Public Training

ESxP Self Actualization Workshop, 23 June 19

เมื่อบุคลิกที่สนุกสนาน มีเรื่องตื่นเต้น น่าสนใจให้ทำมากมายทุกวัน มีความสุขกับชีวิตตรงหน้า  "Just do it" ได้ทุกสถานการณ์และทุกเรื่อง เริ่มไม่สนุกอีกต่อไป  ความรู้สึกเคร่งเครียดเข้าแทนที่ (more…)
Continue Reading

Discover Your Enneagram Type & Subtype, 29 Jun 19

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา (more…)
Continue Reading

Embrace Your Enneagram’s Soul Child & Shadows for Transformation

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้นเนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา

การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า (more…)
Continue Reading

ไขรหัสใจ รุ่น 20 รู้เขารู้เรา พัฒนาความสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง, 8 มิ.ย. 62

ทำไมคนเราถึงมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์แทบทุกชนิด  ทั้งในที่ทำงาน ที่บ้าน ที่สมาคม สโมสร ฯลฯ สาเหตุสำคัญคือ เราไม่เข้าใจในความแตกต่างทางบุคลิกภาพพื้นฐาน   ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และการแสดงออกในด้านต่างๆ  อย่างที่เห็นกันบ่อยๆ คือ ไม่เข้าใจกัน พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง นานวันเข้า ก็อาจส่งผลเป็นความขัดแย้งรุนแรง ความรู้บุคลิกภาพ ไมเออร์ บริกส์ อธิบายความแตกต่างมาแต่กำเนิด ของคนเราใน 4 ด้านคือ
 1. การใส่ใจและพลัง (อินโทรเวิร์ท / เอ็กโทรเวิร์ท)
 2. การรับรู้ข้อมูล  (Sensing / iNtuitive)
 3. การตัดสินใจ  (Thinking / Feeling)
 4. ไลฟ์สไตล์  (Judging / Perceiving)
(more…)
Continue Reading

ENxPs’ Self-Actualization Workshop (CF Development) รุ่น 2, 26 พค 2562


ภายใต้เปลือกนอกของคนไทป์ ENFP ที่ดูเป็นคนสนุกสนาน มองโลกในแง่ดี มีไอเดีย มีความฝันบรรเจิดมากมาย ลึกลงไป ENFP ก็มีความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อให้ใช้ชีวิตที่ดีงาม อย่างที่เขาต้องการ เช่น
 • จดจ่อทำสิ่งที่เคยสนใจ หรือตื่นเต้นมาก ต่อไปจนทำได้เสร็จสิ้น
 • มีความสุขกับคู่ต่อไป หลังจากผ่านช่วงของความตื่นเต้นไปแล้ว
 • ฝันถึงสิ่งสูงส่งสวยงาม  จนกลายเป็นความคาดหวังที่เกินความจริง
 • อ่อนไหวเกินไปกับคำวิจารณ์ หรือการถูกกดดัน
 • ลำบากใจ ที่จะว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องเมื่อทำผิด
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 18 May

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีผู้จัดหลักสูตร ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา (more…)
Continue Reading

ค้นพบตัวตน นำทางชีวิตด้วย MBTI’s Cognitive Functions

แก่นแท้ของตัวตนคนแต่ละคน คือ มุมมองของ Cognitive Functions 4 ตัว ซึ่งก่อเกิดเป็นพฤติกรรม และความรู้สึกนึกคิดที่เป็นแบบแผนเฉพาะตัวตาม MBTI ไทป์ของเรา นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไม หนังสือพัฒนาตนเองที่ซื้อมา หลักสูตรพัฒนาตนเองที่ไปเข้า ฯลฯ ถึงไม่เป็นประโยชน์กับเรามากเท่าที่ลงทุน ทำไม เราไม่ได้อินไปกับ Role Models ของคนอื่น ทำไมเราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นด้วย ทำไม เราถึงรู้สึก ไม่ได้ใช้ชีวิตที่เติมเติม ชีวิตที่เรารู้สึกว่าใช่เราจริงๆ  ชีวิตที่เราได้ใช้ ศักยภาพของเราจริงๆ ฯลฯ (more…)
Continue Reading

ENxP’s Self-Actualization Workshop 26 May 2019

ด้านบวกของ ENxP (ENTP, ENFP) คือ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  ความสามารถรอบด้าน  มีพลังมากมายไม่รู้เหนื่อย   แต่ก็เหมือนกับไทป์อื่นๆ   ที่ความท้าทายหลายอย่างในชีวิต ที่ต้องลงมือจัดการให้ได้ เพื่อนำทาง ชีวิต ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์บรรเจิด มากมายในหัว   ตัวอย่างความท้าทายสำคัญ ได้แก่
 • ขี้เบื่อ เพราะมีไอเดียใหม่ๆ และมองหาสิ่งต่างๆ ที่เป็นไปได้อยู่เสมอ
 • มีโปรเจ็ค มีความฝันต่างๆ มากมาย แต่ละอย่างจึงทำไม่ค่อยจบ
 • ชอบพูดสิ่งที่เป็น concept หรือนามธรรม เกินไป จนคนอื่นไม่เข้าใจ และไม่สนใจที่จะอธิบายให้เข้าใจ
 • อึดอัดกับการทำงานในองค์กรแบบดั้งเดิมที่เน้นขั้นตอนหลายชั้น มีข้อบังคับมากมาย จนไม่ค่อยมีอิสระในการตัดสินใจเอง
 • ฯลฯ
(more…)
Continue Reading

คน 9 แบบ ทำงานให้เข้ากัน รุ่น 4, 25 เมษายน 2562

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร
 • เราทุกคนมีจุดแข็ง ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้
 • เราทุกคนมีจุดบอด ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นผลจากความเคยชินและประสบการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
 • องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้อง
(more…)
Continue Reading

Ennea-Subtype 6 : Befriend Your Fear. Steer Your Life

ลึกลงไป ความกลัวคือ พื้นอารมณ์ ที่คอยขับดัน พฤติกรรมของคนเบอร์หก ทุกคน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ความกลัวนี้ แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขี้สงสัย กังวล มีคำถามเยอะ  คิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ ตั้งป้อมต่อต้าน ไม่ไว้ใจใคร หรืออะไร  คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน  มองภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางร้าย ฯลฯ คนเบอร์หก หลายคนรู้สึกถีงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ จนรู้สีกกดดัน และเครียดอยู่เสมอ แต่บางคนก็ไม่รู้ตัว และคิดว่า  เกิดจากประสบการณ์ จนทำให้รอบคอบ หรือระมัดระวังมากกว่าคนอื่นๆ เท่านั้น (more…)
Continue Reading