ไขรหัสใจ MBTI รุ่น 17 ปลดล็อกความเครียดจากตัวตน

งานเยอะ เงินน้อย พักผ่อนไม่พอ ฯลฯ อาจเป็นสาเหตุแห่งความเครียดทั่วไป แก้ไขได้ไม่ยาก แต่สาเหตุแห่งความเครียดจากตัวตน แก้ไขยากกว่า เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร และจะแก้อย่างไร

Read More →

บริหารและจูงใจคน ให้ถูกจริต ด้วย MBTI และ เอ็นเนียแกรม

ที่มาและความจำเป็นของหลักสูตร One size  doesn’t fit all. วิธีการบริหาร (สั่งงาน สื่อสาร จูงใจ ฯลฯ ) แบบใดแบบหนึ่ง ไม่สามารถใช้ได้ผลกับทุกคน  เพราะคนเรามีบุคลิกภาพพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างมาก ความเข้าใจในความแตกต่างของคนอย่างแท้จริง   จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารที่มีลูกน้องหลากหลายคน MBTI และ เอ็นเนียแกรม เป็นความรู้บุคลิกภาพที่เป็นประโยชน์มากสุด ในการช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและบริหารลูกน้อง เพื่อให้ได้ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More →

Enneagram 7’s Subtypes & Levels of Development Workshop

คนเบอร์เจ็ด แห่งเอ็นเนียแกรม ยังแตกต่างกันมาก ตาม subtype 3 แบบคือ 7 SP : KEEPERS OF THE CASTLE สร้างเครือข่าย หรือใช้ทุกโอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ 7 SO : SACRIFICE เสียสละความอยากของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ 7 121 : SUGGESTIBILITY มองสิ่งต่างๆ อย่างสวยงาม เกินความเป็นจริง เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกมีพลังชีวิต สัมมนานี้จะชวนคุณสำรวจ และค้นหา Subtype ของคุณ เพื่อให้เข้าใจตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่เจาะจงยิ่งขึ้น

Read More →

6’s Subtypes & Levels of Development Workshop รุ่น 3 / 2018

เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้ว หากคุณมีลักษณะนิสัยเช่น ขี้สงสัย ชอบตั้งคำถาม คิดเยอะ คิดมาก คิดในแง่มุมที่คนอื่นไม่คิด ไม่ค่อยเชื่อใจใคร หรืออะไร  คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ย้ำคิดย้ำทำ ขี้บ่น ฯลฯ

Read More →

ค้นหาตัวเอง ค้นพบอาชีพที่ใช่ ด้วย เอ็นเนียแกรม

เหตุผล ที่คุณควรมาสัมมนานี้ อยากเข้าใจ รู้จักตัวตนส่วนลึกของคุณจริงๆ อยากเปลี่ยนงาน แต่ไม่รู้ว่า ตัวเองถนัดอะไร ตามหา Passion มานาน แต่ไม่เจอสักที ทำงานสายเดิมมานาน  อยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิต รู้สึกว่า ตัวเองมีศักยภาพในตัวบางอย่าง แต่ไม่รู้คืออะไร จะนำมาใช้อย่างไร กำลังจะลาออกจากงานเดิม  อยากเห็นแนวทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่ใช่ตัวตน ฯลฯ

Read More →

Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop, 23 Sep 18

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า…เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ? Castle ผู้สถิตอยู่ในปราสาทส่วนตัว Totem ผู้แสวงหาคู่สนทนาที่คู่ควร Confidence  ผู้ใฝ่หาคนโรแมนติค

Read More →

Out-of-the-Box Thinking Using the Enneagram

หลายคนเคยอ่าน เคยเข้าใจเรื่อง “การคิดนอกกล่อง” (Out-of-the-box Thinking) แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถนำแนวคิดนี้ไป ใช้ในชีวิตจริงได้ เรื่องนี้ก็เหมือนกับแนวคิดที่ดี หรือทฤษฎีอื่นๆ ที่มีความยากในการปฏิบัติ สาเหตุสำคัญคือ  เราย้งมองไม่เห็นว่า “กล่อง” ของเราที่เรามักใช้อ้างอิง หรือเป็นกรอบในการคิดนั้น มีลักษณะอย่างไร เราจึงมักคิดว่า เราไม่ได้คิดในกล่องเลย

Read More →

4’s Subtypes & Levels of Development Workshop

มาค้นใจกันว่า…เบอร์สี่ แบบไหน ที่ใช่ ตัวคุณ? TENACITY ผู้ทานทน ทุกความยากลำบาก SHAME ผู้อ่อนไหว หาคนเข้าใจ COMPETITION  ผู้หันหน้า สู้ความเจ็บปวด เพราะ คนเบอร์สี่เหมือนกัน แต่ต่าง Subtype กัน ย่อมมี เรื่องราว แตกต่างกัน ประเด็นที่ต้องจัดการแตกต่างกัน และมีแนวทางก้าวข้าม ที่แตกต่างกันด้วย Workshop นี้ ใช้เวลา 1 วัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

Read More →

บทเรียนจากการใช้ เอ็นเนียแกรม ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จ (1/2)

ในปี 2011 EIBN (The Enneagram in  Business Network) ซึ่งผมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้ง ได้จัดทำ Benchmark Study เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เอ็นเนียแกรมในองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ โดยเราสำรวจจาก 72 บริษัททั่วโลก  ในนั้นมี ธนาคารไทย 2 แห่งซึ่งเป็นลูกค้าของเรา ได้ร่วมให้ข้อมูลด้วย บริษัทเหล่านี้ ได้ใช้เอ็นเนียแกรมอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเช่น

Read More →

6’s Subtypes & Nine Levels of Development Workshop

ลึกลงไป ความกลัวคือ พื้นอารมณ์ ที่คอยขับดัน พฤติกรรมของคนเบอร์หก ทุกคน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ความกลัวนี้ แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขี้สงสัย กังวล คิดมาก ย้ำคิดย้ำทำ ไม่ค่อยไว้ใจใคร หรืออะไร  คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน  มองภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางร้าย ฯลฯ คนเบอร์หก หลายคนรู้สึกถีงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ จนรู้สีกกดดัน และเครียดอยู่เสมอ แต่บางคนก็ไม่รู้ตัว และคิดว่า ตนเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความรอบคอย หรือระมัดระวังมากกว่าคนอื่นๆ เท่านั้น

Read More →