Public Training

Create High-Performing Teamwork with the Enneagram

  • เราทุกคนมีศักยภาพที่จะเอาชนะ จุดอ่อน ข้อจากัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งเป็นผลจากความเคยชิน ประสบการณ์ชีวิต และบุคลิกภาพ
  • เรายังมีจุดแข็ง ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำใช้ในการทำให้องค์กรประสบความสาเร็จ และมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นได้
  • ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น เมื่อสมาชิกในทีมเข้าอกเข้าใจกัน ไว้เนื่อเชื่อใจกัน ไม่ตัดสินกัน  และให้เป้าหมายของทีมอยู่เหนือเป้าหมายส่วนตัว  แล้วปรับตัวทำงานให้เข้ากันอย่างราบรื่นมากขึ้น
(more…)
Continue Reading

โอบกอดจิตเด็กน้อย ปล่อยวางเกราะแห่งตัวตนอันหนักหน่วง

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้นเนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อยของเรา โอบรับ จิตเด็กน้อย (Soul Child) ของเรา เพื่อปล่อยวางตัวตนที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มาเนิ่นนาน

สัมมนา Embrace Your Soul Child with the Enneagram for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า ตัวตน ตามเอ็นเนียแกรมของคุณนั้น เป็นปฏิกิริยา จากการไม่ยอมรับ ลักษณะบางอย่างในตอนเด็กของคุณ แต่สิ่งเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ถูกกดทับไว้ ซึ่งเป็นความรู้สึกของการไม่เติมเต็มในตัวตนจนถึงปัจจุบัน (more…)
Continue Reading

Self-Actualization for INTP (by Cognitive Function Development)

INTP ต่างจากคนไทป์อื่นอย่างมาก ตรงที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ไม่ใช่เรื่องการประสบความสำเร็จทางวัตถุ  ไม่ใช่เรื่องการมีครอบครัวที่อบอุ่น หรือความสัมพันธ์ทื่ใกล้ชิด ไม่ใช่เรื่องการเป็นที่ยกย่องชื่นชมในแง่ใดๆ จากคนอื่น แต่คือ การทำความเข้าใจชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (more…)
Continue Reading

ไขรหัส MBTI รุ่น 14 (LGBT)

องค์ประกอบสำคัญของขีวิตคือ การทำงาน และความสัมพันธ์ การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน และ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนสำคัญ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ของชีวิตที่มีความสุข ความรู้ MBTI ช่วยตอบโจทย์นี้ได้ เพราะทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และคนสำคัญของคุณ และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น (more…)
Continue Reading

Learn Your Lesson & Move on with the Enneagram


ปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ยากลำบาก เป็นฉากในละครชีวิตที่ทุกคนต้องเจอ บางคน เจอเรื่องที่ไม่หนักหนานัก แต่บางคน เจอสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นหายนะ  ครั้งใหญ่ในชีวิตก็ว่าได้ สิ่งสำคัญคือ เราต้องสรุป บทเรียน จากประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อเรียนรู้ ก้าวข้าม และเดินหน้าต่อไป หาไม่แล้ว เราก็อาจตกอยู่ใน วังวนของอารมณ์เชิงลบ ของประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้น หรืออาจต้องเจอกับ ปัญหาเดิมๆ เป็นวงจรซ้ำซาก  เพราะมองไม่เห็นทางอื่น และไม่ได้สรุปบทเรียน (more…)
Continue Reading

Subtype 2 & Nine Levels of Development Workshop

มาค้นหาตัวเอง ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ว่า... เบอร์สอง แบบไหน ที่ใช่คุณ?
  • Privilege เพราะเราน่ารัก จึงมีสิทธิ์พิเศษ 
  • Ambition เราคอยสนับสนุนผู้อื่นให้ได้ดี
  • Aggression & Seduction  เราผู้สามารถ ชนะใจใครก็ตาม ที่หมายปอง
(more…)
Continue Reading

Loving More, Loving Better with the Enneagram

"ถ้ารู้จักเรื่องนี้มาก่อน  ตอนนั้น เราก็คงไม่ต้องเลิกกัน" นี่คือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆ จากปากคำของคนที่เคยเลิกลา หรือหย่าร้าง แล้วมารู้จักเอ็นเนียแกรมทีหลัง เอ็นเนียแกรม สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตคู่ ในด้านที่สำคัญดังนี้
  • Acceptance ยอมรับ ลักษณะนิสัย หรือความเป็นตัวตน อย่างที่แต่ละฝ่ายเป็น โดยไม่ตัดสินว่า ไม่ดี หรือพยายามแก้ไข
  • Appreciation  เห็นค่าหรือประโยชน์ของนิสัยของอีกฝ่ายเหล่านั้น 
  • Assertive Communication รู้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจในความต้องการของกันและกันมากขึ้น
(more…)
Continue Reading

Find your Level of Development & Self Mastery to Up-Level Yourself

ค้นหาระดับพัฒนา และ ระดับเอาชนะตนเอง ของคุณ เพื่อ อัพเลเวล

(more…)
Continue Reading

Special MBTI Workshop for Type 6 of the Enneagram

เอ็นเนียแกรม คืก เกราะป้องกันตัว ที่เราใช้อย่างยึดติดมาตั้งแต่ตอนเด็ก เมื่อรู้เบอร์แล้ว ควรฝึกที่จะค่อยๆ ปล่อยวางเกราะนี้ (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 12 เข้าใจตัวเองและคนอื่นให้ลึกซึ้งมากขึ้น

คนเราต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตกับการทำงาน การได้ทำงานที่เหมาะกับตัวตน ย่อมหมายถึงความสุขในชีวิตที่มากขึ้น น่าเสียดายที่น้อยคนที่จะทำได้เช่นนั้น เพราะไม่รู้ว่า ตัวตนแท้จริงของตนเป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่า งานที่เหมาะกับตัวเองคืออะไร สัมมนานี้ จะช่วยตอบโจทย์นี้ คุณจะรู้ว่า ตัวเองมีจุดแข็งอะไร มีศักยภาพตรงไหนที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้ และจะต้องดึงมาใช้ อย่างไร ในงานแบบไหนได้ รวมทั้ง จะออกแบบเส้นทางชีวิตที่ให้ความสุขกับคุณจริงๆ อย่างไร ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 12 ทำให้คุณมองเห็นตัวตนแท้จริง ตามธรรมชาติของตัวคุณ (more…)
Continue Reading