Self-Actualization for INFJ & INTJ Workshop, 4 Aug 19

INFJ และ INTJ เป็นไทป์ที่รับรู้สิ่งต่างๆ ด้วย Ni (introverted Intuitive) เป็นฟังค์ชั่นหลักของไทป์  ซึ่งกว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน โชคร้ายกว่านั้นคือ  หลายคนไม่ได้รับรู้ลักษณะการรับรู้ในเชิงนามธรรม สัญลักษณ์ หรือความหมาย แบบนี้  โอกาสที่จะได้ฝึกฝน จึงน้อยลงอีก Ni คือความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ โดยการวิเคราะห์  คิดแบบนามธรรม แว๊บรู้ และสัญลักษณ์ต่างๆ  ทำให้จับรูปแบบและแนวโน้มที่สิ่งต่างๆ จะดำเนินไป ได้ล่วงหน้า ดังนั้น เรื่องยากเฉพาะตัวของคน 2 ไทป์นี้  ได้แก่

Read More →

INFJ’s Self-Actualization Workshop

คุณเป็นแบบนี้หรือไม่ สุดไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ค่อยมีกลางๆ ไม่หยุดยั้งการแสวงหา ไม่พึงพอใจกับอะไรง่ายๆ ต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างมาก เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัว สัมผัสถึงด้านมืดในตัวคนได้ไวเหมือนตาเห็น เหมือนใช้ชีวิตอยู่ใน โลกคู่ขนานเดจาวู คือ โลกแห่งวัตถุที่เวลาเดินเป็นเส้นตรง และโลกแห่งสัญลักษณ์ ไร้กรอบเวลา

Read More →