Enneagram + MBTI ใช้ควบคู่ พัฒนาตนเองก้าวกระโดด

บทความที่แปลมาก่อนหน้านี้ เอ็นเนียแกรม แตกต่างจาก MBTI อย่างไร อธิบายในแง่ของความแตกต่างทางด้านสิ่งที่วัด ในบทความนี้ ขอเขียนการใช้เครื่องมือ 2 ตัวนี้ ในแง่มุมของการพัฒนาตนเอง  จากประสบการณ์ที่จัดอบรม Enneagram มาตั้งแต่ปี 2546 และ MBTI มาตั้งแต่ปี  2559

Read More →

Self-Actualization Workshop for ENTJ & ESTJ, 15 Sep 2019

ENTJ และ ESTJ เป็น 2 ไทป์ที่มีบุคลิกของผู้นำอยู่ในตัว สิ่งนี้เกิดจากฟังชั่นหลัก Te (Extraverted Thinking)e) ของคน 2 ไทป์นี้ ที่เน้นการตัดสินใจ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ในระยะเวลาที่ส้้น และมีประสิทธิภาพที่สุด แต่เช่นเดียวกันไทป์อื่นๆ การพึ่งพาแต่ฟังชั่นหลักของตัวเองตัวเดียวอาจไม่พอ

Read More →

Self-Actualization for INFJ & INTJ Workshop, 4 Aug 19

INFJ และ INTJ เป็นไทป์ที่รับรู้สิ่งต่างๆ ด้วย Ni (introverted Intuitive) เป็นฟังค์ชั่นหลักของไทป์  ซึ่งกว่าจะใช้ได้ดี ก็ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน โชคร้ายกว่านั้นคือ  หลายคนไม่ได้รับรู้ลักษณะการรับรู้ในเชิงนามธรรม สัญลักษณ์ หรือความหมาย แบบนี้  โอกาสที่จะได้ฝึกฝน จึงน้อยลงอีก Ni คือความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ โดยการวิเคราะห์  คิดแบบนามธรรม แว๊บรู้ และสัญลักษณ์ต่างๆ  ทำให้จับรูปแบบและแนวโน้มที่สิ่งต่างๆ จะดำเนินไป ได้ล่วงหน้า ดังนั้น เรื่องยากเฉพาะตัวของคน 2 ไทป์นี้  ได้แก่

Read More →

Self-Actualization for ISTJ เพิ่มทักษะ โอกาส ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ชึวิตของคุณ

ISTJ  (Introverting Sensing Thinking Judging) I : พลังมาจากโลกภายใน S: โฟกัสที่ข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นจริง T : ตัดสินใจโดยตรรกะ เหตุผล ข้อเท็จจริง J:  ต้องการตัดสินใจ ให้จบเรื่องโดยเร็ว

Read More →