StrengthsFinder เปรียบเทียบกับ เอ็นเนียแกรม (ตอนที่ 2)

“ทุกคนมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ และชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปได้ไกลสุด ถ้าเราโฟกัสที่การพัฒนาการใช้จุดแข็งของเราให้มากขึ้น  ไม่ใช่พยายามลดจุดอ่อนให้น้อยลง” นี่คือ ปรัชญาพื้นฐานของ Strengthsfinder

Read More →