Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 18 May

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีผู้จัดหลักสูตร ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop 27 Jan 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ “หลับไหล”  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย

Read More →

6’s Subtypes & Levels of Development Workshop รุ่น 3 / 2018

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ

Read More →

Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop, 23 Sep 18

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า…เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ? Castle ผู้สถิตอยู่ในปราสาทส่วนตัว Totem ผู้แสวงหาคู่สนทนาที่คู่ควร Confidence  ผู้ใฝ่หาคนโรแมนติค

Read More →

4’s Subtypes & Levels of Development Workshop

มาค้นใจกันว่า…เบอร์สี่ แบบไหน ที่ใช่ ตัวคุณ? TENACITY ผู้ทานทน ทุกความยากลำบาก SHAME ผู้อ่อนไหว หาคนเข้าใจ COMPETITION  ผู้หันหน้า สู้ความเจ็บปวด เพราะ คนเบอร์สี่เหมือนกัน แต่ต่าง Subtype กัน ย่อมมี เรื่องราว แตกต่างกัน ประเด็นที่ต้องจัดการแตกต่างกัน และมีแนวทางก้าวข้าม ที่แตกต่างกันด้วย Workshop นี้ ใช้เวลา 1 วัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

Read More →

6’s Subtypes & Nine Levels of Development Workshop

ลึกลงไป ความกลัวคือ พื้นอารมณ์ ที่คอยขับดัน พฤติกรรมของคนเบอร์หก ทุกคน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความกลัวนี้ แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขี้สงสัย กังวล คิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ ไม่ค่อยไว้ใจใคร หรืออะไร  คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน  มองภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางร้าย ฯลฯ คนเบอร์หก หลายคนรู้สึกถีงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ จนรู้สีกกดดัน และเครียดอยู่เสมอ แต่บางคนก็ไม่รู้ตัว และคิดว่า ตนเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความรอบคอย หรือระมัดระวังมากกว่าคนอื่นๆ เท่านั้น

Read More →