเหลือเกิน... หรือ ได้ลองออกตามหา "สิ่งที่ใช่" หรือ "อาชีพในฝัน" แต่มันก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเสียที... จนเกิดคำถามว่า สุดท้ายแล้ว Passion นั้นมันมีจริงหรือเปล่า? (more…)
Continue Reading

23 APR: Defense Mechanism & The Enneagram

เกอร์ดจีฟฟ์ กล่าวว่า อุปสรรคที่สำคัญในการรู้ลักษณ์ตนเองคือ กันชน (Buffers) คนเราซ่อนลักษณะที่ไม่ดีไว้จากตนเองด้วยระบบกันชนในจิตใจ ทำให้เรามองไม่เห็นการทำงานของพลังผลักดันซึ่งอยู่ภายใต้บุคลิกของเรา ซึ่งสิ่งเดียวกันนี้เอง ได้ถูกเรียกตามแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ว่า "Defense Mechanism" นั่นเอง (more…)
Continue Reading

15-16 APR: Parenting with the Enneagram Workshop

“เด็ก” ไม่ใช่เป็นแค่เพียงลูกของพ่อหรือแม่ แต่เขาเป็น ตัวของเขาเอง” ด้วย . ในการเลี้ยงบุตรหลานนั้น หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆ จะเห็นว่า ... เด็กน้อยบางคน เงียบและเก็บตัว ..มากกว่าเด็กคนอื่นๆ เด็กบางคน อารมณ์ร้อนเหมือนโกรธแต่เกิด..มากกว่าเด็กคนอื่นๆ เด็กบางคนขี้น้อยใจ ...มากกว่าเด็กคนอื่นๆ หรือเด็กบางคนอาจเป็นระเบียบ เรียบร้อย กระทั่งสอนคุณพ่อคุณแม่เองเสียด้วย :) (more…)
Continue Reading

16-17 MAY: Giving Constructive Feedback with the Enneagram

"คุณเป็นคนหนึ่งปล่อยให้ลูกน้องทำงาน โดยไม่มีการให้ Feedback หรือไม่ หรือ ถ้าคุณบอกว่า ให้ Feedback อยู่เสมอ คำถาม คือ ผลการทำงานของลูกน้องดีขึ้นไหม?" การไม่เคยให้ Feedback หรือ การให้ Feedback แล้วก็ตาม หากยังพบเห็นว่า งานหรือพฤติกรรมที่มีปัญหายังคงมีอยู่เหมือนเดิม นั่นหมายความว่า การให้ Feedback นั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพในทางปฎิบัติ (more…)
Continue Reading

29 MAR: Personality Assessment & Development Tool 2 – MBTI

สัมมนาในชุด มองคนให้ทะลุทุกมิติ ประกอบด้วย สุดยอดเครื่องมือของการอ่านคนแห่งยุคนี้ นั่นคือ Enneagram และ MBTI โดยจะใช้เวลาสัมมนา เรื่องละ  1 วัน รวมระยะทั้งหมด 2 วัน (ท่านสามารถเลือกเรียนเพียงเครื่องมือเดียวได้) วัตถุประสงค์ของการสัมมนานี้ มุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร ในด้านคุณลักษณะทาง Personality ที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในแต่ละบทบาทการทำงาน  รวมถึงการใช้แนวคิดดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน ทักษะการทำงาน ทัศนคติ และอื่นๆ ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าเดิม และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น (more…)
Continue Reading

22 MAR: Personality Assessment & Development Tool 1- Enneagram

สัมมนาในชุด มองคนให้ทะลุทุกมิติ ประกอบด้วย สุดยอดเครื่องมือของการอ่านคนแห่งยุคนี้ นั่นคือ Enneagram และ MBTI โดยจะใช้เวลาสัมมนา เรื่องละ  1 วัน รวมระยะทั้งหมด 2 วัน (ท่านสามารถเลือกเรียนเพียงเครื่องมือเดียวได้) วัตถุประสงค์ของการสัมมนานี้ มุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร ในด้านคุณลักษณะทาง Personality ที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในแต่ละบทบาทการทำงาน  รวมถึงการใช้แนวคิดดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน ทักษะการทำงาน ทัศนคติ และอื่นๆ ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าเดิม และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น (more…)
Continue Reading

25 MAR: Embrace Your Soul child, Wings and Arrows for Transformation

"การยึดติดลักษณ์ของตนเอง เป็นต้นเหตุของปัญหาต่อตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่น" สัมมนา Embrace Your Soul child, Wings and Arrows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย ปีก และลูกศร เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้แนวทางในการผสมผสานคุณลักษณะที่ดี มุมมอง ของ Soul Child quality, ปีก และลูกศร เข้ากับบุคลิกดั้งเดิมของคุทำให้คุณมีความยืดหยุ่น ลดปฏิกิริยาโต้ตอบแบบเดิม มีมุมมองต่อโลก ชีวิต และคนรอบข้าง อย่างรอบด้านมากขึ้น (more…)
Continue Reading

18 MAR: ค้นหาลักษณ์ย่อย คนเบอร์ 6 (Subtype Workshop 6)

ร่วมค้นหาว่า เบอร์ 6 แบบไหนที่ใช่คุณจริงๆ Warmth ผู้อบอุ่น มีน้ำใจ ไม่แพ้คนเบอร์ 2 Duty มีวินัย ใส่ใจหน้าที่ ดีไม่แพ้ คนเบอร์ 1 Strength & Beauty  เข้มแข็ง งดงาม มากความคิด จนเหมือน  เบอร์ 8 (more…)
Continue Reading